Cas Wepener

Cas Wepener is op 2 Augustus 1972 te George gebore en matrikuleer in 1990 aan die Hoërskool Outeniqua. Daarna studeer hy aan die Universiteit van Stellenbosch, eers Drama vir een jaar gevolg deur Teologie, ook aan die Universiteite van Stellenbosch en later ook aan die Universiteit van Tilburg (Nederland). In 2004 voltooi hy ’n doktorsgraad wat handel oor versoeningsrituele in Suid-Afrika en in 2015 behaal hy ’n MA in Kreatiewe Skryfkuns aan die Universiteit van Pretoria onder leiding van Henning Pieterse. Ongeveer 90 artikels het reeds in nasionale en internasionale geakkrediteerde tydskrifte verskyn, asook heelwat populêre, professionele en akademiese boeke. Sy mees resente akademiese boek is: C. Wepener, I. Swart, G. Ter Haar en M. Barnard (reds.). 2019. Bonding in worship. A ritual lens on social capital formation in African Independent Churches in South Africa. Liturgia Condenda. Leuven: Peeters Press. Kreatiewe tekste uit sy pen sluit in: Dubbelfoto. Kortverhale (2013), asook drie romans Syferfontein (2016), Johanna (2017), en Die Slaghuis (2019). Cas was tussen 2010 en 2019 Professor, en vir vyf jaar ook Departementshoof, aan die Fakulteit Teologie en Religie van die Universiteit van Pretoria. Sedert Desember 2019 is hy Professor in die Fakulteit Teologie van die Universiteit Stellenbosch.

 

Kwarantynketting: "Eers die ritme, later die woorde" deur Cas Wepener

Cas Wepener Kwarantynketting 2020-05-05

"Vir my is dit nog heeltemal te vroeg om woorde te hê vir die kwarantyntyd. COVID-19 laat almal tans deur ’n landskap reis waar nuwe ervarings opgedoen en onbekende ritmes beleef word. Wat die woorde ook al gaan wees om hierdie landskap mee te karteer, dit kan ons nog nie weet nie; wat wel seker is, is dat die ervarings en die ritmes nou van belang is om dit sinvol te kan doen."

Stil Saterdag 2020: God is ’n gat om ’n gat

Cas Wepener Menings 2020-04-10

"Stil Saterdag van die vol graf is ’n leë dag, ’n dag van wag, ’n dag van afwesigheid."

Millenniërs en die kerk: Vyf vrae aan Marileen Steyn en Cas Wepener

Marileen Steyn, Cas Wepener, Liné Loff Onderhoude 2020-03-06

"Millenniërs is wel besig om nuwe betekenisse aan ou gebruike te heg en hierdie rituele en gebruike buite die tradisionele ruimte van die kerkgebou te beoefen."

’n Magtige dreuning: dit is die lied van die ou én die nuwe Suid-Afrika

Cas Wepener, Tanya van Wyk Seminare en essays 2020-02-12

Voor 1990 was Nelson Mandela ’n gevangene in ’n tronk, en Suid-Afrikaners gevangenes van ’n ou bedeling. Mandela is in 1990 vrygelaat, maar is Suid-Afrikaners teen 2020 al vry van magsdiskoerse wat op hulle afgedwing word?

Prayer practices and faith convictions of churchless millennial Christians: A ritual-liturgical exploration

Marileen Steyn, Cas Wepener Academic research 2020-01-29

“In order to guide millennials through their unique context and experience of loss, a new approach to worship is necessary.”

Gebedspraktyke en geloofsoortuigings van kerklos millenniër-Christene: ’n Ritueel-liturgiese verkenning

Marileen Steyn, Cas Wepener LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2020-01-29

“Gereformeerdheid word sodoende dus weer ’n moontlikheid vir millenniërs – nie deurdat hulle die klassieke erediens bywoon nie, maar wel deurdat hulle in ’n vorm van ’n gemeenskap van gelowiges tree.”

A liturgical praxis theory for a theology of reconciliation and justice

Suzanne van der Merwe, Cas Wepener, Marcel Barnard Academic research 2019-11-20

“How can the liturgy as it is celebrated within the Dutch Reformed Church formatively promote reconciliation in the hearts of believers to impact on the current and future South African society?”

’n Liturgiese praxisteorie vir ’n teologie van versoening en geregtigheid

Suzanne van der Merwe, Cas Wepener, Marcel Barnard LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-11-20

“Hoe kan die liturgie soos gevier binne die NG Kerk formatief meewerk om versoening by gelowiges te bevorder sodat dit sal impakteer op die huidige en toekomstige Suid-Afrikaanse samelewing?”

Die land van opgekapte lyke

Cas Wepener Seminare en essays 2019-09-05

"Augustus was Vrouemaand, maar sedert die einde van Augustus tot nou toe, is vele vroue in ons land – ten spyte van pogings tot bewusmaking – verkrag, vermink en vermoor ..."

Die dood en die sin van die lewe deur Anton van Niekerk: ’n resensie

Cas Wepener Resensies 2017-10-31

"Van Niekerk help ons om ’n spieël voor die leser te hou, nie alleen die spieël rakende jou eie sterflikheid nie, maar ook die spieël gegewe jou reaksies en optrede met betrekking tot ander se lyding, sterwe en dood."

Huldeblyk aan Karel Schoeman – ’n Lewe en oeuvre wat getuig van ’n inwaartse reis in die teken van gasvryheid teenoor die laaste gas

Cas Wepener In memoriam 2017-05-04

"Vir sommiges mag dit te morbied klink, maar die ars moriendi is ’n fyn kuns wat in die lewe en werk van Karel Schoeman op ’n meesterlike wyse beoefen is. In ’n dood-ontkennende samelewing huldig ek hom daarvoor."

Syferfontein, ’n onderhoud

Cas Wepener, Trisa Hugo Skrywersonderhoude 2017-03-07

"Suinigheid is ’n siekte. Godsdiens kan insgelyks baie maklik patologies word. En saam glo ek is die twee ’n heerlike kombinasie om ’n karakter soos Peet mee te ontwikkel, veral in iemand soos Peet wat sy verwronge teologie gebruik om sy optrede te regverdig."

Maar Tintin in Tibet reis ver, maar ook binnetoe

Cas Wepener 2013-10-08 "Ja, trane is die seep vir die siel en enige leser kan soos die skrywer van hierdie resensie ... met die lees van hierdie boek in die woorde van die agterplatteks 'óf jou gat, óf ’n wonderwerk' sien."

Betlehem én Beaufort-Wes is beautiful: Die ontwikkeling van ’n intertekstueel-inkulturerende homiletiese praxis-model

Cas Wepener, Cas Vos 2013-05-15 "Die oogmerk van hierdie bydrae is om, met verwysing na die twee dorpe Beaufort-Wes en Betlehem en die wyses waarop hierdie dorpe en soortgelyke ruimtes in verskillende kunsvorme tot uitdrukking gekom het, aan te toon watter moontlikhede die kunste vir die homiletiese proses bied."
Top