Johann Rossouw

Johann Rossouw het in die politieke filosofie gedoktoreer aan Monash-universiteit (Melbourne) met 'n proefskrif oor Bernard Stiegler en die Westerse moderniteit. Hy is ook die skrywer van die romans 'n Rooi Z4 en 'n Renaissance-kasteel: Filofiksie (Zebra Press, 2007) en Verwoerdburg (Umuzi, 2014). Hy doseer filosofie aan die Universiteit van die Vrystaat.

Stilgebed en skone skeppendheid: Om uit die stilte te skep

Johann Rossouw LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2018-11-16

"Dostojewski, Pärt en Schoeman is, aan enige maatstaf gemeet, artistieke reuse. Min kunstenaars bereik dieselfde hoogtes, selfs al lei hulle ’n biddende lewe, maar selfs mindere biddende kunstenaars kan ook skeppende uitdrukking uit stilte beleef."

Mag, staat en die kerk: ’n onderhoud

Pieter GR de Villiers, Johann Rossouw Onderhoude 2018-05-31

"’n Te knusse verhouding met die staat en regering van die dag het menige kerkverband bykans dodelik verwond. Ter plaatse is dit die geval met die ou drie Susterskerke, wat oënskynlik steeds worstel met die nadraai van apartheid, onder meer deur lidmate terug te probeer wen met swak teologie en pandjieswinkelliturgie."

South Africa: a race to the bottom?

Johann Rossouw English 2018-01-02

"The atmosphere in the auditorium is electric, undoubtedly because tonight’s guest of honour is seen by the public as a man who speaks truth to power." 

Hierdie huis deur Kleinboer: ’n LitNet Akademies-resensie-essay

Johann Rossouw Resensies 2017-07-12

"Waar Karel Schoeman die wel en wee van Suid-Afrika en veral die Afrikaners in die 19de en 20ste eeu soos geen ander Afrikaanse romansier geboekstaaf het nie, so boekstaaf Kleinboer die dood van apartheid en die lewe ná die dood van apartheid soos geen ander Afrikaanse romansier nie."

Power, the state and the church in South Africa

Johann Rossouw Academic research 2017-07-07

"If the church is asked to be aware of power or to focus on its workings, it should be done with great circumspection, lest the church, under the guise of being in tune with the latest and best social theory, ends up giving further legitimacy to a concept that is ultimately its own bastard offspring."

Mag, die staat en die kerk in Suid-Afrika

Johann Rossouw LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2017-07-06

"Suid-Afrikaanse Christelike leiers is oënskynlik meer besorg oor voete in die kerk as oor ’n wesenlike getrouheid aan die kernwaarhede van die Christendom, en die noodwendig uitdagende, verontrustende en selfs revolusionêre implikasies wat dit het."

Vrystaat Kunstefees 2017: Kleinboer tussen tradisie en moderniteit

Johann Rossouw, Naomi Meyer Feeste 2017-06-29

"Omdat Kleinboer se fiksie so outobiografies is, behoort sy drie boeke saam gelees te word, nes elkeen van ons van ons lewe slegs as een lang verhaal met kleiner hoofstukke sin kan maak."

My leeu van ’n vriend, Johann Botha

Johann Rossouw In memoriam 2017-06-15

"Johann se hele loopbaan staan in die teken van iemand wat uit onvoorwaardelike liefde vir hierdie lewe en hierdie land met al sy mense, diere en plante sy haas onuitputlike kennis oor hierdie dinge ter wille van geregtigheid en die groter goeie met sy luisteraars en kykers bly deel het."

Karel Schoeman (1939–2017): Huldigingsgeleentheid

Johann Rossouw In memoriam 2017-06-15

Op 11 Mei 2017 was daar ’n huldigingsgeleentheid vir Karel Schoeman (1939–2017) in Bloemfontein. Hier is ’n klankopname van Johann Rossouw van die Departement Filosofie by die Universiteit van die Vrystaat se huldeblyk.

Hoekom Karel Schoeman se romans my geraak het

Johann Rossouw In memoriam 2017-05-05

"Ons sal nie weer so ’n romansier in Afrikaans hê nie. Wat Dostojewski vir Russies en Shakespeare vir Engels is, is wat Karel Schoeman vir Afrikaans is. Soos Russies net een Dostojewski en Engels net een Shakespeare opgelewer het, so glo ek sal Afrikaans ook net een Karel Schoeman oplewer."

Die fundamentalisme van Angus Buchan en sy kritici: Oor die armoede van die Afrikaanse godsdiensgesprek

Johann Rossouw Seminare en essays 2017-05-03

"Kan dit wees dat Buchan se byeenkoms(te) juis deur veral Afrikaners in sulke groot getalle bygewoon word omdat soveel Afrikaners se eie verstaan van kerkwees en die ryk liturgiese lewe van die Kerk so arm is?"

In praise of the community of dirty hands: a response to Robert Greig, Marlene van Niekerk and Stephanus Muller

Johann Rossouw Universiteitseminaar | University Seminar 2017-03-31

"May the speakers of Afrikaans, and all other languages, who together with Ngũgĩ wa Thiong'o understand that the world begins at home, be granted the grace and courage to build new institutions of higher education that deepen a sense of community with ourselves and the other."

Op soek na Richardsbaai

Johann Rossouw Seminare en essays 2016-12-12

"Met ’n enkelpad wat deur golwende heuwels vol suikerrietlanderye en tropiese vrugteboorde kronkel is ons uiteindelik in die groen landskap waarna ek so verlang het."

Die besluite teen Afrikaans by die UP en US is geskiedkundig - en 'n onreg

Johann Rossouw Universiteitseminaar | University Seminar 2016-06-23

"Die besluite teen Afrikaans as onderrigmedium deur die rade van die Universiteit van Pretoria en die Universiteit Stellenbosch op 22 Junie 2016 moet in die geskiedenis opgeteken word, om ’n hele paar sonderlinge redes."

LitNet Akademies-resensie-essay: Wat nou, Suid-Afrika? deur Theuns Eloff

Johann Rossouw Resensies 2016-06-14

"Wat taal betref, is die universele probleem dat baie ouers, asook politici en amptenare, die rol wat moedertaal speel in die kognitiewe ontwikkeling van kinders ontken. Deur die oorgang na Engels te vroeg en onbegeleid te maak, verwoes ons kinders se vermoë om werklik te kan leer en verstaan."

Top