Menings

LitNet se ruimte vir onderhoude, essays, seminare en rubrieke wat toonaangewende menings uitspreek.
LitNet's space for interviews, essays, seminars and columns that express groundbreaking opinions.

Die ekonomiese waarde van die moedertaal

Christo van der Rheede 2009-10-08 Alle tale het ekonomiese waarde, sommige meer as andere. Op die kontinent van Afrika word Frans en Engels as gevolg van ’n lang en dikwels gewelddadige geskiedenis van onderwerping en linguistiese imperialisme met prestige, ...

Verandering en toekoms: om 'n kreoolse Afrikaans te bedink

2009-10-08 Ek bedank u graag vir die uitnodiging om aan hierdie konferensie deel te neem oor die tema “Verandering en toekoms: om ’n kreoolse Afrikaans te bedink”. Ek praat egter nie as ’n linguis of sosiolinguis nie, maar as ’n literator wat belang stel in die ...

Tussen Jerusalem en Athene: Die christelike geloof in die hedendaagse kultuur

Willie van der Merwe Seminare en essays 2009-10-08

"Wat het Jerusalem met Athene te make? vra die tweede-eeuse kerkvader Tertullianus. Wat het die Christendom met ’n niechristelike kultuur te make, die openbaring van God met die wysbegeerte van die wêreld (in hierdie geval die Grieke), Christus met Sokrates, die christelike geloof met die menslike verstand, die teologie met die filosofie?"

Die uitbou van wetenskapstaal en tersiêre ruimtes en wat Nederlands en Afrikaans vir ander tale bied

Jacques van der Elst 2009-10-07 Die keuse van die onderwerp is nie myne nie. Dis min of meer ’n onderwerp-opdrag. Eintlik sou ek vanuit my vakgebied verkies om die problematiek van die digter Lucebert se poësie te bespreek, of om te besin oor waarom Willem Kloos tog ween ...

Afrikaans as a language of reconciliation, restitution and nation-building

Neville Alexander 2009-10-06 Paper presented at the Roots-conference held at the University of the Western Cape, 22-23 September 2009 Prof Neville Alexander, Director of the National Language Project, PRAESA Introductory remarks It is by no means axiomatic that a ...

Gedagtes rondom kritiek (critique) en resensies ingegee deur die debat rondom Ampie Coetzee se resensie van Johann de Lange se Die Algebra van Nood

Jaco Barnard-Naudé Seminare en essays 2009-09-26

Met die verskyning van Johann de Lange se nuwe digbundel, Die Algebra van Nood, ontstaan 'n lewendige debat op Die Burger se boekeblok (en in die gedrukte media) na aanleiding van Ampie Coetzee se resensie wat verskyn in Die Burger van 20 ...

Reaksie op Nico Koopman se "Transformerende Afrikaans": Danny Titus

Danny Titus, Danny Titus 2009-09-16 Dit was werklik aangenaam om ’n taalgebruiker op die vlak van prof Koopman te kon aanhoor en sy argumente met belangstelling te volg. Sy betoog vir die voortbestaan van ’n Afrikaans wat goeie nuus moet wees vir ons land het by my op ...

Oor feite, versinsels, verskonings en aanvaardings – reaksie op dr Frits Gaum

Jaco Barnard-Naudé Seminare en essays 2009-09-16

Met betrekking tot dr Frits Gaum se reaksie op my artikel oor vergifnis en versoening: hoewel ek weliswaar nie te kenne sou wil gee dat ek 'n monopolie op die bepaling van geskiedkundige feite het nie, wil ek tog die een en ander feitelike ...

Verdere gedagtes oor vergifnis en versoening – 'n antwoord op Morné Malan

Jaco Barnard-Naudé Seminare en essays 2009-09-11

Ek wil Morné Malan bedank vir die insigryke supplement ingegee deur my lees van die Hambidge/Gaum-kwessie en die breër kwessies wat ek daaruit aflei vir transformasie, vergifnis en versoening in postapartheid-Suid-Afrika. Hiermee ...

Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika Wiki: Tydlyn van Nelson Mandela se lewe

LitNet 2009-09-03 Nelson Mandela was die eerste president van demokratiese Suid-Afrika vanaf 1994. Hier volg 'n tydlyn van vanaf sy geboorte in 1918 tot 2008.

Het verzoeningsdiscours in Zuid-Afrika

Gerrit Brand, Gerrit Brand 2009-08-27 In het lied "˜Zondag in Soweto', van het album Van Mpumalanga tot die Kaap (2001), zingt de Nederlandse kleinkunstenaar Stef Bos: Ik zie een oude vrouw Ze bidt en ze beeft Zij zegt dat zij Iedereen vergeeft En ik kan er met mijn hoofd niet ...

Vergifnis en versoening: Hambidge en Gaum

Jaco Barnard-Naudé Seminare en essays 2009-08-27

Dit verbaas my dat die groot profete of sogenaamde teoloë van vergifnis in Suid-Afrika nie na die basiese kontradiksie aangaande vergifnis in hulle eie dogma verwys wanneer hulle in openbare gesprek tree oor hierdie onderwerp nie. Ignoreer ...

Hoe vertaalbaar is 'n volkslied? Enkele gedagtes oor taal, burgerskap en nasionale identiteit

Desmond Painter 2009-08-20 Die debat oor die Suid-Afrikaanse volkslied het onlangs weer in Rapport (09/08/2009) kop uitgesteek. Is die huidige volkslied, ’n dubbeldoor wat beide "Die Stem" en "Nkosi Sikelel’ iAfrika" insluit, ’n voldoende ...

Je moet het verhaal wel zelf maken: Coetzees roman Zomertijd voer voor collegezaal

Hendrik-Jan de Wit 2009-07-20 Een roman van Coetzee is een feest om te lezen. Alles klopt. Ook de nieuwe roman Zomertijd (Summertime) is zo'n boek waarin alles met alles samenhangt en waar ieder zijn eigen verhaal uit haalt. Coetzee situeert het verhaal na de dood van ...

Emile Joubert in gesprek met Carel van der Merwe

LitNet 2009-07-01 Jy is iemand wat die lewe geniet – wyn, gholf, middagetes by Umami, gesels en kuier. Wat put jy uit die skryfproses, of “boekmaak” soos Etienne van Heerden sê? Ek hou van Etienne van Heerden se beskrywing, want ek ...

Die Hegeliaanse dialek en die 'leermeester'-student-verhouding

Jaco Barnard-Naudé Seminare en essays 2009-06-18

Onlangs verwys Daniel Hugo in die konteks van 'n debat oor die verhouding tussen digkuns en filosofie (By, Die Burger, 6 Junie 2009) na Joan Hambidge as my "leermeester". Hugo se woordkeuse het my teruggeneem na Hegel se beroemde ...

Heupvuur: Kerneels Breytenbach oor Crito

Melt Myburgh, Kerneels Breytenbach Onderhoude 2009-05-21

Die LitNet-blogger Crito kry dit blykbaar reg om vele rolspelers in die Afrikaanse boekebedryf se nekhare te laat rys met sy "resensering van resensente". 

Minderheidstale – verdwynende tale: Die gedagtes van ’n bittereinder

Ampie Coetzee, Ampie Coetzee 2009-05-13 Dit is ons lot dat ons in dié tyd moet leef waarin ons geleidelik die inheemse tale van Suid-Afrika as onderwystale gaan sien sterf. Tale sterf; maar ons het nooit kon dink dat dit by ons sou gebeur nie. Suid-Afrika is 'n meertalige ...

Wij spreken zo niet onder ons - taalstandaardisasie en die konstruksie van identiteit

Heinrich Grebe LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-04-23

"Na aanleiding van die Afrikaanse negasie- en diminutiefsisteme word aangetoon hoe bepaalde identiteit- en suiwerheidsideale linguisties gekonstrueer is."

Toespraak deur Kerneels Breytenbach by Human & Rousseau se vyftigste verjaarsdag

Kerneels Breytenbach Seminare en essays 2009-02-19

Ladies and Gentlemen, to use a term Of cruder times when such distinctions counted, Our age is one of wonders. Aldus het Anthony Delius sy bundel The Last Division geopen. Daardie bundel het op 1 Julie 1959 verskyn en die baan geopen ...

Top