Geestelik

LitNet se ruimte vir die gees
LitNet's space for the spirit

Jou wildste drome

Johannes Bertus de Villiers 2014-08-28 Die Britse droomkenner Charlie Morley het met Johannes de Villiers oor sy debuutboek, Dreams of Awakening, gesels.

Oor gryses en kerke en klippe wat uitroep

Jannie Pretorius 2014-07-30 "Ou kerkgeboue is vir my onweerstaanbaar – veral as hulle leeg is. Hulle ruik vir my na lidmate uit vergange tye en desperate gebede."

Afrikaans se grootste topverkoper

Pieter GR de Villiers 2014-07-10  

Oor die interpretasie van Paulus se uitspraak in Galasiërs 3:28

Francois Tolmie 2014-07-10 Galasiërs 3:28 (“Dit is nie belangrik of iemand Jood of Griek, slaaf of vry mens, man en vrou is nie; want julle is almal een in Christus Jesus”) is een van die uitsprake in die Galasiërbrief wat baie aandag trek – nie net in kerklike gesprekke nie, maar ook in die akademiese besinning oor dié brief.

Evolusie en die kerk

George Bekker 2014-07-09 Aangesien evolusie in skole geleer word, kan dit nie meer ontwyk word nie. Hierdie artikel poog om evolusie meer verstaanbaar te maak vir niewetenskaplikes. 

Vroom of regsinnig? – Kerkhistorikus André Olivier reageer

André Olivier 2014-06-17 Die lewende verhouding met die lewende Here is ’n egte tradisie van die NG Kerk. Maar ook om belydend en getuigend kerk te wees eerder as om konfessionalisme (juridiese intellektualisme) te bevorder.

Terblanche Jordaan oor emosionele gevangeneskap

Terblanche Jordaan 2014-06-11 'n Man van Springs word daarvan beskuldig dat hy sy gesin jare lank in ’n huis toegesluit gehou het. Maar hoe verskil hierdie geval van 'n ander soort tronk waarin baie mense opgesluit is?

Is Hy dan nie ’n timmerman nie?

Jannie Pretorius 2014-06-02 Jannie Pretorius peins oor waarom Jesus met hout gewerk het.

Populaire Filosofie en het Nieuwe Testament

Paul Decock 2014-05-30 "This is a new way of being-in-the-world, which consists in becoming aware of oneself as part of nature, and a portion of universal reason. At this point, one no longer lives in the usual, conventional human world, but in the world of nature."

As God weg is ... die ou Nabye Ooste

Gerda de Villiers 2014-05-23 So universeel, so oud soos die mensdom self, is die ervaring dat God swyg terwyl die mens in die grootste angs en foltering uitroep en smag na ‘n antwoord.

Shofar Band’s valiant new sound

Zama Sigasa 2014-04-24 “We won’t be afraid because the battle is the Lord’s and not ours.”

Bye en mense

Dirk Laurie 2014-04-17 "Bye en mense het onafhanklik van mekaar hul eie beskawings, organisasies, industrieë en gespesialiseerde vaktale ontwikkel." Lees wat skryf Dirk Laurie oor albei spesies.

Die wonder van die Goddelike liefde deur Chris van der Merwe

Pieter GR de Villiers 2014-04-02 ’n Letterkundige skryf oor die wonder van die goddelike liefde.

’n Helse gedoente: Dante se mistieke reis. Eerste tog: Inferno. Ingelei, vertaal, toegelig, vertolk

Johannes Bertus de Villiers 2014-02-05 "Een van die groot raaisels in die Westerse godsdienstige lewe is hoekom ordentlike mense, goeie Christene wat in hul daaglikse wandel nouliks ’n vlieg seer sal maak, so dikwels die mees sadistiese en groteske beskrywings kan uitdink oor wat op sondaars en ongelowiges in die hel wag."

Die onvolkome kennis van die wetenskap én die geloof

Dirk Laurie 2014-01-24 “Maar om toe te gee dat ons kennis onvolkome is, dat ons maar net modelle verstaan, nie die verskynsels self nie, is die houding van 'n ware wetenskaplike. Dis ook dié van 'n ware gelowige: die mees selfversekerde teoloog van die Nuwe Testament het toegegee dat ons net ten dele ken, net in 'n spieël kyk, en net raaisels sien.”

Trekduikers: die drie vlakke van weet

Dirk Laurie 2013-12-17 "Trekduikers weet dat as hulle net lank genoeg aanhou met soek, sal hulle iets kry, genoeg vir die hele swerm. Dit is Vlak 1 van weet: doodgewone, onselfbewuste weet."

Die klank van die mishoring: Wetenskap en mistiek

Dirk Laurie 2013-11-26 "'Mishoring' begin met dieselfde drie letters as 'mistiek'. 'n Mistikus is iemand wat soms die stem van God hoor."

Reïnkarnasie

Johannes Bertus de Villiers 2013-11-18 As meer mense die idee van reïnkarnasie (waar of te not) ernstig opgeneem het, sou die wêreld ’n beter plek gewees het, meen Johannes Bertus de Villiers.

Openingsrede by die bekendstelling van 'n vertaling van Dante se Inferno in Afrikaans

Hennie Smith 2013-11-12 “Ek wil aan die hand doen dat die waardige kunstenaar, onder inspirasie van die Muse, in die daarstel van sy of haar kunswerk, na die ideale weergawe (van die werklikheid) streef. En as hy of sy die ideale weergawe tref, is daar ‘n resonansie met alle sensitiewe waarnemers oor die wêreld en oor die eeue; dit eggo as’t ware deur die kosmos.”

Koesterkind deur Elaine Marais

2013-10-30 "Elaine Marais se tweede Christelike roman, Koesterkind, handel oor die wel en wee van ’n vrou wat gelouter word."
Top