Gustaf Pienaar

Afgetrede regsgeleerde, Vleesbaai. BIuris LLB( RAU), LLM (PU vir CHO), Gev. Dipl. Arbeidsreg (RAU)

#SmutsMustFall? Toe nie – danksy Epidermix 372

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-03-02

"Gelukkig merk ek (vir die eerste keer) dat die beeldjie uit ‘n soort hars vervaardig is en dat dit “skoon” gebreek het. Straks sal dit maklik herstel kan word."

Regsalmanak: Mondigverklaring

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-02-24

"Reeds in die Romeinse Reg was dit vir minderjariges moontlik om by die owerheid aansoek te doen om as meerderjariges verklaar te word."

Regsalmanak: geldige testament of nie?

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-02-17

"En dan, net voor hy die testament afsluit, kom die hartverskeurende paragraaf 'Aan my kinders' – en dan noem hy hulle name – 'vir wie ek so lief was wat my heeltemal vergeet het; het ek van vergeet'."

Regsalmanak: Wanneer vermoed word dat iemand dood is

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-02-12

Lewe William Immanuel Pieters nog? Dit is onseker – en dit is waaroor hierdie aflewering van Regsalmanak handel.

Regsalmanak: Teologie-proffie wat slegs sy Bybel en ‘n sannageweer op sy naam gehad het ...

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-02-10

"Toe die Regter (Trollip in die hof a quo – CGP) vir Adriaan Pont ná die uitspraak vir ‘n lys van sy besittings vra, was sy antwoord kort en klaar: al wat hy besit, is sy Bybel en sy sannageweer."

Regsalmanak: Regte van ‘n ongeborene

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-02-03

"Die Romeine het geleer: 'Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius', wat, vry vertaal, beteken: '’n Ongebore kind word geag reeds gebore te wees wanneer dit in sy belang is.'"

Regsalmanak: Die bloedige hand erf nie

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-02-03

"In die meeste beskaafde regstelsels word geleer dat 'n persoon nie voordeel uit sy wandade mag trek nie. So reël die erfreg van baie lande dat 'n moordenaar verbied word om van sy slagoffer te erf."

Regsalmanak: 'n Storie oor 'n spinnekopwespe

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-01-26

In hierdie rubriek beskryf Gustaf Pienaar hoedat 'n wespe haar prooi nes toe sleep. Hy verwys ook na vorige rubrieke waarin vertel is hoe bye veroorsaak het dat mense hof toe gesleep is.

Regsalmanak: Stephan Welz se epiese hofstryd

Gustaf Pienaar Rubrieke 2016-01-14

"En dit is juis die verkoop tydens ‘n veiling van ‘n besondere boek in drie volumes wat Welz in die 1990’s in ‘n hewige hofstryd laat beland het wat oplaas in die hoogste hof van appèl in Bloemfontein besleg is."

Regsalmanak: Om skoolhoof te wees hou ook maar sy eie risiko’s in

Gustaf Pienaar Rubrieke 2015-12-24

"Twee graad een-leerlinge van 'n laerskool te Kraaifontein in die Kaap het in 1980 op 'n oggend voor skool gespeel toe daar 'n lelike ongeluk was waarin een van hulle ernstig beseer is. Dit het later tot 'n skadevergoedingsaksie gelei."

Regsalmanak: Hy sou met haar trou, mits ...

Gustaf Pienaar Rubrieke 2015-12-23

"Die twee koerduifies het in grommende katte verander: Die meisie het Harris gedagvaar vir die geld wat hy haar geskuld het."

Regsalmanak: Dink twee keer voor jy appèl aanteken

Gustaf Pienaar Rubrieke 2015-12-22

"Kyk, om 'n balju van die hof te wees, is nie aldag 'n maklike werk nie. 'n Balju se taak is om dagvaardings, hofbevele en dies meer by mense en instansies te gaan aflewer."

Regsalmanak: Ceres se akkerbome

Gustaf Pienaar Rubrieke 2015-12-21

"Mnr Malherbe was 'n boer van Ceres se wêreld wat sy kapitaal, soos dit 'n wyse man betaam (is daar indertyd geglo), in eiendom gesteek het."

Stellenbosch: Laat daar gestém word!

Gustaf Pienaar Seminare en essays 2015-12-03

"Ek dink ons moet mekaar nie probeer bluf nie: op die lange duur gaan dit nie op Stellenbosch werk om op twéé taalstoele te probeer sit nie. Maar hoe sal ons weet watter stoel die aangewese een sal wees?"

Regsalmanak: Die "kousale ketting" in strafsake

Gustaf Pienaar Rubrieke 2015-12-02

Wie se mes het die vrou se dood veroorsaak: haar aanvaller s'n, of die dokter se operasiemes?

Top