Chris van der Merwe

 

Chris van der Merwe is ’n emeritus-professor van die Universiteit van Kaapstad, maar was ook gasdosent by universiteite in Nederland, België, Sentraal-Europa en die VSA. Hy is die skrywer van 'n groot aantal akademiese artikels en ook die outeur of redakteur van sestien akademiese boeke oor die letterkunde, onder andere Tromboniusdagboek en kaart – ’n Boerneef-boek (oor die werk van sy oom, Boerneef), Narrating our Healing – Perspectives on Working through Trauma (2007),  en Die houtbeen van St Sergius – Opstelle oor Afrikaanse romans (2014). Sy latere navorsing fokus veral op die verwerking van trauma in die verhaalkuns en die spirituele element in die literatuur.

Verder is hy die skrywer van ’n uitvoerige inleiding vir Versamelde dramas van N P van Wyk Louw en redakteur van ’n boek oor Anna M Louw (beide 2021).

Vir sy werk as literêre kritikus het hy in 1994 die toekenning "SA joernalis van die jaar" ontvang, en in 2009 die Gustav Preller-prys van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Hy is ook die skrywer van die religieuse boeke Ancient tales for modern times (2008), Die wonder van die goddelike liefde (2014) en Gesprek sonder einde (2016). Die wonder van die goddelike liefde is in Amerika deur Wipf & Stock gepubliseer onder die titel Splendors of Godly Love. In 2022 het Die net is gebreek verskyn, 'n boek oor nederigheid en gebed.

Hy is getroud met Biebie de Villiers en hulle het twee dogters en drie kleinkinders.

De  vruchten mijner werkzaamheden deur MD Teenstra: herdruk beskikbaar

Chris van der Merwe Boeke en skrywers 2019-09-08

"Vir mense wat belangstel in die geskiedenis van Afrikaans is die publikasie van besondere belang, want dit sluit Teenstra se weergawe in van sy gesprek met ’n Caledonse boer en sy vrou, tesame met sy kommentaar op die vervormde Nederlands wat aan die Kaap gepraat word."

Twyfelaars wat glo: 'n onderhoud met Chris van der Merwe

Naomi Meyer, Chris van der Merwe Skrywersonderhoude 2019-09-06

"Twyfel is menslik; maar ek dink geloof is ook menslik. Soos Augustinus gesê het, daar is ʼn verlange in die menslike psige wat alleen deur God gestil kan word. Twyfel sonder geloof en geloof sonder twyfel is albei vir my onwenslik."

Spertyd deur Elsa Joubert: ’n resensie

Chris van der Merwe Resensies 2017-12-21

"Dit gaan hier om ’n uitgestrekte hand wat ’n stut soek sowel as ’n uitgestrekte hand wat die nodige ondersteuning verleen. Die mens mag ’n nietige stofdeeltjie wees, maar deur so ’n liefde en empatie word ’n goddelike heerlikheid verkry."

Die reis gaan inwaarts deur Cas Wepener: ’n LitNet Akademies-resensie-essay

Chris van der Merwe Resensies 2017-09-22

"Die reis gaan inwaarts en Slot van die dag hou met mekaar verband deurdat albei fokus op die temas van dood en doodsbegeleiding by Schoeman. Belangriker nog: albei tekste bevestig watter fenomeen Schoeman in die Afrikaanse letterkunde was en steeds sal bly: ’n meester van die woord, ’n diepsinnige denker, ’n komplekse en fassinerende mens."

Boekresensie: Fragmente uit die Odusseia van Homeros, vertaal deur Cas Vos

Chris van der Merwe Resensies 2016-08-30

"Die reis van Odusseus, verklaar hy, is ʼn verhaal waarmee die moderne leser hom volledig kan vereenselwig: 'Die reis met al sy bedreigings en gevare, ontnugtering en teenspoed, en die heimwee van Odusseus skuil ook in die hart van die hedendaagse mens ...'"

Uit die argief: Agaat deur Marlene van Niekerk

Chris van der Merwe Argief 2016-06-14

Agaat vra wel van die leser inspanning, 'n langdurige konsentrasie, maar dit is ryklik die moeite werd. Dit is 'n monumentale werk, 'n tour de force.

Remembering and forgetting: Reflections on Francois Smith’s novel Kamphoer

Chris van der Merwe, Pumla Gobodo-Madikizela, Francois Smith Opinion 2015-12-08

"We tend to say so easily, forget about the past and go on to the future; it just does not work. The real challenge is to remember, perpetrators as well as victims, to remember what needs to be worked through and what needs to be forgiven. And then try and work against the natural tendency of continuing the pattern of oppression, with only a reversal of the roles from time to time."

Germanicus vir vandag

Chris van der Merwe Geestelik 2015-05-19

"Dit is dan miskien die antwoord op die vraag wat Dirkie Smit gestel het: 'Hoe moet ’n mens lewe wanneer die samelewing deur en deur verdorwe is?'"

LitNet Akademies-resensie-essay: Kamphoer deur Francois Smith

Chris van der Merwe 2014-10-01 "Afrikaans het ’n wonderlike uitdrukking: 'om tot verhaal te kom'. In dié uitdrukking kom die wysheid tot uiting dat ’n mens, wanneer jy diep geskok is, jou 'verhaal' verloor." Hierin is dan (onder andere) die prestasie van die skrywer geleë, dat hy die hoofkarakter "tot verhaal laat kom", skryf Chris van der Merwe.

DJ Opperman 100 jaar: Chris van der Merwe se bydrae

Chris van der Merwe 2014-09-29 "Dit gaan nie om wat jy vir die gedig wil sê nie, maar om wat die gedig vir jou wil sê."

LitNet Akademies-leesgoed: Chris van der Merwe

Chris van der Merwe 2014-02-12  

Mits dese wil ek vir jou sê

Chris van der Merwe 2013-07-23 Mits dese wil ek vir jou sê bevat ‘n keuse uit die briewe van Hennie Aucamp.

Haai Karoo deur Etienne van Heerden: hulde aan die Karoo

Chris van der Merwe 2012-12-12 "Die haai van die titel is nogal ironies, met die huidige vooruitsig van breking in die Karoo. In dié lig gesien, is die bundel ’n huldeblyk aan die Karoo met sy uitgestrekte verlatenheid, wat op soveel mense, ook skrywers, ’n diepgaande invloed uitgeoefen het."

LitNet Akademies-resensie-essay: Die aanspraak van lewende wesens deur Ingrid Winterbach – 'n Postmoderne quest-verhaal

Chris van der Merwe 2012-11-27 "Die aanspraak van lewende wesens voer die leser op reise waarin die individuele en kollektiewe onbewuste geopenbaar word; onderdrukte energieë kom in die loop van die verhaal na bo."

Die pad na Skuilhoek – ’n soektog na liefde

Chris van der Merwe 2012-01-30 Hartstog, verlange, haat en teleurstelling ken geen geskiedenis nie.
Top