Johannes Comestor

Skrywer op SêNet

Middeleeuse filosofie deur Johann Beukes: ’n lesersindruk

Johannes Comestor Lesersindrukke 2020-09-01

"Gelukkig is daar nog uitgewerye wat hulle geloof in Afrikaans as akademiese taal behou het."

Afrikaans: Vind daar onteiening plaas?

Johannes Comestor Menings 2020-08-25

"Tensy daar spoedig ’n kentering in Afrikaansgeledere kom, gaan Afrikaans in ’n al kleiner mindere mate, ten minste wat woordeskat betref, van Engels onderskeibaar wees en is Afrikaans se uiteindelike ondergang verseker."

Enkele opmerkings oor die skilder Edvard Munch

Johannes Comestor SêNet-briewe 2020-07-15

"My dank aan Jo-Marie Claassen vir ’n uitstekende artikel oor een van die werklik treffende en invloedryke skilderye (LitNet 14 Julie 2020). Hier volg enkele tersaaklike opmerkings, asook aanhalings uit Ulrich Bischoff se boek Edvard Munch, 1863–1944."

’n Manifes vir Afrikaans

Johannes Comestor Menings 2020-05-28

"Afrikaans word nie net aan universiteite deur verengelsing bedreig nie; dit geld ook vir skoolonderrig. En Afrikaans word nie slegs in die onderwyssektor afgeskaal nie, maar in alle staats-, openbare en selfs privaat sektore. In ’n poging om die situasie te beredder, word ’n konsep-Afrikaansmanifes hiermee as ’n werks- of gespreksdokument voorgelê."

Die katedraal Notre-Dame de Paris

Johannes Comestor SêNet-briewe 2019-04-16

"Die katedraal Notre-Dame de Paris is pas deels deur ’n brand verwoes."

Afrikaans: Drie werklikhede

Johannes Comestor Menings 2019-03-19

"Die punt is: Afrikaans het 'n eerbare toekoms as 'n taal uit eie reg slegs as Afrikaansinstansies en alle Afrikaanssprekendes wat taaltrots het, sonder versuim pleidooie lewer vir suiwer(der) Afrikaans en daadwerklike pogings aanwend om suiwer(der) Afrikaans te praat en te skryf."

Universiteit Stellenbosch as akademiese onderneming

Johannes Comestor SêNet-briewe 2015-10-05 Op LitNet is die debat oor die Universiteit Stellenbosch (US) tot dusver hoofsaaklik in Engels gevoer. Ek vind dit eienaardig, nie net omdat LitNet hoofsaaklik Afrikaanse teks publiseer nie, maar ook omdat gepoog word om die lot van 'n eens voortreflike Afrikaanse universiteit met propaganda in veral Engels te beïnvloed. Dié propaganda word by uitstek […]

Robert Conquest is dood

Johannes Comestor SêNet-briewe 2015-08-24 Robert Conquest (15.07.1917 – 3.08.2015) is oorlede. Hy is veral vanweë sy boeke oor die Sowjetunie en by name Josef Stalin (1879-1953) bekend. Hierdie boeke is eintlik 'n uitvloeisel van voortgesette navorsing na voltooiing van sy doktorale proefskrif. Hy het baanbrekerswerk gedoen deur die afgryslikhede van 'n kommunistiese bewind wêreldkundig te maak, bv die groot […]

Gustav Klimt, Edvard Munch en Alma Mahler

Johannes Comestor SêNet-briewe 2015-08-03

"Hoeveel beter sou Mahler nie as komponis gevaar het as hy nie met die egosentiese, histeries-neigende, alkoholistiese Alma getroud was nie?"

John Bayley is dood

Johannes Comestor 2015-02-03

Deborah Devonshire, die laaste Mitford-suster

Johannes Comestor 2014-10-13

Die oom en die kabouter

Johannes Comestor 2014-08-01

'n Kompetisie oor 'n sin of onsin

Johannes Comestor 2014-07-29

Die ui van lewe

Johannes Comestor 2014-07-24

Susie Kelly: I wish I could say I was sorry

Johannes Comestor 2014-04-07 "Die boektitel dui nie op haar onwilligheid om apologie vir haar gedrag aan te teken nie, maar verwys na die feit dat al die hoofkarakters in haar lewensverhaal reeds dood is en sy hulle dus nie nou om verskoning kan vra nie."
Top