SteedsDink met LitNet Akademies: Louise Viljoen (deel 2 van 3)

  • 0

In LitNet Akademies se SteedsDink-video’s vertel Afrikaanse akademici van die interessante navorsing waarmee hulle besig is. 

In hierdie tweede video van ’n drieluik gesels Louise Viljoen oor literêre teorieë soos transnasionalisme en postkolonialisme.

In deel drie, wat hierop volg, wei sy uit oor Afrikaans en die Afrikaanse letterkunde.

Kyk na deel een en deel drie:

SteedsDink met LitNet Akademies: Louise Viljoen (deel 1 van 3)

SteedsDink met LitNet Akademies: Louise Viljoen (deel 3 van 3)

Lees ook op LitNet Akademies:

“’n Postkoloniale Umweltkas”: die vraag na ’n transnasionale poëtika in Afrikaans aan die hand van Marlene van Niekerk se Kaar

Postkoloniale feminisme in die Afrikaanse poësie: Die debute van Ronelda S. Kamfer, Shirmoney Rhode en Jolyn Phillips

Antjie Krog as kulturele bemiddelaar: aspekte van haar skrywerspostuur in die Lae Lande

Intertalige en kruiskulturele verkeer tussen Afrikaans en Nederlands in Marlene van Niekerk se verhaalbundel Die sneeuslaper

’n Ondersoek na die waarde van historiese fiksie: drie geskiedkundige romans in oënskou geneem

Literatuur in die marge: Die plek van die middelmoot-literatuur

Die opvoedkundige waarde van ekoliterêre tekste: ’n Toepassing van Adrian Rainbow se sienings op ’n Afrikaanse jeugverhaal, ’n oorgangsroman en ’n prenteboek vir kinders

Op weg na ’n eiesoortige Afrikaanse ekokritiek: ’n Ontleding van die gedigreeks "werf" in die bundel Mede-wete (2014) van Antjie Krog

Plekspesifieke digitale literatuur: samespel en wisselwerking in nuwe kontekste

Lees ook op Voertaal:

Suid-Afrikaanse letterkundes en transnasionale bande: in gesprek met Louise Viljoen

Afrikaans as liminale transnasionale literêre sisteem: ’n Paar gedagtes oor ontlaering uit QwaQwa

In Afrikaanse letterkunde word ons globale verbondenheid steeds meer sigbaar, sê Margriet van der Waal

Winternachten fokus al hoe meer op transnasionale gesprek in die letterkunde

Lees ook op LitNet:

Skepsel deur Willem Anker: ’n LitNet Akademies-resensie-essay

  • 0
Top