SA Skoleseminaar | Schools Seminar

Volg en neem deel aan die gesprek rondom Suid-Afrikaanse skole. |

Follow and join the ongoing conversation on South African schools.

’n Strategie vir die insluiting van Kaapse Afrikaans by die formele skoolkurrikulum

Michael le Cordeur SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-10-19

"In die soeke na ’n strategie vir die insluiting of akkommodering van Kaaps is dit dalk raadsaam om vas te stel wat elders in soortgelyke gevalle gebeur."

Die effek van COVID-19 op skole: ’n onderhoud met Liesel Ebersöhn

Hans Pienaar, Liesel Ebersöhn Onderhoude 2020-08-26

"Die gemak met verandering. Dit is ewe skielik so deel van jou onmiddellike omgewing, die feit van verandering. Onsekerheid is normatief, dit is normaal."

Afrikaanse dialekte in die klaskamer: Kô lat ôs praat – ’n onderhoud met Elvis Saal

Naomi Meyer, Elvis Saal, Cliffordene Norton Skole 2020-08-26

"Die groter erkenning van dialekte sal natuurlik afhang van die mate waartoe dialeksprekers eienaarskap sal neem van hul dialekte en hul dialekte begin opeis as funksionele kodes en sodoende begin wegdoen met die selfstigmatisering van dialekte as ontoereikende en minderwaardige taalkodes."

Review:  Decolonising schools in South Africa: The impossible dream? by Pam Christie

Aslam Fataar SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-07-29

"Pam Christie’s entire career’s work shines a bright light on our educational fault lines, and now, with this book, she invites us into the decolonial space, which is an impossible space to embrace – maddeningly impossible – yet one which must be occupied and rendered pedagogical."

Só lyk die Wiskunde-kurrikulum vir die res van 2020: ’n gids vir ouers

Berdéhan Brand SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-07-27

"Met dit in gedagte kan die opvoeder en ouer duidelik uit die tabelle identifiseer watter areas nie gedek sal kan word nie. Ouers kan dan veral inskerping doen tov die modules wat ’n jaar moet oorstaan."

Onderwysers met komorbiditeite: die feite en die publieke mening

Berdéhan Brand SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-07-23

"Die vraag kan wel gevra word of die siektetoestand van sekere onderwysers werklik ’n kwessie is wat deur die Onderwysdepartement aangespreek moet word, of sou dit dalk meer sinvol wees as dit deur die betrokke skool self hanteer word?"

Afrikaanse dialekte in die klaskamer: Kô lat ôs praat

Elvis Saal SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-07-10

"Dialekte geniet maar nog steeds slegs beperkte aandag in die Afrikaans-klaskamer, en daarmee saam is die sosiale evaluering van dialekte ook nie altyd gunstig nie. Dialekte word dikwels eerder gesien as ’n besoedeling van die standaardvariëteit, eerder as wat dit as ’n hulpbron gesien word wat waarde tot die verwerwing van die standaardvariëteit kan toevoeg."

Adriana Francke help kinders sangdrome bewaarheid

Carla van der Spuy SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-06-10

"Adriana help met die stilering en vervoer, vervoer die kinders op haar eie koste heen en weer na opvoerings en het haar huis vir hul repetisies oopgestel. Dikwels moet sy haar sak skud, ten koste van haar eie familie en gesin se behoeftes, maar dit pla haar allermins."

Skole: die implikasies van die "nuwe normaal"

Renette Symington SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-06-08

Renette Symington, ’n Afrikaansonderwyseres, skryf oor die COVID-19-maatreëls in skole en deel foto's wat ’n blik bied op hoe skole tans funksioneer.

Die virus in die onderwys: ’n onderhoud met Michael le Cordeur

Naomi Meyer, Michael le Cordeur Onderhoude 2020-06-03

"Ek is verheug dat onderrig in sommige skole kon voortgaan, maar hoe normaal is dit dat te midde van soveel armoede en ellende sommige skole kan voortgaan terwyl die grootste gedeelte van ons land se leerlinge nie toegang tot aanlyn klasse het nie?"

Soos altyd

Naomi Meyer SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-06-02

"Maandagoggend ry ek en die gemaskerde graad 7 na die skool."

Risky reopening of schools?

Giséle Lavita SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-05-22

"While some provinces may be ready to open schools, others may not be as equipped. Many provinces fear that they may not be able to deliver the required supplies to all schools by the end of May, as they have been struggling with the delivery of sanitisation supplies."

COVID-19 en skole: Bly kalm en fokus op die beste belang van ons kinders

Jeanette de Klerk-Luttig SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-05-19

"Mens kan verstaan dat die baie onbeantwoorde vrae oor die pandemie besluitneming oor die onderwys hoogs kompleks maak. Maar dit is nie in die beste belang van leerders om skole eenvoudig gesluit te hou en die akademiese jaar af te skryf nie."

Nasionale inperking: Só kan Afrikaansonnies aanlyn onderrig

Michele van der Merwe, Marné Pedro SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-03-31

"Tydens die korona-afsondering kan taalopvoeders hierdie leervoorkeure van die 21ste-eeuse leerder inspan om te verseker dat onderrig en leer nie gedurende die 21-dae-inperking agterweë bly nie."

Dinge vir ’n kind? Liggaamsopvoeding in skole

Marietjie Warrington SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-02-11

"Die leerplan fokus op seksualiteitsopvoeding, verhoudings, waardes en weerbaarheid. Slegs ouderdomsgepaste inligting is ingesluit."

Die stil-stil wetsontwerpe gedurende die feesseisoen: wat behoort landsburgers te doen?

Frederik Rudolph van Dyk Seminare en essays 2019-12-27

"Terwyl Suid-Afrikaners haastig en gefokus voorbereidings tref vir die feestyd, het ‘n verfoeilike en laakbare ondemokratiese ding weer eens feitlik ongesiens in die openbare Kerskous geval. Die regering het ons ‘n week of wat gelede getrakteer met twee wetsontwerpe wat die grootskaalse sentralisering van sport en skole behels."

Multilingual schools, multilingual universities: an interview with Russell Kaschula and Michael Kretzer

Naomi Meyer, Russell H Kaschula, Michael Kretzer English 2019-09-12

"[T]he involvement and inclusion of many African languages through code-switching, or translanguaging, helps the pupils to learn from each other, and be aware of different cultures and languages, and understand why certain pupils think and learn in certain ways."

LitNet Akademies (Opvoedkunde)-seminaar: Skoolhoofde en leierskap

Remona Voges, Monet Nel SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2019-08-12

"Hoërskole sit met tieners wat maklik rebelleer, en waarteen beter om te rebelleer as ’n argaïese tradisie wat op jou afgedwing word? Tradisies moet aanpasbaar wees."

 

LitNet Akademies (Opvoedkunde)-seminaar: Skoolhoofde en leierskap

Remona Voges, Mkululi Nompumza SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2019-08-06

"I am of the opinion that when one is a part of an organisation, it is one’s experiences in decision-making that engender a sense of belonging and purpose."

WhatsApp as ondersteuningsplatform: ’n onderhoud

Naomi Meyer, Leah Slinger-Steenberg, Doria Daniels SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2019-08-05

"In Suid-Afrikaanse staatskole is dit nie ongewoon dat leerders in ’n derde of vierde taal onderrig word nie."

Top