Avatar: 'n Mitologie vir ons tyd

Naas Ferreira 2010-10-29 Te oordeel aan die aantal kerke in Europa en selfs in Suid-Afrika wat lidmate verloor, blyk dit dat die tradisionele Christelike teologie sy geloofwaardigheid onder sekere groepe verloor het en nou plek maak vir die rede. Die rede het alle mitologieë verdryf

Enumerasie van self-ortogonale Latynse vierkante van orde 10

Alewyn Burger, Martin Kidd, Jan van Vuuren LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 2010-10-20

In hierdie artikel word hierdie ekwivalensieklasse van self-ortogonale Latynse vierkante van orde 10 in ’n groot parallelle berekeningspoging getel.

YouTube-onderhoud: Martin Kidd gesels oor Latynse vierkante en gee raad aan skoliere wat in die wiskundige wetenskappe wil studeer

Martin Kidd 2010-10-20 Alewyn Burger, Martin Kidd en Jan van Vuuren is die skrywers van die eerste Natuurwetenskappe-artikel in LitNet Akademies.

YouTube-onderhoud: Dirk Laurie gesels oor LitNet Akademies

Dirk Laurie, Dirk Laurie 2010-10-20 Dirk Laurie, Natuurwetenskappe-redakteur van LitNet Akademies, ’n geakkrediteerde Afrikaanse aanlynjoernaal, gesels oor sy agtergrond en deel sy visie vir hierdie dinamiese tydskrif. Hy bespreek ook die verband tussen wiskunde en ...

Dirk Laurie in gesprek met Alewyn Burger, Martin Kidd en Jan van Vuuren

Dirk Laurie, Dirk Laurie 2010-10-20 Dirk Laurie gesels met Alewyn Burger, Martin Kidd en Jan van Vuuren, die skrywers van die eerste Natuurwetenskappe-artikel in LitNet Akademies. In hulle artikel bespreek dié drie wiskundiges die enumerasie van self-ortogonale Latynse ...

'n Waarderende ondersoek na die pedagogiese hoedanighede van Gerhardus P.V. Bosch

Jannie Pretorius 2010-10-14 Tydens hierdie waarderende ondersoek na die pedagogiese hoedanighede van Gerhardus Bosch, ’n ervare biologie-onderwyser aan die Christelike en Nasionale Sekondêre Meisieskool Oranje in Bloemfontein, Suid-Afrika, is onderhoude met ses ...

Charles Malan gesels met Joan-Mari Barendse oor haar artikel in LitNet Akademies

Charles Malan, Charles Malan, Joan-Mari Barendse 2010-10-13 Charles Malan gesels met Joan-Mari Barendse oor haar artikel “Eietydse ridders: ’n Vergelyking tussen Die mugu (1959) deur Etienne Leroux en Die avonture van Pieter Francken (2005) deur Jaco Fouché”. Joan-Mari, eers geluk ...

Die Oosgrenshipotese as geografiese en teoretiese konstruk

Heinrich Grebe 2010-10-06 In resente vakliteratuur word Standaardafrikaans dikwels nog beskou as gebaseer op die historiese variëteit Oosgrensafrikaans. Uit die werk van taalhistorici soos Den Besten, Deumert en Roberge blyk egter ’n veel komplekser verlede. In hierdie artikel ...

Die familiesage as volksverhaal: Afrikanernasionalisme en die politiek van reproduksie in Marlene van Niekerk se Agaat

Irma du Plessis 2010-09-28 Wat is die verhouding tussen “roman” en “nasie” wat in Marlene van Niekerk se Agaat aan die orde gestel word? Wat is op die spel in ’n “politieke” ontleding van Agaat en wel in die partikularistiese terme van Afrikanernasionalisme? Watter begrip van die  ...

LitNet-akademies onderhoud: Francis Galloway in gesprek met Annemie Stimie

Francis Galloway 2, Annemie Stimie 2010-09-22 Francis Galloway stel ’n paar vrae aan Annemie Stimie rondom haar artikel “Die Europese musiektradisie en die ontwikkeling van ’n Afrikaneridentiteit. ’n Oorsig van Afrikaanse musiekjoernalistiek in Die Brandwag (1910-1921) ...

Eietydse ridders: ’n Vergelyking tussen Die mugu (1959) deur Etienne Leroux en Die avonture van Pieter Francken (2005) deur Jaco Fouché

Joan-Mari Barendse 2010-09-16 Die ooreenkomste tussen die werk van Jaco Fouché en Etienne Leroux is reeds deur verskeie kritici uitgewys. In hierdie artikel word ’n vergelykende studie onderneem van Die mugu (1959) deur Leroux en Die avonture van Pieter Francken (2005) deur Fouché.

Die Europese musiektradisie en die ontwikkeling van ’n Afrikaner-identiteit: ’n Oorsig van Afrikaanse musiekjoernalistiek in Die Brandwag en Die Nuwe Brandwag

Annemie Stimie 2010-09-09 Tans is daar min musiekwetenskaplike diskoerse in Suid-Afrika wat bemoeienis maak met inhoude en bydraes wat in Afrikaans gemaak is, ten spyte van die omvang van Afrikaanse tekste oor musiek. Hierdie Afrikaanse tekste besit die potensiaal om nie net  ...

Afrikaans as lingua franca in Namibië, ca. 1800-1920

Gerald Groenewald Academic research 2010-09-02

Afrikaans is die moedertaal van ’n beduidende groep sprekers in die Republiek van Namibië, waar dit ook as ’n lingua franca tussen verskillende taalgroepe dien. Hierdie artikel gaan die vestiging, verspreiding en gebruik van Afrikaans as lingua

Kleurvol hibried: Kleur kom nooit alleen nie en die talige ruimte van saambestaan

Marlies Taljard 2010-08-18 Die artikel ondersoek die belangrikheid van taal by die konstruksie van ruimte en identiteit in ’n postmodernistiese poësieteks, Kleur kom nooit alleen nie. Daar word hoofsaaklik gebruik gemaak van die insigte in Ashcroft, Griffiths en Tiffin (reds.) se ...

André Groenewald, populêre letterkunde en die Afrikaanse literatuurgeskiedenis

Philip John 2010-08-13 Die onderwerp van hierdie artikel is aspekte van die werk van André Groenewald, ’n skrywer van populêre letterkunde in die 1950's en 1960's. Die fokus val op dié aspekte wat as “vernuwend” beskryf kan word binne die destydse Afrikaanse tradisie, ...

Tyd om 'n doel te skop in elke skool

2010-08-10 Dis Vrydagmiddag skuins na drie. Ek sit voor my rekenaar en skryf. Ek is grieperig en moes op doktersorders binnenshuis bly. Êrens klink die gejuig op van ’n uitbundige skare. ’n Paar vuvuzelas se nou al aanvaarbare geblêr ...

Enkele verklarings vir die strafregtelike vervolging van diere gedurende die Middeleeue en Renaissance

Nini Bennett 2010-08-06 In die periode tussen die negende en negentiende eeue is meer as twee honderd gedokumenteerde verhore van diere opgeteken. Die diere sluit onder meer donkies, bulle, dolfyne, varke, rotte, skape, wolwe, slakke, ruspes, insekte en kewers in. Wat ...

LitNet Akademies Jaargang 7(2) - Augustus 2010

2010-08-06 LitNet Akademies: Augustus 2010 Jaargang 7(2) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai. Inhoudsopgawe Tussen mans: ’n Perspektief op homososiale begeerte in Karel Schoeman se ’n Ander ...

Selfkennis, verstandigheid en inkarnasie: ’n interpretasie van Martin Versfeld se Oor gode en afgode

Ernst Wolff 2010-07-29 In hierdie artikel word ’n interpretasie van Martin Versfeld se vroeë boek, Oor gode en afgode (1948), aangebied. Die doel van die artikel is om die belangrikste deurlopende argumente van die vyf afsonderlike opstelle van die boek te rekonstrueer en hulle  ...

Eros en lewe in die 21ste eeu

Bert Olivier 2010-07-21 Hierdie artikel is ’n poging om die onverbreeklike verband tussen Eros in die omvattende sin van (verskillende manifestasies van) liefde enersyds, en lewe, andersyds, te ondersoek. Daar word uitgegaan van Freud se opvatting van Eros as ...
Top