Geestelik

LitNet se ruimte vir die gees
LitNet's space for the spirit

Manlike hoofskap?

Trienie 2013-05-08 "Sekere dames hou nie van hierdie idee van onderdanigheid nie. Soms dink ek ons verstaan dit heel verkeerd. Voor God is dit nóg man nóg vrou. In waarde staan ons gelyk voor God. Ons rolle in die huwelik verskil egter"

Wie's die engel: kerk of media?

Johannes Froneman 2013-04-17 "Doodgewone liefdesdiens van die kerk ... voldoen nie aan koerante se daaglikse behoefte aan verkoopbare nuus nie ..." Kerkbode-korrespondent beskou die media se hantering van die kerk.

Nostalgiese geheuekiekie: kinderjare

Trienie 2013-03-12 "Ek onthou, wanneer ek verby sy stilwordingsplek gestap het, die klank van sy basstem onderlangs, agter die toe deur. Hoe hy bid en vas en bid."

Siftingsproses van die lewe

Trienie 2013-03-06 Iemand het eenkeer gesê dat jy elke oomblik van die dag ’n keuse maak. Wetend of onwetend. Gaan jy links beweeg of regs?

Bybels vir Afrika!

Trienie 2013-03-04 Die Gideons Internasionaal is ’n interkerklike organisasie met ’n visie om bybels w?reldwyd te versprei in sekere strome van die lewe. Voorwaar ’n dinamiese kragbron in gratis Bybelplasing.

Protea Boekhuis tree in as donateurs van Kerkbode-gesprekke

2013-02-14 Die US Woordfees kondig met genoeë aan dat Protea Boekhuis as donateurs ingetree het om die gesprekke waarvan Kerkbode as donateur onttrek het, moontlik te maak.

’n Lewe van menswaardigheid – 'n gesprek oor die bruin identiteitseminaar

Nico Koopman, Nico Botha, Michael Cloete, Naomi Meyer 2012-11-27 ’n Interdissiplinêre konferensie oor bruin identiteit word aangebied deur die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie, Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch. Naomi Meyer het prominente rolspelers en seminaarbydraers by die seminaar hieroor uitgevra.

Boekbekendstelling: Go'el Yisra'el – Verlosser van Israel

2012-08-21 Kuier saam Marzanne Leroux-Van der  Boon by die bekendstelling van haar jongste boek op 1 September in Kroonstad.

Homoseksualiteit

Jaco Geestelik 2012-07-16

Ten spyte van wat  enige godsdiens oor die saak te sê het, is die menslike realiteite besig om die  oorhand te kry, en soos die mag van die kommunikasiewese besig om die wêreld  vinnig te laat krimp, so vinnig is die wanpersepsies deur ‘n wye spektrum godsdienste aangeblaas, ewe vinnig besig om te blus, en dit ook vir ‘n beter wêreld  in die vooruitsig.

Die “Godboek”: nuwe gedagtegenereerder par excellence

François Verster 2012-03-15 “Die gevaar is dat soos sekere gelowiges reken hulle het die monopolie op moraliteit, net so kan mens nooit aanneem dat alle kerkgangers dwepers is nie.”

Lux Verbi-weggee: Wenner bekend gemaak

2012-01-08

Lux Verbi gee die volgende boeke weg om jou 2012 mee af te skop.

Mirror, Mirror

Christina Engela Opinion 2011-11-10 As a non-Christian I have never understood the need some people have to indoctrinate others, or to try and force their own views on them. When this sort of thing takes place during a time of grieving and mourning, such as at a funeral, it just makes it even worse. I have to wonder what they think, the […]

Kicking the crutch

Christina Engela Geestelik 2011-10-20 The world around us is filled with people who are selfish, cocky and arrogant about their own religious beliefs. I say not these things because I resent the pride others take in their religion, but because the pride some of them take in their choice of beliefs boils over into a hatred of the religious […]

Will somebody please think of the children?

Christina Engela Academic research 2011-10-14 I regularly meet a friend of mine, who is a Christian reverend, for drinks at a local coffee shop. We enjoy casual chats about religion, persecution and human needs and frailties. He’s mentioned to me that there is no one Christianity, but many, and that today there are more than 200 different formally identified "mainstream" […]

Buchan brou

Christo Lombaard, Christo Lombaard 2010-05-26 Om Angus Buchan, volksprediker, te kritiseer, is nie altyd maklik nie. Hy het oor die afgelope jare ’n populêre godsdiens-ikoon geword, en mense ag ikone heilig: eensydig betekenisgewend; bo bevraagtekening verhewe.

Eksodus 'n ontroerende en meesleurende ervaring

JB Roux, JB Roux 2008-09-19 Die Bybelse roman, oftewel die fiktiewe uitbeelding van 'n stuk Bybelgeskiedenis, is 'n genre op sy eie. Francine Rivers en Beth Moore se boeke word gereeld in Afrikaans vertaal. Jare gelede was daar FA Venter se Nabot se wingerd. Daar het meer ...
Top