Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence

In die beeld van die Skepper: ’n kykie in die toekoms van Kunsmatige Algemene Intelligensie (KAI)

Sidney Gilroy Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-11-28

"Terwyl ChatGPT uitblink in die genereer van reaksies gebaseer op bestaande data, gaan Q* verder deur ’n vermoë te toon om logies te redeneer oor abstrakte konsepte en om onafhanklik oplossings te skep."

’n Proaktiewe strategie om plagiaat met behulp van ChatGPT-3.5 te bekamp – ’n verkennende ondersoek

Christina Johanna (Christa) van Staden LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2023-11-16

"[ChatGPT] kon die positiewe (beroemd) en negatiewe (berug) van beide persone uitlig, maar, ChatGPT was simpatiek teenoor Oscar Pistorius, wat ’n veroordeelde moordenaar is en nie teenoor Steve Hofmeyr, wat ’n kampvegter teen plaasmoorde is nie. Hieruit kan afgelei word dat ChatGPT moontlik linksgesind is, maar dit is ook moontlik dat Hofmeyr baie intenser in ’n negatiewe lig op die internet bespreek is tydens die insameling van sy opleidingsdata as Pistorius."

Hou KI ’n bedreiging vir skrywers in? | Etienne van Heerden Veldsoirée 2023

Imke van Heerden Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-10-19

Die Istanboelse akademikus Imke van Heerden besin oor die toekoms van skeppende skryfwerk, en diep vroeë kompergeskiedenis op om oor hierdie vraagstuk na te dink.

Tien etiese en praktiese gebruike van ChatGPT vir akademiese skryfwerk in Afrikaans

Burgert A Senekal Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-07-12

"ChatGPT is byna ’n jaar terug vrygestel en universiteite en akademici debatteer steeds oor die etiese gebruik daarvan. Die voorbeelde wat in die huidige artikel bespreek is, is egter in my opinie veilige toepassings wat enigeen kan help om tekste in Afrikaans te verbeter, sonder dat ’n redakteur of dosent hoef te bekommer oor of die gebruik van hierdie tegnologie oneerlikheid behels."

KI skep talle uitdagings en vrae vir wetenskaplike publikasies

Jean Oosthuizen Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-07-04

"Wetenskaplike navorsingstydskrifte worstel al hoe meer met die probleem hoe om te onderskei tussen oorspronklike navorsingsartikels wat deur eie navorsing geskryf word en navorsingsresultate wat deur middel van of met die hulp van Kunsmatige Intelligensie (KI) die lig sien."

Voordele en uitdagings van KI vir die universiteitswese

Jean Oosthuizen Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-06-13

"Die vermoë van enige iemand om ’n beeld of artikel deur middel van kunsmatige intelligensie te skep en ’n sekere narratief voor te stel is werklik kommerwekkend. Terselfdertyd skep dit geleenthede om dinge te ontwikkel wat ons nog nooit voorheen gesien het nie, verduidelik Japie Greeff, adjunkdirekteur, rekenaarwetenskap en inligtingstelsels aan die Noordwes-Universiteit."

Kunsmatige Intelligensie en die reg: Regspraak en opinies lê nog ver in die toekoms

Jos Floor Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-06-05

"Wanneer ’n mens stilstaan en dooierus neem op enkele fasette van die regsberoep word dit vinnig duidelik dat ChatGPT nog nie so gevorderd is dat ons prokureurs die woestyn in kan jaag nie."

Verslag ‒ ASSAf-bespreking: The impact of Artificial Intelligence (AI) on Scholarly Writing and Publishing

Dirk Postma Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-05-31

ASSAf se tweede rondetafel, aanlyn bespreking oor ChatGPT gehou op 26 Maart 2023 het gehandel oor die invloed van Kunsmatige Intelligensie (KI) op akademiese skryfwerk en publikasies. Die paneel onder leiding van emeritus Mike Lambert (UK) het bestaan uit drie kundiges uit die KI-omgewing, Tommie Meyer (UK), Burgert Senekal (UFS) en Bhekisipho Twala (TUT). Dirk Postma lewer verslag.

The implications of ChatGPT in academia and journalism

Hannah Theron Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-05-31

Two reports about this seminar, written by BA Honours journalism students, were selected in partnership with Stellenbosch University’s Department of Journalism for publication on LitNet. Herewith Hannah Theron’s report.

Friend or foe? Expert panel tackles ChatGPT debate

Talia Kincaid Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-05-31

Two reports about this seminar, written by BA Honours journalism students, were selected in partnership with Stellenbosch University’s Department of Journalism for publication on LitNet. Herewith Talia Kincaid’s report.

Die nuwe ge-bot

Nini Bennett-Moll Rubrieke 2023-05-10

"Liefdesverhoudings – insluitend dié met ’n erotiese strekking – tussen mens en robot is inderwaarheid ’n ou en bekende konsep. En net soos ou navorsing te berde gebring word, raak ou skrywers se werk weer relevant."

Kopiereg, billike gebruik en kunsmatige intelligensie

Catrina Wessels, Naomi Meyer, Izak de Vries Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-04-05

Verskeie taalmodelle, waaronder ChatGPT, kan deesdae teks genereer op aanvraag. En verskeie toepassings, waaronder DALL·E en Midjourney, kan kunswerke skep. Waar laat dit gewone mense met die vraag oor kopiereg? Hoe raak hierdie nuwe tegnologie publikasies soos LitNet?

Is KI ons nuwe Raka?

Koos Kombuis Boeke en skrywers 2023-03-28

Gaan KI ons werk oorneem? Rekenaars skryf nou al selfs digbundels, sê Koos oor ’n slukkie uit sy blikbeker.

Langenhoven-gedenklesing 2023: Ontmoet die paneellede

Bettina Wyngaard Rubrieke 2023-03-22

"’n Geochemikus, ’n filosoof, ’n letterkundige en ’n ingenieur stap ’n tent in. Nee, dis nie die begin van ’n vreemde grappie nie, dit is wat letterlik op 1 April in Oudtshoorn gaan gebeur tydens die Langenhoven-gedenklesing."

Besinning oor die ASSAf-paneelbespreking oor ChatGPT, assessering en hoër onderwys

Dirk Postma Seminare en essays 2023-03-16

"Die paneellede maak dit duidelik dat die tyd verby is om kennisinhoude te assesseer. Daar moet eerder gefokus word op die prosesse van die generering van kennis. Vir Johannes Cronjé is die fokus op die vermoë om dit wat AI genereer te kan evalueer. Franci Cronjé toon aan hoe kreatiwiteit en kritiese denke ontwikkel kan word deur van studente te verwag om valshede in ’n teks te identifiseer en reg te stel."

Hoe verskil ChatGPT van Microsoft en Google se gespreksagente?

Burgert A Senekal Seminare en essays 2023-03-14

"Die tegnologie word voorgehou as die grootste bedreiging vir Google se posisie as die wêreld se gewildste soekenjin in dekades."

Persverklaring: Silwerwit in die soontoe: Afrikaans se eerste KI-gedigte deur Imke van Heerden, met Anil Bas en Etienne van Heerden

LitNet Boeke en skrywers 2023-03-01

Silwerwit in die soontoe is ’n eerste poging om die menigte moontlikhede van Afrikaans met behulp van kunsmatige intelligensie (KI) te ontdek en te vier – iets wat nog nooit vantevore aangepak is nie.

To Google or to Chat? Getting information is likely to change

Lara Aucamp, Izak de Vries Kunsmatige intelligensie | Artificial intelligence 2023-02-14

"Google makes about 80% of its revenue from search. And up until now, they’ve more or less had a monopoly on search, with over 90% of the world’s search queries going through Google. In fact, we don’t talk about searching for something online; we talk about googling it. But monopolies can fall. Remember Skype?"

Die geselsrobot en die metafisika van teenwoordigheid

Rèné Eloff Seminare en essays 2023-02-07

"Die Suid-Afrikaanse filosoof Paul Cilliers het reeds in sy boek Complexity and Postmodernism (1998) op oortuigende wyse ’n verband getref  tussen die werking van neurale netwerke en Saussure se konsep van taal as ’n sisteem van verskille."

Koekies: Die gekonkel in jou komper

Sidney Gilroy Seminare en essays 2023-02-06

"Al hierdie bogenoemde wonders is nie ’n skim op die veraf horison nie. Dit is praktiese KI wat vandag alreeds toegepas word. Die oorsprong daarvan is data. ... Dit is só: Om aan Marmite te dink net om daarna ’n Bovril-advertensie te sien, maak ’n mens ongemaklik."

Top