SteedsDink

SteedsDink in die Karoo met LitNet Akademies: Linda Roothman

Linda Roothman SteedsDink 2024-03-18

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie video gesels Linda Roothman oor Karootekste en die Antroposeen.

SteedsDink in die Karoo met LitNet Akademies: Bernard Odendaal

Bernard Odendaal SteedsDink 2024-03-12

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie video gesels Bernard Odendaal oor poësie.

SteedsDink met LitNet Akademies: Carien Smith

Carien Smith SteedsDink 2024-03-04

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie video gesels Carien Smith oor onder meer die sielkunde agter samesweringsteorieë, ideologie en die belangrikheid van filosofie.

SteedsDink in die Karoo met LitNet Akademies: PP Fourie

PP Fourie SteedsDink 2024-02-26

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie video gesels PP Fourie oor globale en nasionale gesondheid.

SteedsDink in die Karoo met LitNet Akademies: Christi van der Westhuizen

Christi van der Westhuizen SteedsDink 2024-02-19

In hierdie video gesels Christi van der Westhuizen oor onder meer Suid-Afrikanerskap en Suid-Afrika as konstitusionele demokrasie. In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. 

SteedsDink in die Karoo met LitNet Akademies: Hans du Plessis

Hans du Plessis SteedsDink 2024-02-12

In hierdie video gesels Hans du Plessis oor Afrikaans – gister, vandag en môre. In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. Tydens die Etienne van Heerden Veldsoirée 2023 in Cradock is ’n SteedsDink-ateljee vir video-opnames ingerig en is die praatjies van sowel opkomende as ervare akademici, soos Hans, vir die tweede reeks opgeneem. Benewens hul deelname aan hierdie videoreeks het hierdie akademici elkeen ook afsonderlik by die fees self opgetree, in sommige gevalle meer as een keer.

SteedsDink met LitNet Akademies: Eben Coetzee

Eben Coetzee SteedsDink 2024-02-06

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie video gesels Eben Coetzee oor internasionale betrekkinge.

SteedsDink met LitNet Akademies: Ruhan Fourie

Ruhan Fourie SteedsDink 2024-01-30

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie video gesels Ruhan Fourie oor Beyers Naudé.

SteedsDink in die Karoo met LitNet Akademies: Hein Willemse

Hein Willemse SteedsDink 2023-12-12

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. Tydens die Etienne van Heerden Veldsoirée 2023 in Cradock is ’n SteedsDink-ateljee vir video-opnames ingerig en is die praatjies van sowel opkomende as ervare akademici, soos Hein Willemse, vir die tweede reeks opgeneem. Benewens hul deelname aan hierdie videoreeks het hierdie akademici elkeen ook afsonderlik by die fees self opgetree, in sommige gevalle meer as een keer. In hierdie video gesels Hein oor onder andere marginale kulturele praktyke.

SteedsDink in die Karoo met LitNet Akademies: Luan Staphorst

Luan Staphorst SteedsDink 2023-11-21

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. Tydens die Etienne van Heerden Veldsoirée 2023 in Cradock is ’n SteedsDink-ateljee vir video-opnames ingerig en is die praatjies van sowel ervare as opkomende akademici, soos Luan Staphorst, vir die tweede reeks opgeneem. Benewens hul deelname aan hierdie videoreeks het hierdie akademici elkeen ook afsonderlik by die fees self opgetree, in sommige gevalle meer as een keer. In hierdie video gesels Luan oor onder andere die kanon, klapklanke en kreolisering.

SteedsDink in die Karoo met LitNet Akademies: Theo Venter

Theo Venter SteedsDink 2023-11-02

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. Tydens die Etienne van Heerden Veldsoirée 2023 in Cradock is ’n SteedsDink-ateljee vir video-opnames ingerig en is die praatjies van sowel opkomende as ervare akademici, soos Theo Venter, vir die tweede reeks opgeneem. Benewens hul deelname aan hierdie videoreeks het hierdie akademici elkeen ook afsonderlik by die fees self opgetree, in sommige gevalle meer as een keer. In hierdie video gesels Theo oor onder andere: die impak van verkiesing 2024; die begrip toekomsscenario’s; transdissiplinêre beginsels en ontwikkeling by universiteite, en so meer.

SteedsDink met LitNet Akademies: Francois Lion-Cachet

Francois Lion-Cachet SteedsDink 2023-10-09

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie video gesels Francois Lion-Cachet oor, onder andere: die estetika van die reg en die wisselwerking tussen die visuele en geskrewe taal.

SteedsDink met LitNet Akademies: Lindie Koorts (deel 2 van 2)

Lindie Koorts SteedsDink 2023-10-04

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie tweede video stel historikus en biograaf Lindie Koorts onder andere die volgende vrae: Is die biografie die stiefkind van geskiedskrywing? Wie besluit wie is die helde binne ’n spesifieke tydsgees? Is die biografie ’n vermensliking en ’n verpersoonliking? In deel 1 van hierdie tweeluik gesels sy oor haar navorsingsloopbaan en nagraadse studies.

SteedsDink met LitNet Akademies: Lindie Koorts (deel 1 van 2)

Lindie Koorts SteedsDink 2023-10-01

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie eerste video van ’n tweeluik gesels historikus en biograaf Lindie Koorts oor haar navorsingsloopbaan en nagraadse studies. In deel 2, wat hierna volg, stel sy onder andere die volgende vrae: Is die biografie die stiefkind van geskiedskrywing? Wie besluit wie is die helde binne ’n spesifieke tydsgees? Is die biografie ’n vermensliking en ’n verpersoonliking?

SteedsDink met LitNet Akademies: Willie Burger (deel 3 van 3)

Willie Burger SteedsDink 2023-08-01

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie derde video van ’n drieluik gesels Willie Burger oor postmodernisme, poststrukturalisme en die werk van Karel Schoeman.

SteedsDink met LitNet Akademies: Willie Burger (deel 2 van 3)

Willie Burger SteedsDink 2023-07-24

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie tweede video van ’n drieluik gesels Willie Burger oor sy navorsingsreis en nuwe maniere van vertel. In deel drie, wat hierna volg, vertel hy oor postmodernisme, poststrukturalisme en die werk van Karel Schoeman. 

SteedsDink met LitNet Akademies: Willie Burger (deel 1 van 3)

Willie Burger SteedsDink 2023-07-20

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is.

In hierdie eerste video van ’n drieluik gesels Willie Burger oor sy liefde vir literatuur en sy loopbaanreis. 

In deel twee en deel drie, wat hierna volg, vertel hy oor sy navorsingsreis; nuwe maniere van vertel; postmodernisme; poststrukturalisme en die werk van Karel Schoeman. 

SteedsDink met LitNet Akademies: Louise Viljoen (deel 3 van 3)

Louise Viljoen SteedsDink 2023-07-13

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie derde video van ’n drieluik wei Louise Viljoen uit oor Afrikaans en die Afrikaanse letterkunde.

SteedsDink met LitNet Akademies: Louise Viljoen (deel 2 van 3)

Louise Viljoen SteedsDink 2023-07-04

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie tweede video van ’n drieluik gesels Louise Viljoen oor literêre teorieë soos transnasionalisme en postkolonialisme. In deel drie, wat hierop volg, wei sy uit oor Afrikaans en die Afrikaanse letterkunde.

SteedsDink met LitNet Akademies: Louise Viljoen (deel 1 van 3)

Louise Viljoen SteedsDink 2023-07-04

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. In hierdie eerste video van ’n drieluik gesels Louise Viljoen oor haar loopbaanhoogtepunte en navorsingsreis. In deel twee en deel drie, wat hierna volg, vertel sy oor literêre teorieë, Afrikaans en die Afrikaanse letterkunde.

Top