Danie van Wyk

Danie van Wyk is die uitvoerende voorsitter van DAK Netwerk.

Gebore in Fraserburg in die Noord-Kaap, maar grootgeword en my skoolonderrig in Oudtshoorn ontvang, waar ek aan die Hoërskool Môrester gematrikuleer het. Ek verwerf my onderwysdiploma aan die Opleidingskollege Suid-Kaapland en studeer daarna deeltyds aan die Universiteit van Wes-Kaapland, waar ek die BA-graad (Tale) verwerf. Ek het dit later opgevolg met ’n honneursgraad in arbeidsreg aan die Universiteit van Kaapstad en ’n seniorbestuursontwikkelingsprogram aan die Universiteit Stellenbosch se Sakeskool.

Ek was verbonde aan verskeie skole in die Wes-Kaap as prinsipaal, waarna ek heeltyds by die onderwysvakbonde betrokke geraak het. Ek was hoofonderhandelaar in die Raad op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys asook die Staatsdiensbedingingsraad. Ook was ek ’n projekleier verbonde aan die Federasie van Suid-Afrikaanse Skoolbeheerliggame voordat ek as hoof uitvoerende beampte by die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans aangesluit het. Ek was ook betrokke by FEDSAS en by beheerliggame in skole.

Ek is geskei en twee kinders en twee kleinkinders.

Gewaarwordinge van die eerste verkiesingsdag, 27 April 1994

Danie van Wyk Seminare en essays 2024-05-02

"Ek onthou dat daardie dag ’n koue en triestige dag in die Kaap was, maar dit het niemand teruggehou om hul kruisies te gaan trek nie."

Internasionale moedertaaldag 2024 en die belang van moedertaalonderrig

Danie van Wyk SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2024-02-21

"Die  huidige dilemma waarin onderwys hom in Suid-Afrika bevind, is deels toe skryf aan die feit dat daar soveel leerders is wat nie in hul moedertaal onderrig ontvang nie. Dit word nou al hoe meer deur die onderwysowerhede besef en ons hoop dat die kwessie spoedig aangespreek sal word."

Slawevrystelling aan die Kaap op 1 Desember 1834: Moet dit gevier of herdenk word?

Danie van Wyk Seminare en essays 2023-12-14

"Dit alles in ag genome kan die vrystelling van die slawe nie gevier word nie. Dit was nie ’n oorwinning van hulle kant nie, maar ’n edik wat deur die Britse regering uitgevaardig is waarin hulle vrystelling gewaarborg is ... ’n Herdenking van die vrystelling van die slawe sal meer gepas wees."

Verslag oor die Hoerikwaggo Indaba: ’n suksesvolle byeenkoms

Danie van Wyk Seminare en essays 2023-12-11

"Wat ook  duidelik na vore gekom het in die gesprekke, is dat bruin mense nie ’n rassegroep is nie, maar wel ’n kultuurgroep binne die Suid-Afrikaanse bevolking. Die verskeidenheid binne bruin geledere moet gevier en omarm word."

Waarom Wolraad Woltemade as held vereer moet word

Danie van Wyk Seminare en essays 2023-06-05

"Suid-Afrika het nou helde soos Wolraad Woltemade nodig om ons te red uit die put van politieke korrektheid, van werkloosheid, beurtkrag, misdaad, ekonomiese insinking, swak gesondheidsdiens, swak onderwys, swak polisiëring en vele ander wat dringend aandag moet geniet. Dit moet nou die prioriteit wees. Nie kleinlike politiekery wat verder bydra tot ons onbenydenswaardige posisie nie."

Federalisme: ’n oplossing vir Suid-Afrika?

Danie van Wyk Seminare en essays 2023-05-10

"Daar moet egter harder daaraan gewerk word om die huidige staatsbestel te maak werk. Om ’n alternatiewe staatsbestel te predik is nie haalbaar nie."

Professore Quinot en Liebenberg van die US "eet die brood, spreek die woord"

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2023-03-30

"Die twee professore laat dit buite rekening dat dit veral bruin, voorheen benadeelde Afrikaanse studente is wat ook net so nadelig geraak was."

DAK Netwerk se reaksie op die ondersoek van die MRK na die taalkwessie van die US

Danie van Wyk Universiteitseminaar | University Seminar 2023-03-16

“Die tyd het aangebreek dat die Universiteit Stellenbosch kennis neem van konflik wat ontstaan waar taal en kultuur nie gerespekteer word nie en dit aanleiding gee tot onnodige wantroue onder studente."

Elders gesien: Ainsley Moos – ’n paar gedagtes oor sy heengaan

Danie van Wyk Elders gesien 2023-02-06

"Die onverwagse heengaan van Ainsley Moos, 45, het my diep getref ..."

’n Praktiese taalbeleid vir die Wes-Kaap

Danie van Wyk Seminare en essays 2023-01-31

"Die gebruik van Afrikaans in howe en in plaaslike regerings is afgeskaal tot nul. Dit is asof die DA die plaaslike bevolking ignoreer as dit by Afrikaans en/of isiXhosa kom."

SA se onderwys sal hersien móét word

Danie van Wyk Elders gesien 2023-01-24

"’n Ander ramp was die onpraktiese samesmelting van universiteite en universiteite van tegnologie. Dit het nie bygedra tot die ontwikkeling van hoër onderwys nie. Die sluiting van kolleges vir onderwysopleiding het grootliks die krisis in onderwys vererger."

Elders gesien: Matriekuitslae van die klas van 2022 – waar is die balans?

Danie van Wyk Elders gesien 2023-01-20

"Ek sou wou sien en hoor dat daar op bruin Afrikaanse leerders in skole wat in minder gegoede woonbuurte geleë is, ook gefokus word – hulle presteer ook. Daar is ’n groot persentasie funksionele skole in ons gemeenskappe wat teen alle ongunstige omstandighede in, die beste lewer."

Elders gesien: Vandag is 1 Desember

Danie van Wyk Elders gesien 2022-12-01

"Vandag is 1 Desember. Hierdie dag speel ’n groot rol in die lewens van vele mense van slawe- en Khoi-afkoms. Slawerny is om alle amptelike redes op 1 Desember 1834 afgeskaf en het daarmee ’n ander era in Suid-Afrikaanse geskiedenis ingelui. Hierdie belangrike gebeurtenis verskyn nêrens op enige kultuurhistoriese kalender in Suid-Afrika nie en word nêrens vermeld nie."

"Gemengdheid": aanvaarbaar of verwerplik? ’n Soeke na ’n versweë bruin identiteit

Danie van Wyk Seminare en essays 2022-11-04

"Allan Boesak het in sy toespraak getiteld 'Chaos in my bloed' tydens ’n DAK Netwerk-galageleentheid ook verwys na die gemengdheid van bruin mense wat voortgespruit het uit 195 samekomste van bloedlyne en kulture wat ons ’n uitsonderlike groep mense maak. Ons moet hierdie gemengdheid vier en omarm, en dis iets om oor te juig."

Sê nou maar-SA skoleseminaar: Danie van Wyk reageer

Danie van Wyk SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-09-08

"Vir kinders om in hul moedertaal onderrig te word sal nie slegs bydra tot beter akademiese prestasies en vordering nie, maar sal in hulle ook ’n selftrots ontwikkel, want hulle sal nie slegs gemaklik met hulself wees nie, maar sal ervaar dat hulle ’n voorreg het wat hulle te alle tye sal bevoordeel, omdat hul moedertaal deel van hul leefwêreld sal wees."

Top