Danie van Wyk

Gebore in Fraserburg in die Noord-Kaap, maar grootgeword en my skoolonderrig in Oudtshoorn ontvang, waar ek aan die Hoërskool Môrester gematrikuleer het. Ek verwerf my onderwysdiploma aan die Opleidingskollege Suid-Kaapland en studeer daarna deeltyds aan die Universiteit van Wes-Kaapland, waar ek die BA-graad (Tale) verwerf. Ek het dit later opgevolg met ’n honneursgraad in arbeidsreg aan die Universiteit van Kaapstad en ’n seniorbestuursontwikkelingsprogram aan die Universiteit Stellenbosch se Sakeskool.

Ek was verbonde aan verskeie skole in die Wes-Kaap as prinsipaal, waarna ek heeltyds by die onderwysvakbonde betrokke geraak het. Ek was hoofonderhandelaar in die Raad op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys asook die Staatsdiensbedingingsraad. Ook was ek ’n projekleier verbonde aan die Federasie van Suid-Afrikaanse Skoolbeheerliggame voordat ek as hoof uitvoerende beampte by die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans aangesluit het. Nou is ek betrokke by FEDSAS en by beheerliggame in skole.

Benewens my passie vir Afrikaans het ek ook ’n groot passie vir die ontwikkeling van skilders in voorheen benadeelde gemeenskappe. Ek is tans by ’n projek betrokke om opkomende skilders se werk te bemark en om aan hulle groter blootstelling te verleen.

Ek is geskei en het twee kinders, Andrè (24), ’n joernalis, en Danielle (22), ’n derdejaarstudent in siviele ingenieurswese.

In memoriam: Shaleen Surtie-Richards

Danie van Wyk In memoriam 2021-06-08

"Shaleen, jy het met oorgawe geleef en ons almal se lewens op een of ander manier geraak. Die Suid-Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf het iemand groots verloor. Die gordyn het finaal en vir oulaas gesak."

Afrikaans: US-protesaksie vanaf 9 April

Freek Robinson, Hermann Giliomee, Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-31

Protes en rollende massa-aksie wag op Wim. Freek Robinson praat met die geskiedkundige Hermann Giliomee en DAK-netwerk se Danie van Wyk.

US-taaldebat 2021: Is die Universiteit Stellenbosch besig om Afrikaanse studente te ont-taal?

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-12

"Die taalbeleid van die US kan in dieselfde lig gesien word as die lot wat die Franse Hugenote getref het. Die verbod op Afrikaanse studente om in Afrikaans te kommunikeer en om onderrig in hul moedertaal te ontvang, is ’n subtiele vorm van ont-taling."

COVID-19 en die onderwys

Danie van Wyk SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2021-02-09

"Die COVID-19-pandemie het die onderwys onder verdere druk geplaas en tektoniese verskuiwings veroorsaak in ‘n stelsel wat reeds lank gebuk gaan onder erge wanadministrasie en merkbare agteruitgang."

COVID-19-narratiewe: Is dit amper verby?

Naomi Meyer, Danie van Wyk, Mercy Kannemeyer, Lizan Joubert Onderhoude 2021-02-08

"Teater, my bron van energie, samesyn en (ek is bang om te sê) geld, droog op."

Elders gesien: "Nou is die tyd om staatmanskap te bewys"

Danie van Wyk Elders gesien 2020-11-11

"Ons benodig koelkoppe om plofbare situasies te ontlont. Eers was dit Senekal en nou Brackenfell. Waarheen is ons op pad? Politieke leierskap ontbreek op hierdie oomblik."

’n Onderhoud met Danie van Wyk, nuwe voorsitter van die DAK Netwerk

Naomi Meyer, Danie van Wyk Onderhoude 2020-10-15

"DAK is afgelei van die name van drie prominente Khoi-leiers aan die Kaap in die vroeё 1600’s, naamlik Doman, Autshumao en Krotoa."

Huldeblyk aan Danny Titus

Danie van Wyk In memoriam 2020-09-21

“Hy was ’n taalaktivis wat nooit geskroom het om die saak van Afrikaans te bevorder nie. Danny was ’n regsgeleerde, ’n menseregtekommissaris, ’n stryder vir die regte van vernalate Afrikaanssprekers om hul plek aan die Afrikaanse tafel as gelykes in te neem en saam as vennote die saak van Afrikaans te bevorder en te ondersteun.”

Die rol van die Britse regering met betrekking tot slawerny en die konsentrasiekampe

Danie van Wyk Seminare en essays 2020-07-13

"Om beelde van kolonialiste en slawehandelaars te verwyder roer nie die wortel van die probleem aan nie, maar dien slegs as ’n uitlaatklep vir protesaksies. Die kwessie wat nie aangeraak word nie, is reparasie."

Die Viёtnamoorlog en George Floyd

Danie van Wyk Seminare en essays 2020-06-09

"Die 'land of the brave and land of the free' is steeds na hóéveel dekades nie die land van die Amerikaanse droom nie. Wat vir sommige ’n droom is, is vir ander ’n nagmerrie."

COVID-19: Ongelykhede in die onderwysstelsel

Danie van Wyk Seminare en essays 2020-05-07

"Wat ons egter móét weet, is dat Suid-Afrika die mees ongelyke samelewing in die wêreld is, met twee wêrelde – die een wat die rykes verteenwoordig, en die ander die armstes van die armes. Hierdie twee wêrelde is onvergelykbaar. Wat in een skool as vanselfsprekend aanvaar word, is by ’n ander skool ’n uitdaging."

Elders gesien: Meertalige inligtingsessies oor die pandemie

Danie van Wyk Elders gesien 2020-04-28

"Die probleem wat egter geïdentifiseer was deur verskeie mense, en spesifiek deur ’n algemene praktisyn wat twee spreekkamers in Khayelitsha en Mitchell’s Plain het, is dat die meeste mense wat haar besoek, nie die boodskappe vanaf regeringskant verstaan nie. Dit word slegs in Engels gedoen en nie almal het toegang tot radio en tv nie."

Konstitusionele Hof dien Afrikaans ’n gevoelige slag toe: Danie van Wyk reageer op US taalbeleid-hofbeslissing

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2019-10-11

"Afrikaanssprekende, jy is op jou eie. Ek treur."

Suid-Afrikaanse skole so onveilig soos Suid-Afrikaanse strate

Danie van Wyk SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2019-07-09

"Suid-Afrika verdien ’n beter onderwyssisteem!"

Wupperthal in puin ná verwoestende brand

Danie van Wyk Seminare en essays 2019-01-11

"Dit bly my hoop dat die gemeenskap van Wupperthal gouer sal herstel as die geboue."

Top