Yves T'Sjoen

Yves T'Sjoen is gewoon hoogleraar verbonden aan de Afdeling Nederlands van de Vakgroep Letterkunde van de Universiteit Gent en bijzonder hoogleraar van het Departement Afrikaans en Nederlands van de Universiteit Stellenbosch. Specialisaties: moderne Nederlandse literatuur, editiewetenschap en Afrikaanse literatuur. Hij bezorgde of werkte mee aan tal van kritische leesuitgaven van Vlaamse auteurs. Hij is bestuursvoorzitter van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika (Universiteit Gent) en promotor van de Gentse Leerstoel Zuid-Afrika: Talen, Literaturen, Cultuur en Maatschappij. Verder is hij de voorzitter van het Arkcomité van het Vrije Woord en lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren. Recente boekpublicaties: Kwintet. Literaire dialogen tussen Afrikaans en Nederlands (2023) en Breyvier. Over taal, burgerschap en Breytenbach (2023).

Tweespraak: Yves T'Sjoen en Alwyn Roux

Yves T'Sjoen, Alwyn Roux NeerlandiNet 2024-02-16

Belgiese akademikus Yves T'Sjoen en Suid-Afrikaanse akademikus Alwyn Roux gesels oor hul navorsingsprojekte.

artwords: UT PICTURA POESIS – Kunsten in gesprek

Yves T'Sjoen artwords 2023-09-22

"Voor deze notitie op vraag van Jean Dreyer heb ik ervoor gekozen de intrigerende 'intermedial gap' tussen woord en beeld kort aandacht te geven. In mijn onderzoeksgebied, de letterkundige neerlandistiek, wordt nogal wat onderzoek naar intermedialiteit ondernomen. Ik word geboeid door semantische en poëticale relaties tussen schilderkunst en poëzie."

’n Ander land, steeds weer: Karel Schoeman-gedenklesing

Yves T'Sjoen Seminare en essays 2023-07-24

"Geschiedenisboeken zijn niet meer maar ook niet minder dan constructies, geen één-op-één weergaven van het verleden. De schrijver van historische romans gaat met het verleden aan de haal en creëert een fictioneel verhaal waarin een visie op dat verleden tot stand wordt gebracht."

"Een harde kei in de fatsoensvijver". Over de dynamiek van het literaire gesprek

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2023-04-05

"De kritische beschouwerspraktijk dient in de grootst mogelijke autonomie te kunnen plaatshebben, zonder inmenging van buitenaf of gestuurd door de particuliere agenda van een uitgeverij, een schrijver of acolieten."

Elders gesien: Wie ontvangt straks, een jaar na de Tanzaniaanse schrijver Abdulrazak Gurnag, de Nobelprijs 2022 Literatuur?

Yves T'Sjoen Elders gesien 2022-10-06

"Op vraag van Zuid-Afrikaanse academische instellingen, zoals de SA Akademie vir Wetenskap en Kuns en universiteiten, onderschrijft het Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika (Universiteit Gent) telkenjare verzoeken om de nominatie van respectievelijk Breytenbach en Krog formeel te steunen. Voor het eerst in jaren stuurde het Nobelprijscomité vanuit Stockholm enkele maanden geleden een ontvangstbrief. Is dit een gunstig teken? Wie zal het zeggen. Wait & see, 1 pm."

Elders gezien: De broers Louw, canonieke stemmen in het Afrikaans

Yves T'Sjoen Elders gesien 2022-06-06

"Verbijsterend. Schandalig. Wanneer een cultuurgemeenschap onverschillig omspringt met het literair verleden, branden met het overlijden van de schrijver bibliotheken af."

‘Imagine Africa’. Gorée-instituut voor democratie, ontwikkeling en cultuur in Afrika (1992-2022)

Yves T'Sjoen Menings 2022-04-14

"Nu het instituut dertig jaar actief is, is het tijd voor een nieuw élan. Gesprekken zijn momenteel gaande, niet toevallig is Breytenbach de aanstichter van initiatieven die voor een verfrissende dynamiek zullen zorgen. Namen worden genoemd, fondsen verzameld, er worden namen genoemd van representatieve deelnemers."

Lyriek van Stefan Hertmans in Afrikaans

Yves T'Sjoen, Daniel Hugo NeerlandiNet 2022-04-13

Ter gelegenheid van Stefan Hertmans’ zeventigste verjaardag vertaalde Daniel Hugo in totaal acht gedichten in het Afrikaans. De vertaling is de introductie van Hertmans’ poëzie in Zuid-Afrika.

SAVN: ’n Gesprek tussen Yves T'Sjoen en Alwyn Roux

Alwyn Roux, Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2021-09-16

In hierdie YouTube-video gesels Alwyn Roux en Yves T'Sjoen oor die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek en Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans.

Ter gelegenheid van een verjaardag: Laudatie voor Breyten Breytenbach

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2021-09-16

"Voor mij is Breytenbach in alle betekenissen van het woord de naam van een dichter: een heteroniem voor hybriditeit, metamorfose, transformatie."

"Een lang vervloeien in een strak gebogen glans vlietend uit": Over de lyriek van Eddy van Vliet

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2021-09-14

"Beste Afrikaanse lezer, maak kennis met de Vlaamse dichter Eddy van Vliet (1942–2002). Volgend jaar zal het twintig jaar geleden zijn dat de schrijver na een slepende ziekte overleed."

Guido Gezelle en Zuid-Afrika (Deel 2): "Die nasionale digter van Vlaandere in ons verre Suid-hoek"

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2021-07-29

"Het Gezellearchief bracht mij op nog een ander spoor van Gezelle in Zuid-Afrika. In het honderdste geboortejaar van de priester-dichter zijn niet alleen vieringen georganiseerd in Vlaanderen, in Nederland en Frans-Vlaanderen, ook in Zuid-Afrika."

Gent-Universiteit hang solank die vlae uit vir Antjie se koms

Melt Myburgh, Yves T'Sjoen, Louise Viljoen NeerlandiNet 2021-07-07

Die Universiteit van Gent in België ontvang Antjie Krog in Oktober en November 2021 as hul eerste literêre gasskrywer. Yves T’Sjoen en Louise Viljoen besin oor Krog se internasionale statuur as skrywer en haar posisie as kulturele bemiddelaar.

Guido Gezelle en Zuid-Afrika: "Die nasionale digter van Vlaandere in ons verre Suid-hoek"

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2021-06-28

"In de eerste Zuid-Afrikaanse oorlog (1880‒1881) tussen Boer en Brit koos Gezelle resoluut het kamp van de weliswaar calvinistische maar taalverwante Afrikaners. Over het lot van de zwarte bevolking heeft hij niets opgetekend."

Gents alumnus wordt rector van de Universiteit Stellenbosch (1926‒1933)

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2021-05-31

"Een illustere voorganger van Wim de Villiers, rector en vice-chancelor van de Universiteit Stellenbosch, is de Vlaamse historicus Willem Blommaert (1886-1934). In de periode van 1926 tot 1933, tot kort voor zijn overlijden, was Blommaert rector magnificus in Stellenbosch. Tijdens zijn ambtsperiode, zo vermeldt de US-webpagina, is onder meer het departement Bos- en Houtkunde opgericht en naast academiegebouwen bijvoorbeeld ook de indrukwekkende sportinfrastructuur Coetzenburg."

Top