Antjie Krog as kulturele bemiddelaar: aspekte van haar skrywerspostuur in die Lae Lande

“My doelstelling in hierdie artikel was om Krog se posisie as kulturele bemiddelaar tussen Suid-Afrika en Afrikaans aan die een kant en die Lae Lande en Nederlands aan die ander kant te bespreek deur te fokus op haar postuur as skrywer.”