Universiteitseminaar | University Seminar

Follow and join the ongoing conversation on education, access, transformation, language and the Constitution.

Contributions in any language and format are welcome: naomimeyer@litnet.co.za.

Does SU have a communication problem or a problem policy?

Conrad Steenkamp Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-20

"However, this attempt reflects a culture of siege as SU deems critics 'fundamentalists' and demonises and marginalises them as sinister forces. The references to malice and the existence of dark powers behind their opponents smell like the paranoia of a totalitarian system and appear in the narratives of stubborn dictators around the world."

Die US het probleembeleid eerder as ’n kommunikasieprobleem

Conrad Steenkamp Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-19

"Hierdie poging weerspieël egter ’n kultuur van beleg waarin kritici wat die US as 'fundamentalisties' ag, as sinistere kragte gedemoniseer en gemarginaliseer word. Die verwysings na kwaadwilligheid en geheimsinnige magte ruik na die paranoia van ’n totalitêre sisteem en verskyn in die narratiewe van hardkoppige diktators die wêreld oor."

Response to letter of Dr Smith

University of Fort Hare Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-07

"Dr Smith will be unable to provide proof of her misleading claim that the department’s doors have been shut as the misleading headline of her letter suggests. At the time of the University of Fort Hare authoring this response, no decision has been taken by the senate."

William Sezoe gesels met Open Stellenbosch en StudentePlein

William Sezoe, Ashwin Afrikanus Thyssen, Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-06

"Open Stellenbosch is nie anti-Afrikaans nie, ons is antidiskriminasie." US-student William Sezoe praat met Open Stellenbosch se Ashwin Afrikanus Thyssen en Frederik van Dyk van StudentePlein.

US-taaldebat 2021: Die wat en waarom van die Maties-Taalbeleid

Lia Snijman Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-06

"Stellenbosch is gereeld die plek waar Afrikaanse taalkwessies bespreek word en waar konflik kop uitsteek. Hierdie .... kwessies het al vele menings ontlok, maar daar is nog min gepraat oor wat presies die US-Taalbeleid (2016) behels en hoe volledig en doeltreffend dit is."

Brandende biblioteek

Jitsvinger Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-06

"Boodskappers is fakkels wat die donkerte van onkunde binnedring. Die verfrissers van die verhaal. Ons moet die informasie lééf en nie net stoor in fisiese banke en argiewe nie."

US-taaldebat 2021: "Taalverkragter", ’n gedig

David C Jantjies Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-04

Danie van Wyk, voorsitter van DAK Netwerk, het op 9 April 2021 ’n protesoptog deur Stellenbosch se strate gelei om DAK se verontwaardiging met die Universiteit Stellenbosch se taalbeleid te kenne te gee. Lees ’n gedig wat David C Jantjies tydens die geleentheid voorgedra het. 

Listening, not squabbling, builds academic communities

Jana Luther Universiteitseminaar | University Seminar 2021-04-29

"Listening language involves people from different language backgrounds talking and writing their own language, and understanding one another while developing their receptive language skills and practising strategies to attain a more complete command of the other language."

Afrikaans by die Universiteit van Fort Hare maak sy deure toe

Susan Smith Universiteitseminaar | University Seminar 2021-04-28

"Te midde van rou oor boeke en biblioteke, oor verlore taalgeskiedenisse en oor verlies aan taalvryheid skryf ek vandag my eie lykrede vir my beroep en vir my Afrikaans-departement."

Wat verdedig ons? Die Afrikaanse kampus as fabriek

Louis du Plessis Universiteitseminaar | University Seminar 2021-04-28

"Vanaf die sluitstuk van die LMG (ligte masjiengeweer) tot die bedryf van internasionale kontakreëls vir vlote ter see het die Afrikaanssprekende gemeenskap die militêre geskiedenis, tegnologie en strategie tot ’n vlymskerp wetenskap geslyp."

Luister bo kibbel bou inklusiewe akademiese gemeenskappe

Jana Luther Universiteitseminaar | University Seminar 2021-04-22

"Luistertaal behels dat mense met verskillende taalagtergronde hulle eie taal praat en skryf en mekaar verstaan terwyl hulle reseptiewe taalvaardighede ontwikkel en strategieë oefen om die ander taal volledig(er) baas te raak."

Ikabod vir Afrikaans aan US beteken Ikabod vir US

Cerneels Lourens Universiteitseminaar | University Seminar 2021-04-21

"Afrikaanshartige alumni kan verder in die oorgangsproses as belangegroep optree terwyl hulle hul groot energie in die ontwikkeling van ’n nuwe privaat universiteit belê."

“Dala Afrikaans!” – die geboorte van ’n nuwe taalbeweging

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-04-20

"Die strate van Stellenbosch het op 9 April 2021 met ʼn groep heldhaftige en besorgde voorstanders van Afrikaans aan die Universiteit Stellenbosch te kampe gehad. Wat is hier gebore, wat het hier ontstaan? Die beweging wat hier groei, verstaan goed dat die sprekers van Afrikaans moet aandring op insluiting by staatshulpbronne soos openbare universiteite."

Belgiese akademikus stuur sterk boodskap aan US

Menán van Heerden, Yves T'Sjoen Onderhoude 2021-04-16

Wat is die stand van Afrikaans en Nederlands as onderrigtale aan hoëronderwysinstellings in Suid-Afrika en in die buiteland? Menán van Heerden voer ’n videogesprek met Yves T'Sjoen.

Dala Afrikaans in Stellenbosch se strate

Izak de Vries Universiteitseminaar | University Seminar 2021-04-09

Danie van Wyk, voorsitter van die DAK Netwerk, het op 9 April 2021 ’n protesoptog deur Stellenbosch se strate gelei om DAK se verontwaardiging met die Universiteit Stellenbosch (US) se taalbeleid te kenne te gee.

Griefskrif met sewe eise vir Afrikaans aan US oorhandig

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2021-04-09

"’n Griefskrif waarin geëis word dat Afrikaans steeds as volwaardige akademiese taal by die Universiteit Stellenbosch (US) aangewend word, is vandag (Vrydag 9 April) tydens ’n protesoptog aan die universiteit oorhandig. Die griefskrif met sewe eise vir Afrikaans is tydens ’n optog onder die vaandel van die DAK Netwerk ook aan die deure van die universiteit se hoofgebou vasgeplak."

US-taaldebat 2021: Denken ist heute überhaupt nicht mehr Mode (denke is vandag hoegenaamd nie meer mode nie)

Ronée Robinson Universiteitseminaar | University Seminar 2021-04-09

"Taal maak saak, om vele redes. Een van die sterkste oorwegings ten gunste van meertaligheid is die geleentheid wat dit tot verbreding van denke en uitkyk bied."

Strate toe vir Afrikaans by US: 9 April

Jean Oosthuizen Universiteitseminaar | University Seminar 2021-04-08

Danie van Wyk van DAK Netwerk: "Ons het niks teen Engels nie en is ook nie gekant teen transformasie nie. Bruin mense is die groep wat die meeste ly onder die universiteit se huidige taalbeleid. Die universiteit skuld bruin mense ’n verskoning vir die wyse waarop hulle ons in die verlede op grond van ras uitgesluit het en nou weer op grond van taal." Jean Oosthuizen lewer verslag.

US-taaldebat 2021: Die oortjies van die seekoei

Andrew Nash Universiteitseminaar | University Seminar 2021-04-07

"Want al wil mens wat ook al verstaan, behoort die weggooi van ’n taal eintlik onbegryplik te bly."

US-taaldebat 2021: US-koor sing nog in Afrikaans

Marguerite van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-04-07

"Die kwessie van sang en taal is egter veel groter as die vraag of ’n koor in Afrikaans mag sing al dan nie. Dit gaan eerder daaroor dat die koor (en selfs sêrgroepe) soveel beter daaraan toe is as hulle in soveel moontlik tale sing."

Top