Akademia in 2024: ’n onderhoud

 • 0

Zydèlia Venter (foto: Akademia)

Naomi Meyer praat met Zydèlia Venter | Hoof: Bemarking en Kommunikasie van Akademia oor verdere studie by hierdie instansie.

Zydèlia, wat is die belangrikste drie dinge wat ’n mens van Akademia moet weet?

  • Akademia ’n Christelike, klassieke en onafhanklike hoëronderwysinstelling
   vanuit en vir Afrikaanse taal- en kultuurgemeenskappe.
  • Akademia strewe daarna om ’n akademiese tuiste te bied waar beide die denke en die hart gevorm word met die oog op ’n vrye toekoms. Dit beteken dat die instelling geroepe is om nie net studente met hoogstaande vakkennis toe te rus nie, maar om hulle ook insig in die geheel van dinge te gee. Uiteindelik is die oogmerk dat graduandi afgeronde studente is wat ’n betekenisvolle verskil maak in die gemeenskappe waar hulle hulself bevind.
  • Akademia, wat vanjaar sy twaalfde jaar van klasgee vier, bied aan voornemende studente die opsie van twee dinamiese onderrigleermodelle: die voltydse kampusmodel (vir studie by Akademia se Centurion-kampus) en ’n nauurse afstandsmodel (vir studie by ’n sentrum of via ’n e-leeropsie).

Ek weet nou al Akademia is ’n akademiese instansie waar mens na skool in Afrikaans kan studeer. Waarom is dit van waarde om, as jou huistaal Afrikaans is, op naskoolse vlak in Afrikaans te studeer?

Navorsing deur vooraanstaande navorsers wêreldwyd is dit eens dat moedertaalonderrig noodsaaklik is vir goeie onderwys op alle vlakke. ’n Student se moedertaal is die beste taal om moeilike konsepte te verstaan en te bemeester. Wanneer jy jouself in die hoëronderwys begewe, kry jy te doen met komplekse konsepte, begrippe en hoë volumes werk wat jy moet kan bemeester. Hierdie woordeskat moet ook heelwat uitgebrei word tydens jou studie.

Afrikaans as moedertaal het verskeie voordele: intellektuele voordele soos goeie taalvaardighede, logiese denke en begripsvermoë in die algemeen; emosionele voordele soos die persoonlikheidsontwikkeling van studente, asook verskeie ekonomiese en maatskaplike voordele, soos die kultivering van wedersydse erkenning en respek tussen die verskillende tale, gemeenskappe en tradisies.

..........
As jou moedertaal dus Afrikaans is, is Akademia ’n uitstekende keuse vir jou om akademies te kan floreer.
...........

As jou moedertaal dus Afrikaans is, is Akademia ’n uitstekende keuse vir jou om akademies te kan floreer.

Rus dit studente in ’n globale wêreldomgewing na wense toe om hulle woord in ’n taal soos Engels te kan doen as hulle in Afrikaans studeer?

Moedertaalonderrig maak juis die aanleer van ander tale moontlik en hoef nie gelykgestel te word aan die beperkinge wat met eentaligheid gepaard gaan nie. Eentaligheid soos wat dit deur die bestaande orde beoefen word, verskraal ons denke, begrens ons verbeelding en beperk ons visie op die onmeetbare rykheid wat in die tale en kulture van die mensdom opgesluit lê. 

Moedertaalonderrig binne ’n veeltalige konteks is daarom vir Akademia as Afrikaanse hoëronderwysinstelling van hoogste belang. Ons studente ontvang gehalte onderrig in hul moedertaal en die kennis waaroor hul beskik sal hulle in ’n veeltalige omgewing kan toepas.

Is Akademia ’n omgewing waar alle Suid-Afrikaners welkom is?

Akademia is ’n hoëronderwysinstelling vanuit en vir Afrikaanse taal- en kultuurgemeenskappe, wat beteken dat enige persoon wat hom-/haarself as Afrikaansmagtig bestempel, welkom is.

Afrikaans is die medium van onderrig en kommunikasie by Akademia. In die lig hiervan moet aansoekers tot die instelling Afrikaansvaardig wees en moet as sodanig bewyse van hierdie vaardigheid kan indien as deel van hulle studieaansoeke.

Akademia geniet voorts ’n internasionale studentevoetspoor, met studente vanuit onder meer: Australië, Namibië, Nederland, Nieu-Seeland, Rusland, Swede, Thailand, die Verenigde Arabiese Emirate en die Verenigde State.

Foto: Akademia

Wat kan studente by Akademia studeer?

Voornemende studente kan tussen verskeie programme oor vyf dinamiese fakulteite kies. Hierdie fakulteite sluit in: Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Opvoedkunde en Regsgeleerdheid. Eenvoudig gestel: Hetsy jy nou ’n program in joernalistiek, die regte, bestuursrekeningkunde, rekenaarwetenskappe of onderwys oorweeg, Akademia is die studietuiste vir jou! 

Wie is die dosente, as jy enkeles kan uitlig?

Akademia se roepingsgedrewe personeelkorps sluit byna 250 hoogs ervare en kundige personeel in. Die volgende uiters bekwame en gerespekteerde akademici neem die voortou vir akademiese aktiwiteite by Akademia:

  • Danie Goosen | Uitvoerende hoof: Akademie
  • Rachel Maritz | Dekaan: Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
  • Pieter Duvenage | Dekaan: Fakulteit Geesteswetenskappe
  • Gawie du Toit | Dekaan: Fakulteit Opvoedkunde en waarnemende dekaan: Fakulteit Natuurwetenskappe
  • Hermie Coetzee | Dekaan: Fakulteit Regsgeleerdheid 

Is Akademia aanlyn? Is daar ’n moontlikheid om fisies op ’n kampus te kom studeer?

Derhalwe die verskillende programme, bied die instelling ook aan voornemende studente ’n keuse tussen twee onderrigleermodelle. Die nauurse afstandsmodel bied ’n gerieflike klasrooster en is pasgemaak vir skoolverlaters wat graag wil studeer en tegelykertyd wil werk of ander belangstellings najaag. Hierdie opsie verteenwoordig vir hierdie studente die beste van twee wêrelde. Klasse vir dié model word nauurs by ’n sentrum of aanlyn via die e-leeropsie aangebied.

Indien ’n student eerder aan ’n voltydse klaservaring wil deelneem, het hy/sy alternatiewelik die opsie om hul studies by Akademia se kampus in Centurion aan te pak. Dié kampus is ’n miernes van bedrywighede en bied aan studente geriewe soos ’n kafeteria, ’n kliëntedienssentrum, ’n uitgebreide mediasentrum, ’n moderne ouditorium én ’n koshuiservaring. Verskeie ander fasiliteite wat studenteondersteuning bied, is ook beskikbaar. Studente wat die voltydse kampusmodel volg, geniet ’n bruisende georganiseerde studentelewe terwyl daar bedags klasgedraf word. Getrou aan die gedagte dat studentwees die beste tyd van jou lewe beslaan, word lewenslange vriendskappe hier gevorm en gekoester.

Ongeag van jou keuse van ’n onderrigleermodel, kan jy verseker wees van optimale akademiese ondersteuning vanaf ervare ondersteuningspersoneel en kundige dosente.

Is daar enige ander aktiwiteite waarby studente van Akademia buitemuurs betrokke kan wees?

Die studentelewe by Akademia het dit ten doel om ’n tuiste te skep waar studente se denke en hart geïntegreerd kan ontwikkel. Dit word gedoen deur ’n ruimte te skep waar studente aan ’n verskeidenheid studentelewe-aktiwiteite soos sport, kultuur en koshuislewe kan deelneem, asook lid kan wees van ’n vereniging of klub.

Akademia se studentelewe bied aan die studente die geleentheid om hulle eie identiteit te ontdek en te ontwikkel, om sosiale verhoudinge te ontwikkel en te koester en om te leer hoe om in hul gemeenskap ’n verskil te gaan maak. Dit alles gebeur terwyl hulle pret het en herinneringe vir ’n leeftyd maak.

Klik gerus hier vir ’n lys van studenteaksies.

Dit is vir Akademia belangrik dat sy studente oor die nodige vaardighede beskik om met selfvertroue, ’n diepe sensitiwiteit én kennis hul toetrede tot die werksmag te maak. Om dié rede speel die Kuns van Studentwees-program (wat eie tot Akademia is) verder ’n belangrike rol. Elke student word hierdeur die geleentheid gegun om sy/haar potensiaal te bereik en terselfdertyd te baat by die uitbreiding van hul selfkennis en -insig. Hierdie program trek vanjaar ’n splinternuwe baadjie aan met die toevoeging van die Groot Boeke-program. Laasgenoemde verwys na ’n reeks literêre werke wat elke student moet lees.

Aansoeke sluit in Februarie. Wat moet voornemende studente stuur om aansoek te doen? Hoe moet hulle punte lyk om te kan kwalifiseer?

Aansoeke vir voorgraadse studie sluit op 9 Februarie. Die aansoekproses vind slegs aanlyn plaas en neem ongeveer 20 minute om te voltooi. Klik hier vir meer inligting. Belangstellendes kan ook ’n afspraak maak met ’n studentewerwer deur ’n konsultasiesessie aanlyn te bespreek of ’n e-pos na navrae@akademia.ac.za te stuur.

Vir jou studieaansoek benodig jy die volgende:

  • Gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies (indien van toepassing) of jongste graad 12-punte (skoolleerders)
  • Sertifisering mag nie ouer as drie maande wees nie
  • Gesertifiseerde afskrif van ID nie ouer as drie maande nie
  • Omvattende CV (persone wat reeds werk)
  • Die aansoekfooi ten bedrae van R250
  • Gesertifiseerde afskrif van huweliksertifikaat nie ouer as drie maande nie (indien aansoeker se van nie ooreenstem met ID-dokument nie)
  • Gesertifiseerde afskrifte van enige naskoolse kwalifikasies nie ouer as drie maande nie (indien van toepassing).

Hoeveel studente studeer by Akademia?

Omdat die aansoeke in Februarie sluit (aansoeke sluit op 9 Februarie), kan daar nog nie ’n presiese getal verskaf word nie. Akademia berei voor vir ongeveer 3200 studente.

Waar vind ouers uit wat die graad of kursus kos waarvoor hulle hul kind wil inskryf?

Akademia het verskeie betalingsopsies beskikbaar. Klik hier vir meer inligting en om die 2024-betalingsopsiedokument af te laai.

Lees ook:

Inge Engelbrecht se PhD in Afrikaans, Engels en Kaaps: ’n onderhoud

Die toepassing van ’n multigeletterdheidsbenadering in ’n Afrikaans Eerste Addisionele Taal-klaskamer

"All African languages can be used as academic languages"

Khawufane ucinge SA schools seminar: Mphuthumi Ntabeni responds

Just imagine SA schools seminar: Bassey Antia responds

Universities South Africa [USAf] colloquium: "The challenges in the implementation of the new language policy"

We cannot go back: my reactions to the Race and Transformation in Higher Education Conference at Stellenbosch University

BAQONDE and multilingual education in South Africa: An interview with Lorna Carson

BAQONDE, boosting the use of African language in education: an interview with Bassey Antia

The role of African universities in the intellectualisation of African languages

Why English should be the language of South African universities

"'n Skande wat onthou sal word": Die diktaat van Open Stellenbosch

The fall of Afrikaans, and the rise of English

Afrikaans by US: Denkers sê hul sê

 • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top