Gustaf Pienaar

Afgetrede regsgeleerde, Vleesbaai. BIuris LLB( RAU), LLM (PU vir CHO), Gev. Dipl. Arbeidsreg (RAU)

Oscar Pistorius – vir laas: Voorste strafregkenner krities oor appèlhof se uitspraak

Gustaf Pienaar Gustaf Pienaar: Regsalmanak 2016-07-06

"Volgens ons reg moet ’n beskuldigde die voordeel geniet as daar meer as een redelike afleiding uit bewese feite gemaak kan word."

Regsalmanak: Die onstuitbare BMW

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-06-30

"Daar is in die spindokterbedryf ‘n gesegde dat enige nuus goeie nuus is. Met ander woorde: of jy negatiewe of positiewe publisiteit kry, maak nie regtig saak nie: publisiteit is publisiteit."

Regsalmanak: Tyd om die roede ook in Suid-Afrika te spaar?

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-06-23

"Die verduidelikende memorandum van die Departement stel dit duidelik dat die vervolging van ‘n ouer wat die voorgestelde wysigings aan die Kinderwet sou oortree, as ‘n laaste uitweg beskou moet word."

Regsalmanak: Nasionale Wet op Veld- en Bosbrande

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-06-14

"Die Kanadese bosbrande is die grootste en duurste ramp wat dié land in menseheugenis getref het. In die stad Fort McMurray, waar die brand ontstaan het, is 2 400 strukture – dit is ongeveer 10% van die stad – vernietig. Ruim 80 000 mense moes vir hul veiligheid vlug."

Regsalmanak: Die Groot Krokodil se swanesang

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-06-02

"Regters Selikowitz en Foxcroft het in hul uitspraak van 1 Junie 1999 – vandeesweek 17 jaar gelede – Botha se appèl gehandhaaf. In ‘n besonder lang uitspraak het die hof beslis dat die WVK ‘n statutêre skepping was wat geen inherente magte – buiten dié wat die Wet aan hom verleen het – geniet het nie."

Regsalmanak: Sal ‘n rekenaar eties kan optree? En wat van liegbekke ontmasker?

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-05-25

"Sal die rekenaar járe se ervaring – dikwels deur menslike skandes en skades verwerf – kan vervang?"

Regsalmanak: Protes en brandstigting

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-05-16

"Suid-Afrika is die afgelope paar maande opnuut geruk deur talle voorvalle van vernietigende brandstigting wat die land miljarde rand uit die sak jaag."

Regsalmanak: "Die tjek is innie pos"

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-05-11

"Sedert so ver terug as die Romeinse Ryk ‘n eeu voor Christus is die tjek al ‘n erkende wyse van betaling, maar sy dae is in baie lande van die wêreld getel."

Regsalmanak: Die rokende bus en die motorfietsryer met trane in sy oë

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-05-05

"Met die skielike versnelling het 'n digte swart rookwolk by die uitlaatpyp uitgeborrel – bo-oor mnr Murray, wat nie 'n beskermende bril gedra het nie."

Regsalmanak: Die vere maak die voël

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-04-26

"In April 1958 – dis ook al 58 jaar gelede – het die dra van togas deur landdroste en staatsaanklaers in ons laer howe verpligtend geword."

Regsalmanak: Produkaanspreeklikheid, toe en nou

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-04-13

"Gedurende die vroeë 1970’s het regter Gert Coetzee uitspraak gelewer in die eerste Suid-Afrikaanse saak waarin vergoeding van 'n handelaar geëis is vanweë 'n gebrek in 'n produk wat hy verkoop het."

Regsalmanak: Is McBride ‘n “moordenaar”, of nie?

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-04-06

"Die hof het eerstens beslis dat die verlening van amnestie aan McBride ingevolge die Versoeningswet slegs die regsgevolge van sy vorige skuldigbevinding aan moord ongedaan gemaak het. Tweedens het die hof beslis dat The Citizen se verweer van billike kommentaar suksesvol was, onder meer aangesien dit feitelik korrek en in openbare belang was."

Regsalmanak: Robert McBride

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-03-31

"Robert McBride se verhaal, maar ook die verhaal van sy slagoffers, vorm onlosmaaklik deel van die geskiedenis van hierdie 'wye en droewe land', soos Van Wyk Louw dit by geleentheid beskryf het."

Regsalmanak: Ondertekening van parlementswette

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-03-22

"Wat dié gebeurtenis interessant en buitengewoon maak, is dat mnr De Klerk die wet onderteken het in sy ampsvliegtuig terwyl hy en die Minister van Buitelandse Sake onderweg was na Windhoek om die onafhanklikheidsvierings van Namibië by te woon."

Regsalmanak: Oor eutanasie ("genadedood")

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-03-14

"Volgens die Suid-Afrikaanse gemenereg is aktiewe genadedood, asook die verlening van bystand aan iemand wat selfdoding wil toepas, steeds onregmatig. Dit kan, na gelang van omstandighede, óf die misdryf moord óf die misdryf strafbare manslag daarstel."

Top