Handré Brand

Handré Brand is ʼn gewese bergklimmer en was lid van die Worcester-tak van die Bergklub van Suid-Afrika (1972 tot 1980). Hy is ʼn geregistreerde voorligtingsielkundige by die Suid-Afrikaanse Beroepsraad vir Sielkunde, en het in Januarie 2015 afgetree as direkteur, Afdeling vir Akademiese Voorligting en Loopbaanontwikkeling, Universiteit Stellenbosch. Die Rektor se Toekenning vir Voortreflike Dienslewering is by twee geleenthede aan hom toegeken, asook erelidmaatskap van die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Studentevoorligting en -ontwikkeling. Sy loopbaan het in Januarie 1972 by die Pionierskool (destyds die Skool vir Blindes) op Worcester as ʼn onderwyser-sielkundige begin, waarna hy in Januarie 1976 as ʼn dosent in sielkunde in die Departement Sielkunde, US aangestel het. Een van sy belangstellings is die Anglo-Boereoorlog en hy is die ontwikkelaar van die Abstrahere (Akademies en Korporatief) sagteware-webtoepassing in samewerking met INNOVUS (Innovasie en Tegnologie-oordragmaatskappy van die Universiteit Stellenbosch).

Skrywersfoto: Die foto is geneem gedurende September 1973 by die baken van die Seweweekspoortpiek (2 325 m bo seevlak).

Heuristiek: konsepte en invalshoeke

Handré Brand Seminare en essays 2021-08-17

"Heuristiek vorm deel van mense se alledaagse lewenspatrone en besluitnemingsprosesse. Indien Port Elizabeth se naam na Gqeberha verander, aanvaar baie mense die regering se besluit bloot omdat die staat as ’n gesagsfiguur beskou word. Eskom se verweer dat kragonderbrekings voorkom weens nat steenkool, word aanvaar omdat die persepsie bestaan dat dié staatsondersteunde maatskappy ’n gesagsfiguur is."

Rehabilitasie van die Ertjieskloofdam

Handré Brand Seminare en essays 2021-07-06

"Samevattend blyk dit egter dat die US, wat die rehabilitasie van die dam betref, ’n voortreflike taak verrig het. Teen die agtergrond daarvan dat water ’n skaars en waardevolle hulpbron is, is dit nie alleen ’n voorbeeld van ’n projek wat die artistieke kant van sake in ag geneem het nie, maar terselfdertyd ook ’n funksionele eindproduk gelewer het wat die ekologie tot voordeel strek."

Sights, sounds, memories. South African soldier experiences of the Second World War: ’n lesersindruk

Handré Brand Lesersindrukke 2021-06-02

"Sights, sounds, memories is ’n bron waarin die persoonlike belewenisse van Suid-Afrikaanse soldate aan die front tydens die Tweede Wêreldoorlog bespreek word. Dit is in die eerste plek ’n akademiese teks van hoogstaande gehalte, maar is beslis ook vir die algemene publiek toeganklik. Die boek word sterk aanbeveel."

"Groenpoetsery": Wanneer "groen praat" en "groen doen" nie by mekaar aansluiting vind nie

Handré Brand Menings 2021-05-17

"Die term groenwassery (of groenmakery) – in hierdie artikel groenpoetsery genoem – verwys breedweg na misleidende inligting oor aansprake in verband met die impak van 'groen' produkte op die omgewing en wat by implikasie (of doelbewus) vrygestel word deur korporatiewe bemarking."

Integriteit

Handré Brand Menings 2021-04-02

"Volgens Seok (2019) word integriteit en konsekwentheid van morele gedrag vanuit die vertrekpunt van die Confucianisme gesien as kwesbaarheid, met ander woorde ’n openheid en sensitiwiteit vir ander se emosies, hul omstandighede, asook vir die onvoorspelbaarheid van die lewe."

Gesinsvervreemding

Handré Brand Seminare en essays 2021-02-02

"Ek het onlangs weer eens diep onder die indruk gekom van die impak van gesinsvervreemding toe ek ’n goeie kennis op sy verjaarsdag telefonies skakel. Hy deel my mee dat hy selfs op sy verjaarsdae oor die afgelope tien jaar nie ’n woord hoor van sy twee volwasse kinders en sy enigste kleinkind nie."

Passievolle volharding. Enkele opmerkings oor Grit deur Angela Duckworth

Handré Brand Menings 2021-01-27

"Sy oorkoepelende lewensfilosofie sal waarskynlik elemente insluit soos vasbyt, deurdruk en nie tou opgooi nie. Dit is wat Angela Duckworth in haar boek met grit bedoel, en wat vir die doeleindes van hierdie artikel met 'passievolle volharding' vertaal word."

The book of joy en lewensvreugde: ’n tweegesprek tussen die Dalai Lama en Desmond Tutu

Handré Brand Lesersindrukke 2020-11-25

"The book of joy is ’n universele bron. Die boodskap is toeganklik vir alle mense – adolessente, volwassenes en bejaardes uit alle kultuurgroepe en geloofsoortuigings."

Victoriawaterval: Tweede kans of onoordeelkundige besluitneming?

Handré Brand Menings 2020-11-05

"Indien die Victoriawaterval-insident as ’n tweede kans beskou sou word, dan is dit moontlik dat ’n individu ’n tweede kans op oorlewing beleef sonder om werklik bewus te wees dat dit ’n tweedekansgeleentheid is totdat die insig op ’n later stadium by wyse van terugskouing teweeggebring word."

Clicks se "herrie-advertensie": risiko’s, kontrole en besluitneming

Handré Brand Seminare en essays 2020-09-29

"Tydens die onlangse herrie oor die omstrede Clicks-advertensie het die hare behoorlik gewaai. Beskuldigings is oor en weer geslinger, saakbeskadiging is gepleeg en personeel is geskors. Sou dit enigsins sinvol wees om (van buite) enkele deurslaggewende onderliggende faktore te probeer identifiseer wat in ’n korporatiewe bestuursomgewing van kardinale belang is en meer lig op hierdie dilemma kan werp?"

Kaapse langarmmusiek

Handré Brand Musiek 2020-09-16

"Hierdie artikel handel hoofsaaklik oor die skrywer se siening en belewenis van en waardering vir die Kaapse langarmmusiekstyl."

Potketelbrandewyn

Handré Brand Menings 2020-08-14

"Brandewyn wat deur middel van die potketel-metode geproduseer word is in Suid-Afrika tot nuwe hoogtes gevoer, veral wat die kwaliteit van die plaaslike produkte betref."

Persoonlikheidseienskappe en vatbaarheid vir samesweringsteorieë

Handré Brand Seminare en essays 2020-07-17

"Deur middel van ’n samesweringshipotese word die heersende hoofstroomverklaring vir ’n bepaalde historiese of huidige gebeurtenis bevraagteken. Omdat dit ’n teorie is oor ’n moontlike sameswering, is dit meestal vals, maar kan dit ook elemente van die waarheid bevat."

Digitale nuusmedia en radioaktiewe afval

Handré Brand Seminare en essays 2020-06-29

"Met hierdie artikel word ’n poging aangewend om ’n dwarssnit van inligting oor radioaktiewe afvalbestuur te identifiseer en te ontleed."

Quo vadis Mosambiek?

Handré Brand Seminare en essays 2020-06-24

"Die pad vorentoe vir Mosambiek en die impak van Islamitiese radikalisering op sy noordelike gebiede is beslis nie ’n kwessie van maanskyn en rose nie. Die vraagstuk is gegrond in die interaksie van komplekse maatskaplike, ekonomiese, politieke en ideologiese faktore."

Top