Breytenbach op 80: Perspektiewe op Breytenbach | Perspectieven op Breytenbach

  • 0

Breyten Breytenbach, Louise Viljoen en Yves T'Sjoen

Perspektiewe op Breytenbach

By geleentheid van die tagtigste verjaardag van Breyten Breytenbach op 16 September 2019 is ’n digitale publikasie saamgestel waarin daar aandag gegee word aan afsonderlike gedigte uit sy omvangryke oeuvre. Die idee was dat gedigte uit hulle bundelkonteks gehaal word en aan ’n teksgerigte lesing onderwerp word. Hierdie versameling van tekste waarin enkelgedigte geïnterpreteer word, bevat naas stiplees- of close reading-oefeninge byvoorbeeld ook tematiese, poëtikale of politiek-ideologiese interpretasies van enkelgedigte. Die versoek was dat daar binne die bestek van ongeveer 1000 woorde ’n toegespitste lesing van ’n enkelgedig aangebied word en dat die publikasie sowel multidissiplinêr as transnasionaal ingevul sou kon word. Lesers en vertalers van Breytenbach se poësie, binne en buite Suid-Afrika, is dus uitgenooi om te fokus op ’n spesifieke gedig wat hulleself gekies het vir interpretasie. Die tekste word in hierdie week voorafgaande aan Breytenbach se tagtigste verjaardag, deur die redaksie van LitNet gepubliseer. Tydens die Tuin van Digters (Breytenbachsentrum, 13-14 September 2019) en later tydens die colloquium van die Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika (Universiteit Gent, 17-18 Oktober 2019) word die projek in die teenwoordigheid van die digter toegelig en verder bekendgestel. Met dank aan LitNet en die medewerkers aan die digitale verjaardagprojek. Vir die verspreiding van die oproep bedank ons LitNet, PEN Afrikaans, Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Neerlandistiek.nl en Poëziecentrum (Gent).

Louise Viljoen en Yves T’Sjoen (samestellers)

 

Perspectieven op Breytenbach

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Breyten Breytenbach op 16 september 2019 is een digitaal dossier samengesteld met aandacht voor afzonderlijke gedichten in het omvangrijke oeuvre. Gedichten worden uit de bundelcompositie gehaald en aan een tekstgerichte lectuur onderworpen. De verzameling met beschouwende teksten bevat naast close-reading bijvoorbeeld thematische, poëticale of politiek-ideologische interpretaties. In kort bestek wordt een particuliere lezing van een gedicht gepresenteerd. Het dossier is niet alleen multidisciplinair maar ook transnationaal opgevat. Lezers en vertalers van Breytenbachs poëzie, in en buiten Zuid-Afrika, zijn uitgenodigd zich te buigen over een zelfgekozen gedicht. De teksten worden in deze week, voorafgaand aan de tachtigste verjaardag van Breytenbach, door de redactie van LitNet gepubliceerd. Tijdens Tuin van Digters (Breytenbachsentrum, 13-14 september 2019) en later ter gelegenheid van het colloquium van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika (Universiteit Gent, 17-18 oktober 2019) wordt in aanwezigheid van de schrijver het project toegelicht en onder de aandacht gebracht. Met dank aan LitNet en de medewerkers van het digitale verjaardagsproject. Voor de verspreiding van de oproep dank aan LitNet, PEN Afrikaans, Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Neerlandistiek.nl en Poëziecentrum (Gent).

Louise Viljoen en Yves T’Sjoen (samenstellers)

Lees ook

Breytenbach op 80: Perspektiewe | perspectieven op Breytenbach – Alwyn Roux en Johan Reijmerink

Breytenbach op 80: Perspektiewe | perspectieven op Breytenbach – Daniel Hugo en Job Degenaar

Breyten op 80: Perspektiewe | perspectieven op Breyten – Dewald Koen en Gerard Scharn

Breytenbach op 80: Perspektiewe | perspectieven op Breytenbach – Klara du Plessis en Neil van Heerden

Breytenbach op 80: Perspektiewe | perspectieven op Breytenbach – Joan Hambidge

Breytenbach op 80: Perspektiewe | perspectieven op Breytenbach – Louise Viljoen

"Poëzie is" op Pampoendag. Tweespraak tussen Pamtsjoen en Don Espejuelo

Lees ook op Voertaal

Bande tussen Breyten Breytenbach en die Lae Lande verken in internasionale tydskrif

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top