Pasgelaai

Waarskuwings oor droogte

FC Boot SêNet-briewe 2018-12-11

"Suid-Afrika het die laaste tyd gebuk gegaan onder droogte. ..."

Moral leadership: The school principal as an agent in establishing moral values for the promotion of the school climate

Branwen Challens, Leentjie van Jaarsveld, Charl Wolhuter Academic research 2018-12-10

"A qualitative study was used to determine the contribution of the school principal in establishing moral values to promote a positive school climate in well-performing schools."

Morele leierskap: Die skoolhoof as agent vir die vestiging van morele waardes ter bevordering van skoolklimaat

Branwen Challens, Leentjie van Jaarsveld, Charl Wolhuter LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-12-10

"Die skoolhoof is die hoofrolspeler in ’n skool; vanaf die skoolhoof kom die klimaat van die skool en die klimaat is die morele gevoel wat afgelei is van die waardes wat die skoolhoof verkondig en tot aksie bring. Die rituele en tradisies in skole gee lewe aan die waardes wat die leier voorstaan en word die grondslag waarop die klimaat, kultuur en gemeenskap gegrond is."

Die WAT se woord van die jaar 2018

LitNet Wen 2018-12-10

Wat is die WAT se #litnetwoord2018?

Martie Retief-Meiring se woord van die jaar 2018

LitNet Wen 2018-12-10

Wat is Martie Retief-Meiring se #litnetwoord2018?

Diana Ferrus se woord van die jaar 2018

LitNet Wen 2018-12-10

Wat is Diana Ferrus se #litnetwoord2018?

Rudie van Rensburg se woord van die jaar 2018

LitNet Wen 2018-12-10

Wat is Rudie van Rensburg se #litnetwoord2018?

Maya Fowler se woord van die jaar 2018

LitNet Wen 2018-12-10

Wat is Maya Fowler se #litnetwoord2018?

Possible solutions to reading comprehension problems of non-mother-tongue speakers in Afrikaans Home Language classes

Maylene Basson, Michael le Cordeur Academic research 2018-12-07

"The study, its findings and recommendations can therefore be used as a resource for the development of training programmes to improve teacher PCK regarding the enhancement of the reading comprehension of non-mother-tongue speakers."

Leesbegripprobleme van niemoedertaalsprekers in Afrikaanshuistaalklasse: moontlike oplossingstrategieë

Maylene Basson, Michael le Cordeur LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-12-07

"Alhoewel talle navorsingstudies daarop dui dat onderwysers oorweldig en gefrustreerd voel omdat hulle nie bevoeg voel om die unieke behoeftes van niemoedertaalsprekers in hulle klasse aan te spreek nie, word weinig deur die Departement van Basiese Onderwys gedoen om onderwysers in dié verband professioneel te ontwikkel. Dus het ons ’n professioneleontwikkelingsprogram ontwerp en toegepas gebaseer op die behoeftes van 62 Afrikaanse-huistaalonderwysers in die Kaapse Wynland Onderwysdistrik."

US Woordfees 2019: Diskoers

LitNet US Woordfees 2018-12-07

Op die Diskoersprogram kom alles van politiek, filosofie, die wetenskap, natuur, godsdienstige kwessies en die landbou tot feminisme en die ekonomie onder die loep.

US Woordfees 2019: Vlagskipproduksies

LitNet US Woordfees 2018-12-07

Vlagskipproduksies te sien by die 2019 US Woordfees.

Kyle Allan appointed editor of New Coin

LitNet New writing 2018-12-07

"Kyle also plans to build a stronger media presence for New Coin; to feature forgotten or under-rated poets from the past; and to publish poetry from other South African languages in English translation."

LitNet: Jou Bo-Kaap

LitNet Nuusbrief 2018-12-07

LitNet: Jou Bo-Kaap

Regsalmanak: 100 stories uit ons regserfenis deur Gustaf Pienaar: ’n resensie

Ton Vosloo Resensies 2018-12-06

"Pienaar het die wysgeer oor die reg vir die sg volk daar buite geword. Hy skryf met ’n liefde vir Afrikaans en die wye belangstelling van die weetgierige joernalis wat hy net sowel kon geword het as hy nie die regsberoep as loopbaan gekies het nie."

Nog inskrywings: LitNet se Afrikaanse woord van die jaar 2018 (III)

LitNet Wen 2018-12-06

As jy één woord mag kies, waaraan laat 2018 jou dink? Hier is nog van ons lesers se inskrywings. 

Die Bo-Kaap: my erfenis

Fatima Allie Menings 2018-12-06

"My wortels en waar ek vandaan kom, is baie belangrik. Dit begin in die Bo-Kaap! Alhoewel ek nie meer in die Bo-Kaap woon nie, is my eerste herinneringe, my geskiedenis, my kultuur en tradisies in hierdie pragtige gebied op die hange van Signal Hill gewortel. Met die aanvang van gentrifikasie is die gemoedsrus van die inwoners van die Bo-Kaap tot sy kern geskud. My storie is net een storie."

Van skrywers, boeke en lesers (Deel 3)

Bettina Wyngaard Rubrieke 2018-12-06

"Kinders het nie veel keuses gehad daai tyd nie, maar niemand het ons keuses in die biblioteek bevraagteken nie. Dalk juis daarom dat biblioteke vandag nog vir my die ultimate demokrasie is. Almal is gelyk. Almal se keuse word gerespekteer. Lesers is ’n tribe. Ons ken mekaar uit waar ons ook al gaan. En dis kosbaar. Dis onvervangbaar."

US Woordfees 2019: Visuele kuns

LitNet US Woordfees 2018-12-06

Die 2019 Visuele Kuns-program onder kuratorskap van die ervare Theo Kleynhans bied ’n wye tematiese en stilistiese verskeidenheid. 

US Woordfees 2019: Sanlam Musiekfees

LitNet US Woordfees 2018-12-06

Ontspanne, wild, pop, soul, jazz, folk, hip-hop of rock – dis alles op die program vir kontemporêre klanke.

Top