Johann Rossouw

Johann Rossouw het in die politieke filosofie gedoktoreer aan Monash-universiteit (Melbourne) met 'n proefskrif oor Bernard Stiegler en die Westerse moderniteit. Hy is ook die skrywer van die romans 'n Rooi Z4 en 'n Renaissance-kasteel: Filofiksie (Zebra Press, 2007) en Verwoerdburg (Umuzi, 2014). Hy doseer filosofie aan die Universiteit van die Vrystaat.

Die tegniek as “die lewe geleef deur ander middele as die lewe self”: Bernard Stiegler se tegnoantropologie

Johann Rossouw LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2013-11-26

"In hierdie artikel word die breë argument van Bernard Stiegler se eerste vername werk, La faute d'Épiméthée, wat band een is van sy La technique et le temps-trilogie (Tegniek en tyd-trilogie) (1994, 1998, 2001), ontleed."

Politokrasie: ’n Peiling van die dwanglogika van die territoriale staat en gedagtes vir ’n antwoord daarop

Johann Rossouw 2013-09-20 "Met ’n dapper boek wat nie slegs die staatlike paradigma aan die kaak stel nie, maar ook die staatsonderdanigheid en verskuilde ideologiese voorkeure van Malan se eie akademiese gebied, het hy Suid-Afrikaners en deelnemende demokrate wêreldwyd die groot guns bewys om hulle te herinner daaraan dat hulle politieke lot in hulle eie hande is, en nie afhang van ’n eie staat of ’n sterk leier nie."

'n Brief aan Gerrit Brand op die Sondag van die Laaste Oordeel

Johann Rossouw 2013-03-11 "’n Kwarteeu. Dis ’n kwarteeu sedert ons mekaar in die teologieklas by Tukkies as eerstejaars leer ken het."

“’n Mens se plig lê altyd in die hede”: ’n Zen-Boeddhistiese aanvulling tot Bernard Stiegler se rolprentmatige fenomenologie van die tyd en die bewussyn

Johann Rossouw LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2011-02-01

"In hierdie artikel betoog ek dat die diagnose van, en kuur vir, eietydse Westerse moderniteit wat Bernard Stiegler voorstel, ’n belangrike bydrae lewer tot die voortgaande ontwikkeling van die visie van ’n regverdige, erbarmlike maatskaplike wêreldorde, maar dat sy bydrae versterk mag word deur ’n dialoog met die Zen-Boeddhisme."

’n Lang blik op Westerse moderniteit

Johann Rossouw LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-04-15

"As deel van ’n omvattende ondersoek oor die werk van Bernard Stiegler en uitgevoerde Europese moderniteit word in hierdie artikel ’n weergawe van die Westerse moderniteit aangebied waarvolgens die tegnologiese, teologies-filosofiese en sosio-institusionele oorspronge en kenmerke daarvan herlei word na die drie honderd jaar tussen 1150 en 1450."

Religie en Bernard Stiegler se "otium van die volk"

Johann Rossouw LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-04-02

"In hierdie artikel word die eietydse filosoof Bernard Stiegler se begrip van die “otium van die volk” as nastrewenswaardige geestelike en politieke ideaal krities ondersoek."

Tegniek en Republiek: Wisselende vryheidsbegrippe in Afrikaner- en Suid-Afrikaanse politiek

Johann Rossouw LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-07-11

"In hierdie artikel word die verskillende begrippe van vryheid wat sedert die Nederlandse vestiging aan die Kaap onder veral Afrikaners, en in mindere mate in die Suid-Afrikaanse politiek, voorgekom het, ondersoek met verwysing na die drie tegniese milieus of mediasfere waarin Afrikaners hulle tot dusver bevind het."

Top