Geestelik

LitNet se ruimte vir die gees
LitNet's space for the spirit

Spiritualiteit: ’n gesprek tussen Abel Pienaar en Estelle Kruger

Estelle Kruger, Abel Pienaar Geestelik 2021-05-19

"Ek verstaan spiritualiteit as ’n reis en nie ’n bestemming nie. Daarom is dit vir my en my medereisigers so belangrik om ’n lewe van verwondering en eerbied voor die groot en onpeilbare Geheim, wat ons die goddelike noem, te leef en te sterf."

Angus se profesie laat land gons

Jean Oosthuizen Menings 2017-04-26

"Die byeenkoms was ’n mengelmoes van goeie bedoelings, fopnuus en allerlei vergesogte aansprake en oordrywings van verskillende aard. Dit het gewissel van buitensporige getalle tot goddelike ingryping wat sou plaasvind of binnekort gaan gebeur."

Moulood-un-nabi @ Mashidul Quds

Izak de Vries Geestelik 2017-02-14

At a time when the world was threatening to build walls and institute travel bans, I was offered a bridge of kindness, I was offered food, water and hospitality. / Ek is toegelaat om die binneste van die moskee te betree en is totale vryheid gegun.

Die NG Kerk se U-draai oor die Rubicon

Jean Oosthuizen Seminare en essays 2016-11-22

Jean Oosthuizen gee ’n oorsig van die NG Kerk se sinodebesluite oor die gaykwessie en deel sy gevolgtrekking.

Kerk benodig ’n paradigmaskuif oor gays

Chris Jones Geestelik 2016-11-03

"Die buitengewone Algemene Sinode-sitting van die NG Kerk vind volgende week (7–10 November) plaas. Een van die belangrike sake wat bespreek gaan word, handel oor selfdegeslagverhoudings."

US Woordfees: Kanker die keiser van alle kwale

Jean Oosthuizen NB-Uitgewersportaal 2016-03-15

“'Ek is nie kwaad vir die Here nie,' sê Fourie, wat ʼn diep gelowige is. 'Maar somtyds as ek haar so mis, vra ek steeds: Here, kon U dan nie maar net ʼn ander plan gemaak het nie?'”

Bekendstelling: Uiteindelik vry deur Michael Lapsley

Naomi Bruwer Boeke en skrywers 2016-02-10

Uiteindelik vry: My reis van vryheidsvegter tot geneser deur Michael Lapsley, SSM is onlangs by die Teologie-fakulteit op Stellenbosch bekendgestel.

Boekresensie: Icons - Imaging the Unseen deur Daniël Louw

Pieter GR de Villiers Resensies 2015-12-14

Waarom 'n boek oor ikone in ‘n tyd dat groot maatskaplike en sosiale tema’s eerder bespreek behoort te word? "Die hemel weet, tydiger kon hierdie werk nie op die toneel verskyn het nie." 

Die begin van 'n ruimer gesprek

Lulani Vermeulen, Charlene van der Walt Seminare en essays 2015-11-04

"Sy roep gelowiges op om verby dit wat die teks uitskree (ʼn dominante patriargale diskoers) te luister na die lewegewende alternatiewe stemme wat ons soms in die Skrif hoor fluister."

Webseminaar: NG Kerk Sinode se gay-besluit

LitNet Seminare en essays 2015-10-26

In hierdie LitNet Akademies-webseminaar word die besluite omtrent selfdegeslagverhoudings wat op 9 Oktober 2015 in die Algemene Sinode van die NG Kerk geneem is, bespreek.

Geestelike geletterdheid en die sekspolisie

Louis van der Riet Seminare en essays 2015-10-23

"Ons maak foute in die kerk. En dit is goed so. Want is worsteling (dood) en vreugde (opstanding) nie die enigste manier om ons te verlos van onsself nie – van wie ons dínk ons is en van ons vals keuses nie?"

Sinode se gay-besluit: keuse vir verantwoordelike gebruik van die Bybel

André Bartlett Seminare en essays 2015-10-20

"ʼn Mens sou verder kon gaan deur te sê dat dit téén die bedoeling van die liefdesgebod is om van enigiemand op grond van sy/haar seksuele oriëntasie te verwag om te kies vir ʼn lewe van eensaamheid en onvervuldheid."

Daar is 'n olifant in die kerk

Jean Oosthuizen Seminare en essays 2015-10-20

"Daar moet 'n brawe dag kom waar die Kerk bloot erken: die Bybel is hieroor verkeerd."

SA op die praatbank: Godsdiens op die rusbank

Cas Vos Argief 2015-10-20

"Watter rol behoort godsdienste in hierdie land te speel, al verskil hulle in leer van mekaar?"

Geagte Jahwe deur Willie Esterhuyse

Jean Oosthuizen Boeke en skrywers 2015-09-30

"Die inspirasie vir sy boek, wat deur Naledi uitgegee word, het hy op die stormagtige klein eiland Malta gekry. Dis daar waar hy met Jahwe begin korrespondeer en 11 briewe aan hom geskryf het."

Wie het God geskep?

Jean Oosthuizen Geestelik 2015-09-03

"Vir Pienaar was dit vreemd dat ’n kreasionis soos Howe hom op die wetenskap beroep. Howe se argumente het soms vreemde draaie geloop. Hoewel hy hom telkens tot die wetenskap gewend het om God se bestaan te probeer bewys, is hy terselfdertyd ’n kreasionis wat glo die aarde is net 6 000 jaar oud."

’n Teologie van insluiting sê onvoorwaardelik “ja!” vir gays

Chris Jones Geestelik 2015-08-18

"Heteroseksisme is presies soos seksisme en rassisme. Dit bevoorreg 'n bepaalde sosiale groep en diskrimineer teen die groep wat hulle 'die ander' noem."

Ek is gay en was 'n predikant

Gert Janse van Rensburg Geestelik 2015-07-20

"Ek het die Algemene Kommissie-vergadering gaan bywoon waar die grootste vraag nou eintlik was of ek myself dan as gay, biseksueel of deurmekaar sou beskryf.  ... Dit was die slegste ervaring van enige kerklike instelling wat ek nog ooit beleef het."

Kerke dop die gaytoets

Jean Oosthuizen Geestelik 2015-07-13

"Skrywers, digters en sangers slaag baie beter as die kerk daarin om homofobiese vooroordele te ontmasker en mense anders te laat dink."

“My pa was ’n dominee!”

Jean Oosthuizen Geestelik 2015-07-01

Jean Oosthuizen het met ’n paar uiteenlopende pastoriekinders gesels om te hoor watter invloed die pastorielewe op hulle geloofsvorming gehad het.

Top