Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: naomimeyer@litnet.co.za.

US-taaldebat 2021: Afrikaans as onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch

Dawie van Velden Universiteitseminaar | University Seminar 2021-04-07

"Mense van alle vlakke van die samelewing het ’n behoefte aan wetenskaplike inligting in hulle moedertaal van die wêreld waarin ons leef om sin te maak van ingewikkelde begrippe in verstaanbare taal. Universiteite is belangrike nasionale bates waar vernuwende denke tot verbetering van ons land en die wêreld moet lei."

US-taaldebat 2021: Hou op om in Afrikaans te droom

Virginia Keppler Universiteitseminaar | University Seminar 2021-04-01

"Afrikaans is juis sy eerste kopskoot toegedien met die aanvaarding van die US se 2016-Taalbeleid, en nou, terwyl hy lê en bloei, kry hy sy tweede skoot."

Afrikaans: Rollende massa-aksie by US, 9 April

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-31

"Dit sal die eerste keer in die geskiedenis wees dat ’n optog van hierdie omvang vanuit hoofsaaklik bruin geledere geloods word om protes aan te teken teen die groeiende miskenning van Afrikaans aan die universiteit."

Afrikaans: US-protesaksie vanaf 9 April

Freek Robinson, Hermann Giliomee, Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-31

Protes en rollende massa-aksie wag op Wim. Freek Robinson praat met die geskiedkundige Hermann Giliomee en DAK-netwerk se Danie van Wyk.

Kaaps is the future of Afrikaans

Quentin Williams Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-30

"If it wasn’t clear before, then it definitely is now: public debates about Afrikaans have never really been concerned with how we should plan, empower and increase the access and success of historically marginalised and racialised varieties of Afrikaans in institutions of power such as Stellenbosch University."

US-taaldebat 2021: Die taalkwessie aan die Universiteit Stellenbosch

John Mobbs Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-29

"Ek het ervaring van parallelmedium as leerder en as onderwyser. Dit is net eenvoudig aangrypend hoe leerders en studente wat in hul moedertaal onderrig ontvang, beter presteer as niemoedertaalstudente."

US-taaldebat 2021: Ek is Afrikaaps

Blaq Pearl Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-26

"Almal se moedertaal moet gerecognise word in institutions, insluitend variations soos Afrikaaps en Afrikaans. Niks taal moet geforce word op iemand nie. En niks judgement omdat jy verskillend klink nie."

US-taaldebat 2021: Afrikaans is sterkgesig

Frazer Barry Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-25

"Afrikaans is die beste voorbeeld en rigtingwyser van hoe om ’n taal akademies tot op die hoogste vlak te neem. My grootste bekommernis is dat die ander inheemse tale in Suid-Afrika uiteindelik ook die prys gaan betaal indien Afrikaans nie meer toegelaat kan word in daardie ruimtes nie."

US-taaldebat 2021: Kinkel in die kabel

Ingrid Jones Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-25

"Ons weet wie die voorlopers, die sleutelbordaktiviste, bewakers, saamlopers, vryers, verdagmakers, puriste, nuwelinge, taal-toi-toiers, ens is. Iemand moet die kinders ’n geskiedenisles gee."

Onverskilligheid of malligheid? Ons hoef nie een sektor van die gemeenskap te ontmagtig om die ander te bemagtig nie.

Mvula Yoyo Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-25

"Hoe help dit die student van Khayelitsha dat Trompie Toerien van Genadendal nie meer wiskunde in Afrikaans kan leer nie? Die groot vraag sentreer rondom watter voordeel daar is vir die Xhosasprekende studente as daar nie meer kursusse in Afrikaans aangebied word nie. Die vraag wat ons onsself behoort te vra is hoe ons daartoe kan bydra dat hierdie studente wel in Xhosa kan studeer."

’n Taalbom bars al weer in Stellenbosch

Mercy Kannemeyer Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-24

"Taal is sentraal tot wie ons is."

US-taaldebat 2021: Taal op Maties ‒ Vir moedertaalonderrig of vir volk en vaderland?

Ingrid Heÿdenrÿch Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-23

"My vraag is: Wat is hierdie waardes, norme en kulturele identiteit? Wie se voorouers? Is dit nie juis nodig vir die Afrikaanssprekende om sy taal en sy waardes nie meer te skoei op dié van sy voorouers nie? Om sy taal te sien, soos wat Breytenbach dit stel, 'as kompos. Om wéér in ander vorme te kan bind'."

Persverklaring: Uitnodiging om kommentaar te lewer op eerste konsep van hersiene Taalbeleid (2016)

LitNet Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-19

Die Universiteit Stellenbosch (US) nooi belangstellendes uit om kommentaar te lewer op die eerste konsep van ’n hersiene Taalbeleid. Die US se Taalbeleid (2016) word gedurende 2021 hersien as deel van die hersieningsiklus van elke vyf jaar soos wat in dié beleid voorgeskryf word.

Uit die argief, US-taaldebat 2021: Referaat: Die impak van taalpolitiek op universiteite in Suid-Afrika – die geval Afrikaans

Wannie Carstens NeerlandiNet 2021-03-18

Wannie Carstens was vanjaar een van die sprekers by die Universiteit Gent se 3de Colloquium Afrikaans. Lees sy volledige referaat: "[E]nige mens wat in SA woon, is bewus dat politiek en taal nie juis van mekaar geskei kan word nie, veral as jy Afrikaans praat."

Uit die argief, US-taaldebat 2021: Wannie Carstens, US-raadslid: Waarom ek uitgeloop het

Wannie Carstens Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-18

"Binne minder as 20 minute is Afrikaans se status afgegradeer tot dié van ʼn mindere taal."

Student protest: Coming up on this season of #FeesMustFall

Sandile Ntuli Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-15

"The government has, in recent years, backtracked from Zuma’s announcement, as higher education is not free across the board. The matter of the “missing middle” persists. A trigger-happy police service still exists."

SU language debate 2021: A riposte: Vader Jansen, slaap jy nóg?

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-12

"Jansen then tries to back up his first point by arguing that such grievous events are impossible, because they are not in line with university policy. This is as disingenuous as it is logically fallacious."

Studenteprotes: ’n tydbom wat gewag het om te ontplof

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-12

"Die dood van die 35-jarige Mthokozisi Ntumba wat onskuldig in die skermutseling tussen die polisie en studente doodgeskiet is, is ’n vingerwysing na ’n veel groter probleem as studentebetogings en polisiebrutaliteit. Die vinger wys direk na die ANC wat die armes oor die jare heen heuning om die mond smeer met valse en onuitvoerbare beloftes."

US-taaldebat 2021: Is die Universiteit Stellenbosch besig om Afrikaanse studente te ont-taal?

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-12

"Die taalbeleid van die US kan in dieselfde lig gesien word as die lot wat die Franse Hugenote getref het. Die verbod op Afrikaanse studente om in Afrikaans te kommunikeer en om onderrig in hul moedertaal te ontvang, is ’n subtiele vorm van ont-taling."

US-taaldebat 2021: Toe, wanneer word jy baas oor ’n ander se mond?

Lynthia Julius Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-12

"Afrikaans gaan nêrens. In die geval van die twee koshuise moet die HK aangespreek word. Dis nou net die geval waar ’n student bietjie mag bekom en dan wil maak soos hy lus kry. En hoe sê die slimmes? Mag korrupteer. Absolute mag korrupteer absoluut."

Top