Marius Crous

Marius Crous is waarnemende direkteur van die Skool vir Tale, Media en Kultuurstudie aan die Nelson Mandela Universiteit. Hy is medeprofessor in Afrikaans en die skrywer van drie digbundels. Naas ’n doktorsgraad in Afrikaans (Universiteit Stellenbosch) voltooi hy ook ’n tweede doktorsgraad in Engels (Universiteit van Kaapstad).

Vreemdeling

Marius Crous Poësie 2021-02-08

LitNet is 21 jaar oud. Met die ondersteuning van die Hiemstra Trust vier ons dié mylpaal met nuwe verse deur ons voorste digters. Lees Marius Crous se gedig hier.

Ring around the rosies

Marius Crous Poësie 2020-03-30

"ons gorrel sout en asyn
oorleef op lou water
was die velle van ons hande af"

From housecoat to security uniform: the depiction of several pieces of clothing in the prose of Marlene van Niekerk

Marius Crous Academic research 2018-01-25

"Fashion marks a particular character as being part of a particular culture or historical period, or creates a particular persona who adheres to the dictums of a particular peer group when it comes to the choice of clothes."

Van “housecoat” tot sekuriteitsuniform: die voorstelling van ’n aantal kledingstukke in Marlene van Niekerk se prosa

Marius Crous LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-01-24

"Die onderskeie kledingstukke (en hul assosiasies met spesifieke karakters) toon aan die leser dat klere meer is as net die snit, materiaal of kleur daarvan. Uit die ontleding van die tekste blyk dit ook dat klere ten nouste gekoppel word aan identiteit en dat klere selfs simbolies kan wees van ’n omruil en uitruil van identiteite."

Boekresensie: Bly, die US Woordfeesbundel 2016

Marius Crous Resensies 2016-07-27

"In die voorwoord van dié versameling noem die US Woordfeesdirekteur Saartjie Botha dat die Woordfeesdireksie vir sy 'lesende gehoor' graag iets ter herinnering wou gee as net ‘n T-hemp. Derhalwe is besluit om ‘n bundel kortverhale saam te stel van 24 gepubliseerde skrywers se werk. Dank die heelal vir hierdie wyse besluit."

UJ-pryse 2016: Commendatio oor Ena Jansen se Soos familie

Marius Crous Boeke en skrywers 2016-05-16

"Plaaslik het veral die toekenning van pryse in ons mineure Afrikaanse letterkunde ... voorspelbaar geword. Is dit omdat daar net ’n paar bekende gekanoniseerde digters of romanskrywers is van wie verwag word dat hulle werk van bekroningswaardige gehalte kan lewer?"

Drie weeklae vir Hektor

Marius Crous Poësie 2016-04-28

"te jonk is jy dood my eggenoot
te jonk is ek vir weduweeskap ..."

The hadeda as liminal animal in Kaar by Marlene van Niekerk

Marius Crous Academic research 2016-04-20

"In this collection the interaction between humans and nature plays an important role, in that several poems deal with the intricate relationship between the poet as observer and a particular animal as the observed."

Die hadeda as liminale dier in Kaar van Marlene van Niekerk

Marius Crous LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-04-19

"Hierdie ondersoek geskied vanuit die invalshoek van dierestudies, ’n onderafdeling van die ekokritiek, en dui aan in watter mate Van Niekerk in hierdie bundel die mens desentraliseer."

Resensie: Woorde roes in die water deur Clinton V du Plessis

Marius Crous 2015-03-03 "Hier en daar tref ’n reël of woordkeuse of ironiese segging die leser se oog ..."

Biebouw-resensie: Solank verlange die sweep swaai deur Danie Marais

Marius Crous 2014-08-25 Die verhalende inslag van Danie Marais se bundels het aanleiding gegee tot heelwat bespreking oor die aard van die sogenaamde narratiewe praatvers in Afrikaans. Wat dink Marius Crous van Marais se jongste bundel?

'n Fontein voor ons deur deur Marita van der Vyver

Marius Crous 2014-04-25 Lees wat Marius Crous van hierdie boek dink.

Te veel én te min in dié roman

Marius Crous 2013-05-21 "Venter is ’n fyn stilis en kan baie oorspronklik wees in sy skryfwerk, maar Wolf, wolf is die roman van die verspeelde kanse."

Marius Crous resenseer In die skadu van soveel bome deur Hennie Nortjé

Marius Crous 2013-04-09 Die Eugène Marais-prys vir 2013 is onlangs aan Hennie Nortjé vir sy bundel In die skadu van soveel bome toegeken. Marius Crous resenseer dié bundel.

Die uitbeelding van gay manlikheid in die werk van drie debuutdigters

Marius Crous Academic research 2013-02-26

"Manlikheidstudies fokus nie soseer op die man se biologiese manlikheid nie, maar eerder op die histories-spesifieke sosiaal-gekonstrueerde opvattings oor manlikheid. Mans is geneig om volgens Pronger man-wees met manlikheid te verwar."

Top