Louise Viljoen

Louise Viljoen is professor in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch. Sy is die skrywer van Ons ongehoorde soort. Beskouings oor die werk van Antjie Krog (Sun Press 2009), ’n kort biografie getitel Ingrid Jonker (Jacana Media 2012, Ohio University Press 2013) en Die mond vol vuur. Beskouings oor die werk van Breyten Breytenbach (Sun Press 2014). Sy was saam met Ronel Foster samesteller van die bundel Poskaarte. Beelde van die Afrikaanse poësie sedert 1960 (1998) en saam met Hennie van Coller en Helize van Vuuren samesteller van Afrikaans poems with English translations (2018), en het ook ’n keuse gemaak van gedigte uit die werk van Barend Toerien met die titel Om te onthou (2006). Haar navorsingsfokus is die Afrikaanse letterkunde, met spesifieke verwysing na postkolonialisme, geslagtelikheid, identiteit, kosmopolitisme en transnasionalisme.  

Resensie: Die getuienis deur Francois Smith

Louise Viljoen Resensies 2021-10-05

"Die subtiele, empatiese en onderbeklemtoonde manier waarop Smith te werk gaan, slaag egter daarin om die roman se vrae oor liefde, geweld en geloof ver buite die grense van ’n bepaalde plek en tyd te laat resoneer."

Gent-Universiteit hang solank die vlae uit vir Antjie se koms

Melt Myburgh, Yves T'Sjoen, Louise Viljoen NeerlandiNet 2021-07-07

Die Universiteit van Gent in België ontvang Antjie Krog in Oktober en November 2021 as hul eerste literêre gasskrywer. Yves T’Sjoen en Louise Viljoen besin oor Krog se internasionale statuur as skrywer en haar posisie as kulturele bemiddelaar.

Boeke met Burger: ’n Zoom-gesprek met Louise Viljoen

Willie Burger, Louise Viljoen Boeke en skrywers 2020-08-21

In hierdie aflewering van Boeke met Burger, praat die letterkundige Louise Viljoen met Willie Burger oor tendense in die Afrikaanse letterkunde.

LitNet Akademies-resensie-essay: Die biblioteek aan die einde van die wêreld deur Etienne van Heerden

Louise Viljoen Seminare en essays 2020-02-03

“Van Heerden kry dit reg om van die belangrikste probleme wat Suid-Afrika en ook die groter wêreld konfronteer, aan te spreek in ’n verbeeldingryke fiksionele struktuur waarin oortuigende karakters mekaar opponeer, beïnvloed en bepaal.”

’n Transnasionale poëtika in Afrikaans: ’n onderhoud met Louise Viljoen

Louise Viljoen, Janien Linde Onderhoude 2019-11-25

"Die Afrikaanse poësie is in die loop van sy ontwikkeling blootgestel aan ’n magdom invloede van oor die hele wêreld, met die gevolg dat dit al baie lank nie meer net gebaseer is op opvattings eie aan die spesifieke konteks waarin dit geskryf is nie." 

Breytenbach op 80: Perspektiewe | perspectieven op Breytenbach – Louise Viljoen

Louise Viljoen Boeke en skrywers 2019-09-15

By geleentheid van die tagtigste verjaardag van Breyten Breytenbach op 16 September 2019 is ’n digitale publikasie saamgestel waarin daar aandag gegee word aan afsonderlike gedigte uit sy omvangryke oeuvre.

Louise Viljoen: "Dit is iets van ’n truïsme om te sê een van die mees opvallende eienskappe in Breytenbach se poësie is die spanning tussen hartstogtelik leef en weemoedig of weerbarstig wag op die dood."

Louise Viljoen stel ondersoek in na hoe Antjie Krog Nederlanders bewus maak van raakpunte met SA samelewing

Willem de Vries, Louise Viljoen Onderhoude 2019-07-10

Globalisering en die nuwe tegnologieë lei eintlik noodwendig tot interaksie tussen kulture en samelewings en dus wég van ’n insulêre bestaan, skryf die Stellenbosse literator Louise Viljoen in ’n artikel wat onlangs op LitNet Akademies gepubliseer is. Sy het Willem de Vries se vrae beantwoord oor “Antjie Krog as kulturele bemiddelaar: aspekte van haar skrywerspostuur in die Lae Lande”.

Antjie Krog as cultural mediator: aspects of her writer’s posture in the Low Countries

Louise Viljoen Academic research 2019-06-10

"This article investigates Antjie Krog’s role as cultural mediator of South Africa and Afrikaans in the Low Countries."

Antjie Krog as kulturele bemiddelaar: aspekte van haar skrywerspostuur in die Lae Lande

Louise Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-06-10

"My doelstelling in hierdie artikel was om Krog se posisie as kulturele bemiddelaar tussen Suid-Afrika en Afrikaans aan die een kant en die Lae Lande en Nederlands aan die ander kant te bespreek deur te fokus op haar postuur as skrywer."

Aantekeninge teen die skemeruur deur Clinton V du Plessis: ’n resensie

Louise Viljoen Resensies 2018-08-15

"Die bundel is ryk aan beelding, netjies opgebou rondom bepaalde temas, en openbaar ’n besondere klankgevoeligheid. Aantekeninge teen die skemeruur is ’n belangrike bydrae tot die Afrikaanse poësie wat wyd gelees behoort te word."

“A postcolonial Umwelt cabinet”: questions about a transnational poetics in Afrikaans with reference to Marlene van Niekerk’s Kaar

Louise Viljoen Academic research 2017-09-12

"This article asks the question whether one can speak of a transnational poetics in the case of poets who write in a local and minor language such as Afrikaans."

“’n Postkoloniale Umweltkas”: die vraag na ’n transnasionale poëtika in Afrikaans aan die hand van Marlene van Niekerk se Kaar

Louise Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-09-12

"In hierdie artikel word daar ondersoek ingestel na die vraag of daar in die geval van Afrikaanse digters en ’n lokaal-geplaaste minderheidstaal soos Afrikaans gepraat kan word van ’n transnasionale poëtika."

Die wêreld van Charlie Oeng: ’n LitNet Akademies-resensie-essay

Louise Viljoen Resensies 2017-08-07

"Van Heerden bou in hierdie roman met ’n uitnemende verbeeldingskrag, kennis en vernuf ’n wêreld wat vir jou nuwe perspektiewe op ou vraagstukke open. Die wêreld van Charlie Oeng is ’n waardige toevoeging tot ’n gedugte oeuvre."

Te veel sorge deur Hans Pienaar: ’n resensie

Louise Viljoen Resensies 2017-04-13

"Die idee is dus dat elkeen van die verhale wat in hierdie bundel of roman-in-stukke opgeneem is, iemand se 'sorge' verteenwoordig. Die verhale word dus saamgebind deur die feit dat dit gaan oor ’n wye spektrum van mense se sorglike lewenservarings, hulle sondes, skuldgevoelens, boetedoenings, onsekerhede en vertwyfelings."

Alles het niet kom wôd deur Nathan Trantraal: ’n resensie

Louise Viljoen Resensies 2017-04-03

"Dit is die produk van ’n digter volkome in beheer van sy vak. Veral is dit die werk van iemand wat met sy ingehoue, maar tog dringende stem die vermoë het om tot ’n wye spektrum van lesers te spreek."

Top