Johan Anker

Johan Anker is gebore op Humansdorp, matrikuleer aan die Hoërskool Brandwag op Uitenhage en studeer aan die Universiteit Stellenbosch, Unisa en Universiteit van Kaapstad (UK). Hy behaal in 1987 sy PhD in Afrikaanse prosa aan die UK. Hy is reeds meer as 36 jaar betrokke by onderwyseropleiding en was departementshoof in Afrikaanse letterkunde, taalkunde en vakdidaktiek. Hy het eers skoolgehou by die Hoërskool Citrusdal (1976–1981) en was daarna betrokke by voormalige onderwyskolleges soos OKP en OKB (1982–2000). Van 2001 tot 2016 dien hy as departementshoof en assistentdekaan aan die Fakulteit vir Onderwys aan die Wellington-kampus van die KSUT. Hy is tans nog as deeltydse dosent en navorser by die KSUT (CPUT) betrokke. Sedert Maart 2018 is hy ook aangestel as buitengewone professor aan die Universiteit Stellenbosch.

Johan publiseer gereeld akademiese artikels in vaktydskrifte oor die Afrikaanse letterkunde, onder andere oor trauma en die magiese realisme. Hy het ook reeds artikels oor jeuglektuur in Afrikaans gepubliseer. Daarbenewens het hy al by verskeie internasionale konferensies oor bogenoemde navorsingsterreine referate gelewer. Hy is ook bekend as resensent van publikasies in Afrikaans.

Hy het reeds twee navorsingstoekennings van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ontvang en was vir byna 20 jaar betrokke by die opstel en skryf van verskeie uitgawes van die Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS) as lid van die Taalkommissie van die Akademie. Hy tree op as studieleier en eksterne eksaminator van verskeie nagraadse studies.

Hy is ook bekend as aanbieder by onderwyseropleidingsessies onder die vaandel van verskeie onderwysdepartemente en was meer onlangs landswyd betrokke by kursusse van die ATKV in verband met lees- en letterkunde-onderrig. Hy is bekend as navorser en opleier op die gebied van leesbegriponderrig en was betrokke by verskeie handboekreekse vir Afrikaans, vanaf grondslagfase tot graad 12.

Hy is tans nog as deeltydse dosent betrokke by KSUT (CPUT) en sedert 2018 as buitengewone professor verbonde aan die Departement Kurrikulumstudie van die Universiteit Stellenbosch.

Elders gesien: Die klankbaan van ’n krieketbal op ’n krieketkolf

Johan Anker Elders gesien 2021-10-14

"Alles beelde wat plaasvind in die ses reëls van elke strofe: die ses balle in elke boulbeurt, in die klankbaan van ’n krieketbal op ’n krieketkolf."

Vakgerigte geletterdheid en leesbegripstrategie-ontwikkeling

Johan Anker LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-10-06

"Die doel van hierdie artikel is om uit te brei oor die onderskeid maar ook moontlike integrasie van en kombinasie tussen twee akademiesegeletterdheidsbenaderings wat ’n rol kan speel in die verbetering van die leesbegripagterstand van Suid-Afrikaanse leerders op skool."

Disciplinary literacy and the development of reading comprehension

Johan Anker Academic research 2020-10-06

"This article discusses the role of two approaches to the teaching of reading comprehension strategies that may be conducive to the development of reading comprehension in South African schools."

Legkaart van ’n jong lewe deur Dolf van Niekerk: ’n resensie

Johan Anker Resensies 2020-05-27

"Dit word ’n eie reis na ’n verlede met ’n ryke verskeidenheid van belewenisse en die blywende indrukke wat nog steeds vorm gee aan ’n groeiende bewussyn op hierdie pad."

Photography in Fees van die ongenooides by P.G. du Plessis

Johan Anker Academic research 2018-09-10

"One of the similarities between the author/narrator and the photographer is their freedom to choose what must be photographed and told, what context or caption to give. Their choice have an important influence on how much information a reader receives in order to make an interpretation, thereby becoming a co-interpreter of meaning in the photograph."

Fotografie in Fees van die ongenooides van P.G. du Plessis

Johan Anker LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-09-10

"Die gebruik en beskrywing van die foto’s sluit aan by belangrike motiewe in die roman, soos waarheid en leuen, werklikheid en interpretasie, dood en verlies, gesegde en ongesegde dinge tussen mense."

Oop gesprekke oor genderuitbeelding in jeugverhale

Estelle Kruger, Isabella Geldenhuys, Johan Anker Onderhoude 2018-04-05

"Ek sal graag wil hê dat my leerders hul selfwaarde moet besef; dat hulle elkeen uniek en ’n individu is en dat hul menswees nie onderhewig moet wees aan die samelewing se vooropgestelde idees van wie hulle as mense moet wees net omdat hulle gebore word as seun of dogter nie."

Gender construction of female protagonists in recent Afrikaans youth novels

Isabella Geldenhuys, Johan Anker Academic research 2018-03-14

"While reading YAL the reader is confronted with implicit social, political and cultural norms, power structures, stereotypes and sexism which form part of their world and could have an influence in forming their identity and gender roles."

Die aard van genderuitbeelding van vroulike hoofkarakters in onlangse Afrikaanse jeugliteratuur

Isabella Geldenhuys, Johan Anker LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-03-14

"Jeugfiksietekste kan ’n kardinale rol in die vorming van genderidentiteit speel, want daarin word die jeugleser blootgestel aan verskuilde magstrukture, stereotipes en seksisme."

By die herlees van Offerland: FA Venter

Johan Anker Resensies 2018-02-14

"Alhoewel Offerland steeds ’n tradisionele en kultuurgebonde historiese roman uit die sestigerjare sal bly, is ek aan die einde van die lees daarvan wéér ontroer."

Boekresensie: Soetloop deur E Kotze

Johan Anker Resensies 2017-01-16

"Die roman is weer eens bewys van Kotze se besondere vermoë om ’n spesifieke ruimte en karakters te skep wat die leser saamneem op die familiegeskiedenis van mense wat jy sal onthou lank na jy klaar gelees het."

Trek vertel die stories wat ons moet deel

Johan Anker Argief 2016-05-12

"In breë trekke handel Trek oor die gedwonge verskuiwing van die bruin mense uit die middedorp van Wellington gedurende die laat ’50’s en vroeë ’60’s van die vorige eeu. Dit bied egter ook ‘n breër kyk op die verskuiwings tussen plaas en dorp, en selfs, teen die einde van die teks, die verskuiwing na ander vastelande."

Resensie: Boomkastele: ‘n sprokie van ‘n stadsmens deur Schalk Schoombie

Johan Anker Resensies 2015-09-18

"Boomkastele, die debuutroman van Schalk Schoombie, is tegelykertyd ‘n moderne sprokie, ‘n roman oor die lewe in die stad en ‘n versameling van ‘n verskeidenheid hedendaagse tekste wat op verrassende wyse in die lewe van uiteenlopende karakters geïntegreer word ..."

Die invloed van elektroniese media en die totstandkoming van ’n nuwe sosiale paradigma in ’n onlangse Afrikaanse jeugroman

Johan Anker LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2015-05-26

Die artikel ondersoek na die invloed van moderne elektroniese media en die totstandkoming van ’n nuwe sosiale paradigma in Die verdrinking van Josua van Eden deur Carina Diedericks-Hugo.

Verhale as dubbelfoto’s

Johan Anker 2013-09-19 "Cas Wepener toon in hierdie debuutbundel ’n fyn aanvoeling vir die beskrywing van atmosfeer, karakter en landskap. Hy het ’n oog vir die kleinste besonderhede en hy skep ’n interessante konteks met ’n web van inligting wat deur die betrokke leser noukeurig gevolg moet word om die geheim van teks en intrige te ontrafel."
Top