Boeke en skrywers

Alles oor die jongste boeke en die mense wat hulle skryf
Everything about the latest books and the people who write them

Het jy ’n boek gelees waarvan jy ander lesers wil vertel? Stuur jou indrukke na [email protected] en besoek hierdie bladsy vir nog inligting.

Kommentaar op Johan Anker se Chinchilla-resensie

2008-02-28 Johan Anker se resensie oor van Rooyen se debuutroman, Chinchilla, het my opnuut laat wonder oor die mate van kritiek wat in ? resensie nodig is. Johan Anker is net vol lof vir die skrywer se debuutroman – van die oorspronklike ...

Ek gaan Johan Anker verkeerd bewys!

2008-02-28 In Johan Anker se resensie van Die blou van ons hemel stel hy dat "elke leser self sal moet bepaal". Dit is dan juis hoekom lesers die resensie lees – sodat hulle inderdaad nie "self" sal hoef te bepaal nie, maar die ...

Kommentaar op Marius Crous se resensie van Die val van die dice deur Pat Stamatélos

2008-02-28 ? Web wat die aandag van mense met feministiese neigings sal vang.Marius Crous het daarin geslaag om die teikenmark van die boek goed vas te vang in sy resensie, “My sonde: ek is vrou, ek is Boer, ek haal asem”, oor die boek Die val ...

Kommentaar op Die val van die dice-resensie: Geheime verklap!!

2008-02-28 Marius Crous het op die 11de Februarie 'n resensie oor Pat Stamatélos se roman, Die val van die dice, geskryf. Hy begin heel goed en vertel van die skrywer se vorige boek en dat hierdie een daarop volg. Ons (die leser) word ook vertel waar ...

Word Onsigbaar, nooi Gouws jou in sy resensie

2008-02-28 Elke leser word in dié prettig leesbare resensie uitgenooi om deel te wees van ? spanningsvolle jaagtog. Jy wil jou tekkies aantrek en die avontuur begin saam met Lemmer en Emma, ? avontuur hunkerend na veiligheid, antwoorde en ...

Kommentaar op Chinchilla-resensie ...

2008-02-28 Ek glo in die mag van resensies – 'n goeie resensie neem my reguit boekwinkel toe. Johan Anker se resensie oor Nanette van Rooyen se debuutroman Chinchilla was egter vir my teleurstellend. Resensies moet 'n nuwe boek aan 'n breë spektrum ...

Kommentaar oor Hemelhel-resensie

2008-02-27 Ten eerste word die komplekse boek met die teenstrydige titel in twee resensies verdeel om dit vir die resensie-leser te vergemaklik. Net soos in die twee uiteenlopende resensies waar eers 'hel' en dan 'hemel' bespreek word, gaan daar kommentaar ...

Chinchilla-resensie: geen trauma in my ge-Anker

2008-02-27 Met die eerste oogopslag van die resensie van Johan Anker oor die roman, Chinchilla, geskryf deur Nanette van Rooyen, weet die leser dadelik dat die roman handel oor trauma en die verwerking daarvan. Die titel is kort en kragtig. Dit stel die styl ...

Louise Viljoen: tyd vir nuwe Polaroids?

2008-02-27 Louise Viljoen se resensietegniek verdrink my in perfeksie. In haar resensie van Tom Dreyer se kortverhaalbundel Polaroid kom sy met, soos Afrikaanse krieketkommentators dit dikwels kwytraak, “teksboek-spel” na vore.Haar styl is ...

Kommentaar op Glas-resensie

2008-02-27 Izak de Vries prys JM Gilfillan se nuwe kortverhaalbundel Glas behoorlik in die resensie, “Glas: Twintig lekker stories”. Dit is Gilfillan se vyfde boek en bevat, volgens De Vries, “gestroopte verhale”. Hy meen dat hierdie ...

Crous slaan die spyker op die kop

2008-02-27 Die resensie deur Marius Crous oor Pat Stamatélos se boek, Die val van die dice, het onmiddellik my aandag getrek. Eerstens omdat dit handel oor 'n vrou wat trou met 'n Griek, hoewel hy nie die Griek was op wie sy verlief geraak het nie. Ek ...

Kommentaar op Glas-resensie

2008-02-27 Izak de Vries gee 'n goeie en deeglike oorsig oor die bundel kortverhale, Glas. De Vries is duidelik ingenome met die temas wat deur al die kortverhale vloei en hoe dit intertekstueel verbind word. Dit is tog moeilik om dieselfde tema oor en oor te ...

Onbedoelde poësie: Bernard Odendaal se Onbedoelde land

2008-02-21 Onbedoelde land van Bernard Odendaal is ’n lywige bundel en bevat 64 gedigte, byeengebring in vier onderafdelings wat 102 bladsye beslaan. Die eerste afdeling dra die titel “Harmonie, distrik Bloemfontein” en bevat nostalgiese ...

Kommentaar op Louise Viljoen se resensie van Polaroid

2008-02-18 Louise Viljoen se openingsparagraaf trek onmiddellik die leser se aandag aangesien sy sonder meer inval deur te verwys na Dreyer se vorige romans. Die feit dat sy interessante aspekte van die eerste twee romans – naamlik ...

Kommentaar oor Johan Anker se resensie van Die blou van ons hemel

2008-02-18 Die taak van die literêre kritikus word op verskeie wyses omskryf. Eenvoudig gestel kan ons verduidelik dat dit die taak van die literêre kritikus is om letterkundige werke te analiseer, te interpreteer en bekend te stel aan die publiek. ...

Hemelhel - Kommentaar op twee resensies

2008-02-18 Resensies het voorwaar ’n groot invloed op die gewildheid van ’n boek. Na aanleiding van Marais se resensies het ek tot die volgende gevolgtrekking gekom: Die manier waarop ? boek geresenseer word kan maklik mense be?nvloed om ...

Kommentaar op Louise Viljoen se resensie oor Die boek van toeval en toeverlaat, geskryf deur Ingrid Winterbach

2008-02-18 Ek lees en ek lees weer! Ek dink en ek dink weer, maar my logiese denkprosesse laat my gruwelik in die steek en verhoed my om daardie bevredigende punt te bereik waar dinge vir my sin maak en ek presies weet waarheen ek oppad is met hierdie boek wat ...

Desmond Painter se bespreking van Siegfried ontoeganklik

2008-02-15 Desmond Painter se resensie van Willem Anker se debuutroman, Siegfried, is beslis nie ? lesersvriendelike resensie nie; in elk geval nie vir die nie-akademiese leser nie. Siegfried, bygesê, is ? komplekse werk en tot Painter se ...
Top