Johan Anker

Johan Anker is gebore op Humansdorp, matrikuleer aan die Hoërskool Brandwag op Uitenhage en studeer aan die Universiteit Stellenbosch, Unisa en Universiteit van Kaapstad (UK). Hy behaal in 1987 sy PhD in Afrikaanse prosa aan die UK. Hy is reeds meer as 36 jaar betrokke by onderwyseropleiding en was departementshoof in Afrikaanse letterkunde, taalkunde en vakdidaktiek. Hy het eers skoolgehou by die Hoërskool Citrusdal (1976–1981) en was daarna betrokke by voormalige onderwyskolleges soos OKP en OKB (1982–2000). Van 2001 tot 2016 dien hy as departementshoof en assistentdekaan aan die Fakulteit vir Onderwys aan die Wellington-kampus van die KSUT. Hy is tans nog as deeltydse dosent en navorser by die KSUT (CPUT) betrokke. Sedert Maart 2018 is hy ook aangestel as buitengewone professor aan die Universiteit Stellenbosch.

Johan publiseer gereeld akademiese artikels in vaktydskrifte oor die Afrikaanse letterkunde, onder andere oor trauma en die magiese realisme. Hy het ook reeds artikels oor jeuglektuur in Afrikaans gepubliseer. Daarbenewens het hy al by verskeie internasionale konferensies oor bogenoemde navorsingsterreine referate gelewer. Hy is ook bekend as resensent van publikasies in Afrikaans.

Hy het reeds twee navorsingstoekennings van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ontvang en was vir byna 20 jaar betrokke by die opstel en skryf van verskeie uitgawes van die Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS) as lid van die Taalkommissie van die Akademie. Hy tree op as studieleier en eksterne eksaminator van verskeie nagraadse studies.

Hy is ook bekend as aanbieder by onderwyseropleidingsessies onder die vaandel van verskeie onderwysdepartemente en was meer onlangs landswyd betrokke by kursusse van die ATKV in verband met lees- en letterkunde-onderrig. Hy is bekend as navorser en opleier op die gebied van leesbegriponderrig en was betrokke by verskeie handboekreekse vir Afrikaans, vanaf grondslagfase tot graad 12.

Hy is tans nog as deeltydse dosent betrokke by KSUT (CPUT) en sedert 2018 as buitengewone professor verbonde aan die Departement Kurrikulumstudie van die Universiteit Stellenbosch.

'n Allegorie vir vandag? Johan Anker resenseer Die Pes deur Albert Camus

Johan Anker 2013-04-03  Die verskyning van 'n klassieke roman soos Die pes in Afrikaans moet altyd met opwinding begroet word. Dié roman deur Albert Camus, wat in 1947 gepubliseer is, is uit die aard van die saak alreeds vir meer as 60 jaar wyd bespreek en ontleed.

Die water wat verby is: 'n besondere eenheidservaring

Johan Anker 2012-07-05 "Johan en Ria Smuts het bekendheid verwerf vir hulle samestellings van kortverhale, mét inleiding en aantekeninge, vir die skole se voorskryfmark."

Fanie Viljoen se Onderwêreld as voorbeeld van die gesag- en magstryd in die jeugroman

Johan Anker 2011-09-15 Fanie Viljoen se Onderwêreld as voorbeeld van die gesag- en magstryd in die jeugroman Johan Anker, Assistentdekaan: Onderwys, Fakulteit vir Onderwys, Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie (CPUT), Wellington-kampus ...

Die behoue huis: Verhale teen die skemer

Johan Anker 2011-07-27 By die herlees van Abraham de Vries se kortverhale in die nuwe samestelling deur Wium van Zyl word mens weer eens deur die vakmanskap van hierdie meester van die kortverhaal beïndruk. Dit is met groeiende bewondering en verwondering ...

Die behoue huis: Verhale teen die skemer

Johan Anker 2011-07-27 By die herlees van Abraham de Vries se kortverhale in die nuwe samestelling deur Wium van Zyl word mens weer eens deur die vakmanskap van hierdie meester van die kortverhaal beïndruk. Dit is met groeiende bewondering en verwondering ...

Marico se Mambas: Lees Piet Swanepoel se vertellings ter wille van die nostalgie

Johan Anker 2010-09-14 In Piet Swanepoel se Marico se Mambas. Jagstories, liegstories, spookstories betree die Rympiesman die genre van die vertelling. Vantevore was hy veral bekend vir sy bundels rympies vir kleuters en ander jonger lesers, maar in hierdie ...

’n Skerpioen met meer as een angel

Johan Anker 2009-11-05 “Hoe kan ek in net vyf korte dae die geheimenisse van ’n ander mens se siel ontbloot?”

Aspekte van postkoloniale verset in Eilande deur Dan Sleigh

Johan Anker LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-09-03

"Die artikel lê klem op die verwoording en strategieë van postkoloniale verset deur die bespreking van struktuurmiddele soos: die rol van die outeur, verteller en fokalisering, die relativering van geskiedskrywing, die ondermyning van meesternarratiewe, die ervaring van ruimte en die konstruksie van die 'ander'."

Mise en abyme en Ander Lewens van André P. Brink

Johan Anker LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-07-23

"Hierdie artikel ondersoek die voorkoms van die mise en abyme as tegniek in die roman Ander Lewens van André P. Brink."

Die verwerking van trauma in twee Afrikaanse romans

Johan Anker LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2008-11-05

"Hierdie artikel bespreek die uitbeelding van trauma in twee onlangse Afrikaanse romans: Stiltetyd deur Marita van der Vyver (2006) en Chinchilla deur Nanette van Rooyen (2007)."

Dié jakkals laat jou vinnig lees

Johan Anker 2008-01-24 Die jakkals as figuur is bekend in spanningsverhale soos The Day of the Jackal en die Bourne-trilogie: Carlos die Jakkals. Hiérdie jakkals is egter ‘n inheemse rooijakkals: Canis mesomelas – sku en slu. Wie is hy? Want hy gee die opdrag vir die AK47 se  ...

Chinchilla: aangrypende roman oor trauma

Johan Anker 2007-12-12 Nanette van Rooyen slaag in haar debuutroman daarin om ‘n meesleurende intrige en oorspronklike, oortuigende karakters te skep wat die lesers daarvan lank sal bybly en laat nadink.

Die blou van ons hemel: Al die elemente van 'n spanningsroman, maar …

Johan Anker 2007-12-03 Die roman is die skrywer se debuutroman en is geskryf as deel van ‘n Magistergraad in Kreatiewe Skryfkuns aan die Universiteit van Kaapstad.
Top