Barend van der Merwe

Barend van der Merwe spandeer sy kinderjare in Christiana in Noordwes, waar hy in 2003 aan die Gekombineerde Skool Christiana matrikuleer. Hy studeer BA (Taalstudie) aan die Universiteit van die Vrystaat en behaal ook die grade BA Hons (Geskiedenis) in 2009 en MA (Geskiedenis) in 2011. Hy studeer verder aan Unisa en voltooi nagraadse sertifikate in onderwys (2014) en Argief- en Rekordbestuur (2016). In 2012 begin hy as internargivaris by die Vrystaatse Provinsiale Argiefbewaarplek werk. In 2015 en 2016 werk hy by die Suid-Afrikaanse Erfenishulpbonneagentskap in Kaapstad as erfenispraktisyn verantwoordelik vir erfenisvoorwerpe. Gedurende 2016 tot 2019 werk hy by die Noord-Kaapse Provinsiale Argief in Kimberley as provinsiale rekordbestuurder. In November 2019 begin hy by die Universiteit van Wes-Kaapland (UWK) se institusionele argief werk. In 2021 begin hy met ’n honneursgraad in Afrikaanse en Nederlandse letterkunde by UWK, wat hy in 2022 voltooi. Hy het al saam met ander navorsers vyf akademiese artikels gepubliseer oor onderwerpe wat wissel van die geskiedenis van die NG Kerk, Qwaqwa en die beskerming van twee getekende kopieë van die Vryheidsmanifes.

“God die Ondersteuner lewe”: ’n lesersindruk van Christina Landman: ’n lewe

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2024-05-15

"Ná baie jare in die akademie is Landman egter eindelik op 18 November 2006 as predikant in die VGK gelegitimeer en is uiteindelik op 18 Mei 2008 in die amp bevestig ná ’n beroep na die gemeente Dullstroom."

Vertellings uit die vergetelheid deur Danie Schoeman: ’n lesersindruk

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2024-01-16

"Schoeman skryf sy perspektief op Bophuthatswana gedagtig aan Suid-Afrika se politiek van 2024, en is duidelik besig met ’n herevaluasie van Bophuthatswana."

Toegepaste taalkunde in Afrikaans met redakteurs WAM Carstens en TJ van Dyk: ’n lesersindruk

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-11-27

"Ek meen nie dat Toegepaste taalkunde in Afrikaans die soort boek is wat ’n mens juis wil saamneem see toe na ’n lang, harde jaar nie. Tog behoort die lees daarvan vir enige persoon wat lief is vir taal, ’n verrykende oefening te wees."

Joernaal deur Clinton V du Plessis: ’n lesersindruk

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-11-16

"Du Plessis se sukses as digter is waarskynlik veral daarin gesetel dat sy verse spreek tot ’n veel minder tradisionele lesersgehoor, mense wat dalk nie aldag tipies gelok voel tot poësie nie. Anders gestel, dit is verse wat waarskynlik as meer toeganklik vir die gemiddelde leser beskryf kan word."

Wanneer skaduwees kantel deur Elize Parker: ’n lesersindruk

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-11-01

"Die verhaal speel af in die Laeveld met die drie niggies Lenore, Tarien en Bella se wedervaringe wat sentreer rondom die plaas Bateleur waar die tragedie van ’n skietongeluk van jare gelede by die familie bly spook en patriargoupa Tjaart van der Walt vanuit die graf steeds sy gewig laat geld."

Meer as jou seerkry deur Johannes de Villiers: ’n lesersindruk

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-10-06

"Alhoewel Meer as jou seerkry op die oog af ’n bietjie teenstrydig en onsamehangend mag voorkom, kan ’n mens die gevolgtrekking maak dat die boek verskillende modelle bied waarmee lesers kan werk wat tot verskillende behoeftes sal spreek."

Bot deur Carien Smith: ’n lesersindruk

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-09-20

"Dis nie die tegnologie as sulks wat hier boos is nie, dis skynbaar eerder die mens self. Deur die mens se ongesonde omgang met die masjien word die natuurlike ritme van die mens omvergegooi."

Elders gesien: Die 1933-Bybelvertaling is 90 jaar oud

Barend van der Merwe Elders gesien 2023-08-28

"Die Bybel in Afrikaans is 90 jaar oud. Voor die verskyning van die Afrikaanse Bybel, moes Moses en Abraham Nederlandse Bybels gebruik. Wat moeilik lees."

Omkoopbaarheid en ons demokrasie, ’n lesersindruk van Our poisoned land deur Jacques Pauw

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-08-23

"Hoe koalisies in die nasionale lekgotla gaan uitspeel in die toekoms, is ’n saak waaroor ’n mens nog maar slegs kan bespiegel op die stadium, maar indien die munisipaliteite enige aanduiding is, dan moet ons onsself dalk gereedmaak vir onstuimige vaarwaters."

Museum Times: Changing histories in South Africa deur Leslie Witz: ’n lesersindruk

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-06-22

"Tog is museums juis plekke wat sentraal staan in die hervorming van die presiese maniere waarop mense oor die verlede dink. Anders gestel, museums bewaar die verlede, maar ontwrig ook gedurig mense se persepsies van die verlede."

’n Ahistoriese soeke na engele

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-05-09

"Engele is ouer as die Christendom. Lank voordat teoloë die triniteitsleer gekonsepsualiseer het, was stories oor engele al in die omloop."

Om by die KhoiSan te kan leer, ’n lesersindruk van First people deur Andrew Smith

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-04-25

"Elke nuwe generasie sal die geleentheid hê om met nuwe, verbeterde tegnologie en insigte te kan werk om sodoende meer ván, maar ook bý, die Khoisan te kan leer."

Boeiend en met deernis: The price of mercy deur Sean Davison, ’n lesersindruk

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-03-09

"’n Mens sal ’n fout maak om te dink dat hierdie onderwerp een is waarby jy geen belang het nie. Die mens se lewe kan in ’n oogwink verander na aanleiding van ’n motorongeluk, ’n diagnose, of wat ook al die geval mag wees. Dit is inderdaad wat met talle mense gebeur het wie se stories in hierdie boek gedokumenteer word."

Iets vir baas én Klaas: ’n lesersindruk van Impossible bosses

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-02-23

"Wat nogal verfrissend is, is dat daar in die boek op ’n heel genuanseerde manier na hierdie 'moeilike bestuurders' gekyk word. Die klem word gelê op die feit dat eienskappe nie noodwendig altyd inherent goed of sleg is nie. Alles word bepaal deur die situasie en konteks."

60 op 60 deur Clinton V du Plessis, ’n genuanseerde bundel

Barend van der Merwe Lesersindrukke 2023-02-06

"Afrikaans en die Suid-Afrikaanse ervaring staan sentraal in Du Plessis se verse, maar agter al die dokumentasie van stories en karakters skuil daar ’n boodskap in Du Plessis se verse, ’n mens kan sê ’n metanarratief, wat spreek van die mens se ewige soeke na konneksie, sin, betekenis; in kort: stories."

Top