Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: naomimeyer@litnet.co.za.

SU language debate 2021: Inside the anxious world of the taalstryders

Jonathan Jansen Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-11

"It is yesterday’s battle, and that is why the sense of loss leads to such an emotional, almost visceral response in the few. That is why a little incident in a residence can be catastrophised in Afrikaans newspapers. Afrikaans on campuses, quotas in sports, and gay dominees still sell Afrikaans newspapers."

US-taaldebat 2021: Skande op Maties – rooi ligte in die US se taalbeleid

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-10

"Die hewige belangrikheid van persoonlike outonomie en vryheid om jou taalkeuses uit te oefen beteken dat afdwinging van Engels neerkom op ’n growwe skending van basiese menseregte. Die letter en gees van die Handves van Menseregte is in totale teenstryd met die gedrag van Maties-koshuisleiers teenoor hierdie studente."

Uit die argief, US-taaldebat: 'n Ope brief aan Wim de Villiers aangaande sy bestuur se voorgestelde taalbeleid

Breyten Breytenbach Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-10

"Wil u werklik dat u en u bestuur deur die geskiedenis gebrandmerk word as bevorderaars van ’n kulturele uitwissing tot voordeel van ’n totalitêre dogma wat op koloniale taal berus?"

Uit die argief, US-taaldebat: Marlene van Niekerk on the Stellenbosch University language debate

Marlene van Niekerk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-10

"I think the plot has been completely lost, and with it the spirit of imaginative transformation. You have not understood yet that there is a very modern, pedagogically sound and intellectually progressive basis for promoting mother-tongue education and linguistic diversity and for developing and protecting minority languages."

US-taaldebat 2021: Stellenbosch se taalbeleid lankal onsmaaklik en toksies

William Sezoe Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-09

"Hoe de hel kan eentaligheid inklusiwiteit bevorder? Uit watter woordeboek kry hulle daai snert?"

US Konvokasie 2020: Ons kan nie oor taalsake saamwerk sonder basiese vertroue nie

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-01-08

"Uit die staanspoor moet ons aanvaar dat daar om geldige geskiedkundige redes wantroue jeens Afrikaans se wit voorstanders bestaan ... Wat Afrikaanse leiers nou te doen staan, is om geskiedkundige pyn enersyds te verstaan, maar andersyds te besef dat ons mekaar se heel basiese doelwit – om Afrikaans ’n proaktiewe plek in hoër onderrig en leer te gee – moet vertrou."

US Konvokasie-verkiesing en Merlyn van der Rheede: "Hieraan wy ek my toe"

Merlyn van der Rheede Universiteitseminaar | University Seminar 2020-12-17

"Alhoewel ons ’n ontwikkelende nasie is, word duisende leerders ... hul reg op moedertaalonderrig ontsê. Hierdie teenstrydigheid kom ons duur te staan, want sodanige kortsigtigheid het tot gevolg dat die gaping tussen die elite en die massas — die gaping tussen ryk en arm — net vergroot."

Die impak van COVID-19 op studente en tersiêre instellings

Marietjie Warrington Universiteitseminaar | University Seminar 2020-12-15

"Met ingang van 2021 is COVID-19 steeds met ons. Selfs ’n tweede vlaag word nou ’n werklikheid. Meyer sê die impak hiervan op die ekonomie sal ’n lang u-vorm aanneem."

Persvrystelling: uitvoerende komitee van die US-Konvokasie aanlyn verkies

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2020-12-09

Danksy ’n verkiesing wat die eerste keer aanlyn plaasgevind het, is die grootste aantal stemme ooit deur lede van die Konvokasie van die Universiteit Stellenbosch uitgebring.

Pandemic tales: Making an educational life in a Stellenbosch University residence during the COVID-19 pandemic

Joy Petersen Universiteitseminaar | University Seminar 2020-11-13

"I share this story as our story – all of us who stayed behind – the story of how we made a life and home with our students during the COVID-19 pandemic."

Ontlaering 2021: Eerste oproep om voorstelle

LitNet Akademies en skole 2020-10-13

Die tema van die aanlyn 2021-kongres is Geworteldheid: die onderrig van Afrikaans in spesifieke ruimtes. Voorleggings van tot 300 woorde word ingewag teen 31 Januarie 2021. Ons nooi veral opkomende akademici, en navorsers en dosente wat in België, Nederland, Pole, Aruba, die VSA en Namibië met/oor Afrikaans werk om deel te neem.

In gesprek met Bernard Lategan: Gevorderde Navorsingsinstitute as keerwal teen vervlakking

Pieter GR de Villiers, Bernard Lategan Onderhoude 2020-08-20

"Nogtans is die 'wetenskap' die enigste verweer wat ons het om ons op te beroep in hierdie tyd van onsekerheid en kwaksalwery. Nie as ’n kitsoplossing nie, maar as ’n tydsame, uitmergelende en dikwels frustrerende soeke na die ware toedrag van sake en die bes moontlike verstaan van dinge."

Reguit met Robinson: ’n Zoom-gesprek met Francis Petersen

Freek Robinson, Francis Petersen Universiteitseminaar | University Seminar 2020-07-07

Voortaan gaan Freek Robinson weekliks met belangrike Suid-Afrikaanse rolspelers gesels. Eerste aan die beurt is Francis Petersen, rektor van die Universiteit van die Vrystaat (UV). Freek gesels met Francis oor transformasie en die besluit om die standbeeld van oudpresident Marthinus Theunis Steyn te verwyder.

Hofuitspraak oor Afrikaans by Unisa ’n ligpunt in ’n donker omgewing

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2020-07-02

"Hierdie nuwe gees om meertaligheid te dryf moet volgens Steenkamp verwelkom word. Hy sê mense moet besef Afrikaans is ook ’n inheemse taal en nie ’n oorblyfsel van kolonialisme nie."

Mediaverklaring uitgereik deur Dawie Beyers Prokureurs – Adv Johan Bruwer se regsverteenwoordigers

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2020-04-16

"Die aangewese kanselier van die Universiteit Stellenbosch (US), regter Edwin Cameron, word tans in twee forums ondersoek ná klagtes van regterlike wangedrag teen hom ingedien is."

Universities as safe spaces: A student’s perspective

Jozias Mahube-Reinecke Universiteitseminaar | University Seminar 2020-04-16

Jozias Mahube-Reinecke provides a student’s perspective on universities as safe spaces.

Die skep van veilige en ontstellende ruimtes aan universiteite

Johan Strijdom Universiteitseminaar | University Seminar 2020-04-08

"In die afgelope paar jaar het postkoloniale en dekoloniale teorieë en proteste studente en dosente uit veilige ruimtes geskud en genoop om gekoesterde posisies te herbedink."

Seminaar: Die universiteit as veilige ruimte

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2020-03-31

In hierdie seminaar deel mense wat in verskeie hoedanighede aan universiteite verbonde is, hul siening en ervaring van universiteite as veilige ruimtes.

Snellers in die klaskamer – wanneer is ’n veilige ruimte veilig?

Amanda Gouws Universiteitseminaar | University Seminar 2020-03-31

"Is dit die geval dat ons nou ’n generasie studente het wat emosioneel minder gereed is vir die lewe buite hulle kokonne, of was hulle nooit in kokonne nie?"

Ontgroening: ’n pleidooi vir integrasie en solidariteit

Simon Saffraan Seminare en essays 2020-01-28

"Ek wil dus ’n kopskuif oor ontgroening voorstel: integrasie, met die einddoel van inklusiwiteit en solidariteit."

Top