Frederik Rudolph van Dyk

Frederik is ’n regsnavorser en LLM-kandidaat aan die Leerstoel vir Sakereg aan die Universiteit Stellenbosch. Hy skryf graag oor aktuele kwessies soos taalpolitiek, omgewingskwessies en staatskaping. Hy is ook lief vir besinnings oor musiek en letterkunde. 

Die US se tweede konseptaalbeleid van 2021: Maskerspele, of groeiende paleisrevolusie?

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-08-04

"Een van twee verklarings is hiervoor moontlik. Die eerste is dat die US-bestuur uit radeloosheid ’n konsepbeleid vol smaaklike woorde vir die siedende breë Afrikaanse koalisie gegooi het. Die tweede, dwingende verklaring is dat daar opponerende kragte in die US-bestuur bestaan en dat die teenstrydighede tussen die aanhef en die operasionele bepalings hieraan toegeskryf kan word."

Die Zuma-Cele-pokerspel en leemtes in die prosesreg

Frederik Rudolph van Dyk Seminare en essays 2021-07-13

"Aangesien Vrydag se uitspraak eers ná Woensdag se afsnypunt vir die tronkbevel sou kom, het Zuma en Mpofu hul kaarte geweldig strategies gespeel: Die reeds weifelende Cele is geroep om sy hand te wys, en hy het byna heeltemal onder die Zuma-Mpofu-bluf verkrummel en gevou."

Afrikaans uitheems? Nzimande se bedrieglike woordspeletjies

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-06-24

"Nzimande se taktiek om inheems as begrip te verruim, laat dié heromskrewe begrip onder sy eie teenstrydighede en absurditeite inmekaar stort. Die gevaar bly wel dat Nzimande se opponente nie sal insien dat sy verruiming van die begrip ongeregverdig en onhoudbaar is nie."

US-bestuur, hou tog op grawe

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-24

"Ek het ’n paar medetaalstryders Sondagoggend al gevra wat hulle dink die naam van die terugvegkommissariaat sal wees. Iemand stel so ewe Oos-Duitslands voor dat dit Stasi moet heet (vir Stellenbosse Teen-Afrikaansstryders-Inkwisisie), of dalk BSB (Bruinagentskaploosheidsbrigade). Ek hou nogal van Gestapo (Gemeente vir Engelstaligheid teen Afrikaanse Protesorganisasies)."

William Sezoe gesels met Open Stellenbosch en StudentePlein

William Sezoe, Ashwin Afrikanus Thyssen, Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-05-06

"Open Stellenbosch is nie anti-Afrikaans nie, ons is antidiskriminasie." US-student William Sezoe praat met Open Stellenbosch se Ashwin Afrikanus Thyssen en Frederik van Dyk van StudentePlein.

“Dala Afrikaans!” – die geboorte van ’n nuwe taalbeweging

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-04-20

"Die strate van Stellenbosch het op 9 April 2021 met ʼn groep heldhaftige en besorgde voorstanders van Afrikaans aan die Universiteit Stellenbosch te kampe gehad. Wat is hier gebore, wat het hier ontstaan? Die beweging wat hier groei, verstaan goed dat die sprekers van Afrikaans moet aandring op insluiting by staatshulpbronne soos openbare universiteite."

SU language debate 2021: A riposte: Vader Jansen, slaap jy nóg?

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-12

"Jansen then tries to back up his first point by arguing that such grievous events are impossible, because they are not in line with university policy. This is as disingenuous as it is logically fallacious."

US-taaldebat 2021: Skande op Maties – rooi ligte in die US se taalbeleid

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-10

"Die hewige belangrikheid van persoonlike outonomie en vryheid om jou taalkeuses uit te oefen beteken dat afdwinging van Engels neerkom op ’n growwe skending van basiese menseregte. Die letter en gees van die Handves van Menseregte is in totale teenstryd met die gedrag van Maties-koshuisleiers teenoor hierdie studente."

LitNet Akademies-onderhoud: Frederik van Dyk oor grond, grondhervorming en grondonteiening

Naomi Meyer, Frederik Rudolph van Dyk Onderhoude 2021-03-08

"Die ware vraag is wat die staat ná onteiening met grond doen."

ANC delenda est: Partydogma is onbestaanbaar met die Grondwet

Frederik Rudolph van Dyk Seminare en essays 2021-02-15

"Die ANC sal heeltemal moet ontbind en veroordeel moet word vir die onwettige misdaadkartel wat dit werklik is ... Vir die nasie om te leef, sal die ANC moet sterf."

The lie of 1652: Retories regstellend, feitelik bedenklik?

Frederik Rudolph van Dyk Resensies 2021-02-08

"Want deur daardie petit histoires, oftewel 'klein geskiedenisse', ’n regverdige kans tydens hoofstroomgeskiedskrywing te gee, verryk ons die waarheidsoeke en bevestig ons getrouheid aan die volle menslike storie. Maar om onder andere hawens te verbeel waar hulle nie bestaan het nie, sal enige skeepsvaarder van die geskiedenis eenvoudig op die rotse lei."

LitNet Akademies Weerdink: COVID-19 en vis maior, kontrakbreuk en repudiëring

Naomi Meyer, Frederik Rudolph van Dyk Onderhoude 2021-01-26

"Getoets hieraan kan die koronaviruspandemie wel neerkom op vis maior, afhangende daarvan of die pandemie jou kontraksplig objektief onmoontlik maak en of die redelike mens ook nie die onmoontlikheid sou kon vermy nie."

US Konvokasie 2020: Ons kan nie oor taalsake saamwerk sonder basiese vertroue nie

Frederik Rudolph van Dyk Universiteitseminaar | University Seminar 2021-01-08

"Uit die staanspoor moet ons aanvaar dat daar om geldige geskiedkundige redes wantroue jeens Afrikaans se wit voorstanders bestaan ... Wat Afrikaanse leiers nou te doen staan, is om geskiedkundige pyn enersyds te verstaan, maar andersyds te besef dat ons mekaar se heel basiese doelwit – om Afrikaans ’n proaktiewe plek in hoër onderrig en leer te gee – moet vertrou."

Ons instellings is kragtig: Vier voorbeelde en ’n waarskuwing

Frederik Rudolph van Dyk Menings 2020-11-27

"In hierdie opsig het die ANC daarin geslaag om talle inklusiewe politieke instellings in die Grondwet te omseil en af te takel. Só leef die oligargiese gees wat eeue reeds in talle vorme in suidelike Afrika heers, eenvoudig voort."

’n Besinning oor nierassigheid, identiteit en die DA

Frederik Rudolph van Dyk Menings 2020-11-13

"Die DA sal dwaas wees om die sosiale element van maatskaplik-ekonomiese opheffing ook met ’n maatstaf van kleur-irrelevansie te hanteer. Vir duisende Suid-Afrikaners lê ’n groot deel van hul menswaardigheid in die regstelling van ’n verlede wat hul menswees op grond van hul etniese herkoms afgetakel het."

Top