Danie van Wyk

Gebore in Fraserburg in die Noord-Kaap, maar grootgeword en my skoolonderrig in Oudtshoorn ontvang, waar ek aan die Hoërskool Môrester gematrikuleer het. Ek verwerf my onderwysdiploma aan die Opleidingskollege Suid-Kaapland en studeer daarna deeltyds aan die Universiteit van Wes-Kaapland, waar ek die BA-graad (Tale) verwerf. Ek het dit later opgevolg met ’n honneursgraad in arbeidsreg aan die Universiteit van Kaapstad en ’n seniorbestuursontwikkelingsprogram aan die Universiteit Stellenbosch se Sakeskool.

Ek was verbonde aan verskeie skole in die Wes-Kaap as prinsipaal, waarna ek heeltyds by die onderwysvakbonde betrokke geraak het. Ek was hoofonderhandelaar in die Raad op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys asook die Staatsdiensbedingingsraad. Ook was ek ’n projekleier verbonde aan die Federasie van Suid-Afrikaanse Skoolbeheerliggame voordat ek as hoof uitvoerende beampte by die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans aangesluit het. Nou is ek betrokke by FEDSAS en by beheerliggame in skole.

Benewens my passie vir Afrikaans het ek ook ’n groot passie vir die ontwikkeling van skilders in voorheen benadeelde gemeenskappe. Ek is tans by ’n projek betrokke om opkomende skilders se werk te bemark en om aan hulle groter blootstelling te verleen.

Ek is geskei en het twee kinders, Andrè (24), ’n joernalis, en Danielle (22), ’n derdejaarstudent in siviele ingenieurswese.

Regering moet skuld dra vir swak onderwys

Danie van Wyk, Jean Oosthuizen SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2017-02-09

"Ouers, onderwysers, skoolbeheerliggame en geestelike instansies kan nie meer toeskouers wees en toekyk hoe die onderwys van hul kinders en kleinkinders deur ’n groep onbevoegde en onbekwame individue tot in die grond bestuur word sonder enige reaksie van hul kant nie."

Danie van Wyk se #litnetwoord2016

Danie van Wyk LitNet se Afrikaanse woord van die jaar 2016 2016-11-29

Hier is Danie van Wyk se voorstel vir die Afrikaanse woord van 2016.

Gesamentlike persverklaring deur die Bestuur van die Universiteit Stellenbosch en senior onderwyskundiges

Wim de Villiers, Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2016-10-10

"Senior onderwyskundiges en die Bestuur van die Universiteit Stellenbosch (US) gaan teen die agtergrond van die nuwe Taalbeleid in die Wes-Kaapse onderwyssektor ruimtes skep vir gesprekvoering oor akademiese sukses vir spesifiek Afrikaanssprekende studente uit histories-benadeelde omgewings in 'n meertalige hoëronderwysinstelling."

"Brexit" van Afrikaans kan studente en skoliere laat onderpresteer

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2016-09-21

"Die Minister het dit [die prestasies] met groot fanfare aangekondig, maar het skromelik nagelaat om te erken dat hierdie skole funksionele, presterende Afrikaanse skole is, bruin Afrikaanse skole ingesluit, omdat hulle die belang van moedertaalonderrig besef."

Persverklaring:  “ʼn Kans in Afrikaans!” praat met US oor regverdige taalbeleid

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2016-07-06

"Die doelwit van ʼn regverdige bedeling vir taal en toegang by die US sal reguit praat verg.   ʼn Kans in Afrikaans! sal aanhou om dit te doen  ̶  in belang van ons land se grootste bate:  sy mensepotensiaal."

Onderhoud: Afrikaans in skole?

Danie van Wyk, Naomi Meyer SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2016-06-03

"As universiteite besluit om slegs Engels as onderrigtaal aan te bied, sal dit beslis ‘n invloed hê op ouers dat hul kinders in Engels onderrig moet word, alhoewel baie van die onderwysers en ouers uit huis nie Engelssprekend is nie."

Die Taaldebat op US en die belang van moedertaalonderrig vir enige taalplan

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-21

"Afrikaans is nie meer die taal van die wit elite nie. Bruin mense gaan dus sentraal binne hierdie debat staan en vir hulself praat."

Open Stellenbosch and the language debate

Danie van Wyk Opinion 2015-09-07

"Afrikaans should be seen and accepted by non-Afrikaans students as a language spoken by the majority of people in the Western Cape. There are more Afrikaans-medium schools in the Western Cape than in the rest of the country combined. Surely this is a fact that cannot simply be ignored. Those students, the majority of whom are coloured/black Afrikaans mother-tongue speakers, have a right to be taught in the language of their choice – Afrikaans. The abandonment of Afrikaans as a medium of instruction at universities will have an effect on the entire Afrikaans community in South Africa."

Die onderrig van klassieke literêre tekste en die skoolkurrikulum

Carine Janse van Rensburg, Heilna du Plooy, Eep Francken, Joan Hambidge, Michael le Cordeur, Henning Pieterse, Lina Spies, Helize van Vuuren, Danie van Wyk 2014-11-14 Het die onderrig van klassieke literêre tekste nog plek in die skoolkurrikulum? ’n Paar kenners gee hul mening.

FEDSAS se Danie van Wyk praat oor skole, taal- en godsdiensbeleid

Danie van Wyk, Naomi Meyer 2014-10-24 "Die skokkende realiteit is dat Suid-Afrika meer as 30 000 gekwalifiseerde onderwysers benodig om die huidige tekort aan te vul."

Heropening van opleidingskolleges vir onderwysers

Danie van Wyk 2014-02-19 Daar is ‘n skreiende onderwystekort. Wat gaan die regering doen?

Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans eer Nelson Mandela

Danie van Wyk 2013-12-06 "Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) eer die nagedagtenis van Nelson Rolihlahla Mandela, ’n uitsonderlike kind van Suid-Afrika, wêreldwyd geken en geëer vir sy onwrikbare geloof in menswaardigheid, medemenslikheid en versoening."

Die nuwe FAK-sangbundel bemagtig onderwysers saam met die SBA

Danie van Wyk Academic research 2013-11-18

Op Vrydag 8 November 2013 is 'n oorhandigingsfunksie van FAK-sangbundels aan musiekonderwysers deur die Stigting van Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) gereël.

"Bier is wyn se onderrok"

Danie van Wyk 2013-08-20 "Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) en die Woordeboek van die Afrikaanse taal (WAT), het in Maart vanjaar ’n gesamentlike projek aangepak om woorde en uitdrukkings wat eie is aan die bruin gemeenskap te boekstaaf en deel te maak van hoofstroom Afrikaans."

Taaldiens by die Suid-Afrikaanse Polisiediens

Danie van Wyk 2013-08-06 "Dit het onlangs aan die lig gekom dat daar lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens is wat nie Afrikaans-taalvaardig is nie, maar wel in ’n gemeenskap/dorp gestasioneer word wat van huis uit Afrikaans is."
Top