SteedsDink

SteedsDink in die Karoo met LitNet Akademies: Luan Staphorst

Luan Staphorst SteedsDink 2023-11-21

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. Tydens die Etienne van Heerden Veldsoirée 2023 in Cradock is ’n SteedsDink-ateljee vir video-opnames ingerig en is die praatjies van sowel ervare as opkomende akademici, soos Luan Staphorst, vir die tweede reeks opgeneem. Benewens hul deelname aan hierdie videoreeks het hierdie akademici elkeen ook afsonderlik by die fees self opgetree, in sommige gevalle meer as een keer. In hierdie video gesels Luan oor onder andere die kanon, klapklanke en kreolisering.

SteedsDink in die Karoo met LitNet Akademies: Theo Venter

Theo Venter SteedsDink 2023-11-02

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. Tydens die Etienne van Heerden Veldsoirée 2023 in Cradock is ’n SteedsDink-ateljee vir video-opnames ingerig en is die praatjies van sowel opkomende as ervare akademici, soos Theo Venter, vir die tweede reeks opgeneem. Benewens hul deelname aan hierdie videoreeks het hierdie akademici elkeen ook afsonderlik by die fees self opgetree, in sommige gevalle meer as een keer. In hierdie video gesels Theo oor onder andere: die impak van verkiesing 2024; die begrip toekomsscenario’s; transdissiplinêre beginsels en ontwikkeling by universiteite, en so meer.

SteedsDink met LitNet Akademies: Francois Lion-Cachet

Francois Lion-Cachet SteedsDink 2023-10-09

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie video gesels Francois Lion-Cachet oor, onder andere: die estetika van die reg en die wisselwerking tussen die visuele en geskrewe taal.

SteedsDink met LitNet Akademies: Lindie Koorts (deel 2 van 2)

Lindie Koorts SteedsDink 2023-10-04

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie tweede video stel historikus en biograaf Lindie Koorts onder andere die volgende vrae: Is die biografie die stiefkind van geskiedskrywing? Wie besluit wie is die helde binne ’n spesifieke tydsgees? Is die biografie ’n vermensliking en ’n verpersoonliking? In deel 1 van hierdie tweeluik gesels sy oor haar navorsingsloopbaan en nagraadse studies.

SteedsDink met LitNet Akademies: Lindie Koorts (deel 1 van 2)

Lindie Koorts SteedsDink 2023-10-01

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie eerste video van ’n tweeluik gesels historikus en biograaf Lindie Koorts oor haar navorsingsloopbaan en nagraadse studies. In deel 2, wat hierna volg, stel sy onder andere die volgende vrae: Is die biografie die stiefkind van geskiedskrywing? Wie besluit wie is die helde binne ’n spesifieke tydsgees? Is die biografie ’n vermensliking en ’n verpersoonliking?

SteedsDink met LitNet Akademies: Willie Burger (deel 3 van 3)

Willie Burger SteedsDink 2023-08-01

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie derde video van ’n drieluik gesels Willie Burger oor postmodernisme, poststrukturalisme en die werk van Karel Schoeman.

SteedsDink met LitNet Akademies: Willie Burger (deel 2 van 3)

Willie Burger SteedsDink 2023-07-24

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie tweede video van ’n drieluik gesels Willie Burger oor sy navorsingsreis en nuwe maniere van vertel. In deel drie, wat hierna volg, vertel hy oor postmodernisme, poststrukturalisme en die werk van Karel Schoeman. 

SteedsDink met LitNet Akademies: Willie Burger (deel 1 van 3)

Willie Burger SteedsDink 2023-07-20

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is.

In hierdie eerste video van ’n drieluik gesels Willie Burger oor sy liefde vir literatuur en sy loopbaanreis. 

In deel twee en deel drie, wat hierna volg, vertel hy oor sy navorsingsreis; nuwe maniere van vertel; postmodernisme; poststrukturalisme en die werk van Karel Schoeman. 

SteedsDink met LitNet Akademies: Louise Viljoen (deel 3 van 3)

Louise Viljoen SteedsDink 2023-07-13

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie derde video van ’n drieluik wei Louise Viljoen uit oor Afrikaans en die Afrikaanse letterkunde.

SteedsDink met LitNet Akademies: Louise Viljoen (deel 2 van 3)

Louise Viljoen SteedsDink 2023-07-04

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie tweede video van ’n drieluik gesels Louise Viljoen oor literêre teorieë soos transnasionalisme en postkolonialisme. In deel drie, wat hierop volg, wei sy uit oor Afrikaans en die Afrikaanse letterkunde.

SteedsDink met LitNet Akademies: Louise Viljoen (deel 1 van 3)

Louise Viljoen SteedsDink 2023-07-04

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie eerste video van ’n drieluik gesels Louise Viljoen oor haar loopbaanhoogtepunte en navorsingsreis. In deel twee en deel drie, wat hierna volg, vertel sy oor literêre teorieë, Afrikaans en die Afrikaanse letterkunde.

SteedsDink met LitNet Akademies: Jaydey Sass

Jaydey Sass SteedsDink 2023-03-31

SteedsDink met LitNet Akademies: Jaydey Sass van die Universiteit Stellenbosch se Taalsentrum vertel van haar navorsing oor die rol van speletjies en musiek in die aanleer van tale.

SteedsDink met LitNet Akademies: Lizabé Lambrechts

Lizabé Lambrechts SteedsDink 2023-03-01

SteedsDink met LitNet Akademies: Lizabé Lambrechts van die Universiteit Stellenbosch verduidelik hoe die akademie en die praktyk mekaar in argiewe ontmoet.

SteedsDink met LitNet Akademies: Danie Stander

Danie Stander Menings 2023-01-25

SteedsDink met LitNet Akademies: Danie Stander vertel van sy navorsing oor drie sonderlinge vroue se vertalings van dramas in Afrikaans: Nerina Ferreira, Anna Neethling-Pohl en Antjie Krog.

SteedsDink met LitNet Akademies: Reghard Brits

Reghard Brits Akademies en skole 2022-11-25

Nadat Reghard Brits op 26 sy doktorsgraad in die Regte behaal het, was hy senior lektor en medeprofessor by die Universiteit van Pretoria, en die boek Real Security Law het uit sy pen verskyn. Hier vertel hy van sy navorsing oor Sakereg en Saaklike Sekerheidsreg.

SteedsDink met LitNet Akademies: Earl Basson

Earl Basson Akademies en skole 2022-10-28

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel jong Afrikaanse akademici wat opgang maak, van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. Earl Basson, Afrikaans-dosent in KSUT se Opvoedkunde-fakulteit, gesels oor die herstandaardisering van Afrikaans en die manier waarop Kaaps in die skolekurrikulum opgeneem behoort te word.

SteedsDink met LitNet Akademies: Johan Fourie

Johan Fourie Akademies en skole 2022-10-14

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel jong Afrikaanse akademici wat opgang maak, van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. Eerste aan die beurt is Johan Fourie, professor in ekonomie aan die Universiteit Stellenbosch, wat gesels oor die fassinerende bevindings wat die veld van ekonomiese geskiedenis oplewer.

Top