Wouter

IT spesialis. Woonagtig in Centurion.

'n Lewe in angs

Wouter 2014-06-13

God en films, 'n kort nota

Wouter 2014-06-11

Jan Rap en ek by die movies

Wouter 2014-06-11

Ou "Jan Rap" kyk 'n "movie"

Wouter 2014-06-03

Edmund Burke: 'n Kort Oorsig

Wouter 2014-05-23

Die selfie van die jaar

Wouter 2014-03-04

QI: Neef Jannie versus Oom Jan Rap, Kommunisme en die koms van die boere

Wouter 2013-11-21 Hierdie hele gesprek is egter makaber en in swak smaak en neem dit aandag weg van planne wat geraam kan word om brandpunte aan te spreek.

Suid-Afrika - 20 years later - Goldman Sachs Report

Wouter 2013-11-05 JP Landman loop soms deur onder die wat sy optimistiese blik op Suid-Afrika as belaglik wil afmaak. Daarom is die verslag van Goldman Sachs so welkom.

Madame Delphine LaLaurie: future Fox News correspondent

Wouter 2013-11-01

Die tragedie van die Boermag is nou verby en is dit vreemd om as Afrikaner van jou mede-Afrikaners so te sien en die volgende sentimente te lees: 

“Moenie moed verloor nie, boerekryger, jy gaan daar uitstap en jy sal die leier word wat die volk nog sal lei. Ek glo daaraan.”

Daniel Dennett en hoe om te dink

Wouter 2013-10-31 Daniel Dennett's seven tools for thinking

Segregasie en Apartheid: 'n Lesing aangebied deur Lilly White

Wouter 2013-10-31 Ek het Lilly White en is Lilly aan die woord en aangesien sy Engels is, is die oordaad van Engels uit haar pen en het ek slegs hand bygesit met die minimale Afrikaans hier en daar en het ek die inleiding vir haar dikteer. Die res is alles Lilly en haar verwysings uit die boeke geleen by my.
Top