Chris van der Merwe

Chris van der Merwe is ’n medeprofessor in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Kaapstad. In 1967 het hy ’n MA behaal aan die Universiteit van Stellenbosch; daarna het hy die graad doktorandus in die Nederlandse Taal- en Letterkunde aan die Universiteit van Utrecht behaal (cum laude), en in 1976 het hy aan die (destydse) Randse Afrikaanse Universiteit die graad DLitt et Phil verwerf met ’n proefskrif oor die dramas van Hugo Claus.

Hy is die skrywer, medeskrywer of redakteur van veertien akademiese boeke, en het ook verskeie artikels in Afrikaans, Nederlands en Engels geskryf oor die Afrikaanse letterkunde en oor Literêre Teorie. Sy huidige navorsing fokus op narratiewe en trauma, en hy is die skrywer, met Pumla Gobodo-Madikizela, van die boek Narrating our Healing: Perspectives on Working through Trauma (2007).

Die biblioteek aan die einde van die wêreld deur Etienne van Heerden: ’n leeskringbespreking

Chris van der Merwe Boeke en skrywers 2021-02-17

"’n Biblioteek is ’n simbool van die kunste, in sonderheid van die literatuur, as argief van ’n tyd en ook van die tydlose. Iets van hierdie droom word inderdaad verwesenlik in Die biblioteek aan die einde van die wêreld, wat soveel deernis en begrip in die karakterisering vertoon; dis ’n roman wat die volle werklikheid betrek – littekens en liefde, misdaad en verset."

Die drie dae van Gustav van Aardt: ’n bespreking van Die kleinste ramp denkbaar deur Francois Smith

Chris van der Merwe Boeke en skrywers 2020-12-04

"Die kleinste ramp denkbaar is ’n roman wat vra om gelees te word – meer as een keer."

Boeke met Burger: ’n Zoom-gesprek met Chris van der Merwe

Willie Burger, Chris van der Merwe Boeke en skrywers 2020-10-14

In hierdie aflewering van Boeke met Burger praat Chris van der Merwe met Wille oor die velerlei kante van die olifant – en van die letterkunde.

Die verevrou deur Jan van Tonder – ’n bespreking

Chris van der Merwe Boeke en skrywers 2020-07-01

"Die verevrou is ’n roman wat tegelyk ontstellend en ontroerend is."

De  vruchten mijner werkzaamheden deur MD Teenstra: herdruk beskikbaar

Chris van der Merwe Boeke en skrywers 2019-09-08

"Vir mense wat belangstel in die geskiedenis van Afrikaans is die publikasie van besondere belang, want dit sluit Teenstra se weergawe in van sy gesprek met ’n Caledonse boer en sy vrou, tesame met sy kommentaar op die vervormde Nederlands wat aan die Kaap gepraat word."

Twyfelaars wat glo: 'n onderhoud met Chris van der Merwe

Naomi Meyer, Chris van der Merwe Skrywersonderhoude 2019-09-06

"Twyfel is menslik; maar ek dink geloof is ook menslik. Soos Augustinus gesê het, daar is ʼn verlange in die menslike psige wat alleen deur God gestil kan word. Twyfel sonder geloof en geloof sonder twyfel is albei vir my onwenslik."

Spertyd deur Elsa Joubert: ’n resensie

Chris van der Merwe Resensies 2017-12-21

"Dit gaan hier om ’n uitgestrekte hand wat ’n stut soek sowel as ’n uitgestrekte hand wat die nodige ondersteuning verleen. Die mens mag ’n nietige stofdeeltjie wees, maar deur so ’n liefde en empatie word ’n goddelike heerlikheid verkry."

Die reis gaan inwaarts deur Cas Wepener: ’n LitNet Akademies-resensie-essay

Chris van der Merwe Resensies 2017-09-22

"Die reis gaan inwaarts en Slot van die dag hou met mekaar verband deurdat albei fokus op die temas van dood en doodsbegeleiding by Schoeman. Belangriker nog: albei tekste bevestig watter fenomeen Schoeman in die Afrikaanse letterkunde was en steeds sal bly: ’n meester van die woord, ’n diepsinnige denker, ’n komplekse en fassinerende mens."

Boekresensie: Fragmente uit die Odusseia van Homeros, vertaal deur Cas Vos

Chris van der Merwe Resensies 2016-08-30

"Die reis van Odusseus, verklaar hy, is ʼn verhaal waarmee die moderne leser hom volledig kan vereenselwig: 'Die reis met al sy bedreigings en gevare, ontnugtering en teenspoed, en die heimwee van Odusseus skuil ook in die hart van die hedendaagse mens ...'"

Uit die argief: Agaat deur Marlene van Niekerk

Chris van der Merwe Argief 2016-06-14

Agaat vra wel van die leser inspanning, 'n langdurige konsentrasie, maar dit is ryklik die moeite werd. Dit is 'n monumentale werk, 'n tour de force.

Remembering and forgetting: Reflections on Francois Smith’s novel Kamphoer

Chris van der Merwe, Pumla Gobodo-Madikizela, Francois Smith Opinion 2015-12-08

"We tend to say so easily, forget about the past and go on to the future; it just does not work. The real challenge is to remember, perpetrators as well as victims, to remember what needs to be worked through and what needs to be forgiven. And then try and work against the natural tendency of continuing the pattern of oppression, with only a reversal of the roles from time to time."

Germanicus vir vandag

Chris van der Merwe Geestelik 2015-05-19

"Dit is dan miskien die antwoord op die vraag wat Dirkie Smit gestel het: 'Hoe moet ’n mens lewe wanneer die samelewing deur en deur verdorwe is?'"

LitNet Akademies-resensie-essay: Kamphoer deur Francois Smith

Chris van der Merwe 2014-10-01 "Afrikaans het ’n wonderlike uitdrukking: 'om tot verhaal te kom'. In dié uitdrukking kom die wysheid tot uiting dat ’n mens, wanneer jy diep geskok is, jou 'verhaal' verloor." Hierin is dan (onder andere) die prestasie van die skrywer geleë, dat hy die hoofkarakter "tot verhaal laat kom", skryf Chris van der Merwe.

DJ Opperman 100 jaar: Chris van der Merwe se bydrae

Chris van der Merwe 2014-09-29 "Dit gaan nie om wat jy vir die gedig wil sê nie, maar om wat die gedig vir jou wil sê."

LitNet Akademies-leesgoed: Chris van der Merwe

Chris van der Merwe 2014-02-12  
Top