Jannie Pretorius

Jannie Pretorius is 'n senior lektor by die Skool vir Wiskunde-, Natuurwetenskappe- en Tenologie-Onderwys aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat.
 

as kindsheid

Jannie Pretorius Poësie 2021-04-09

"sal jy jou neus teen myne vryf 
my gesig in jou hande hou 
my aan God opdra 
en my saggies soen?"

drie-eenheid

Jannie Pretorius Poësie 2020-10-30

"ubuntu is lief vir duur karre 
patronaat moet hulle gaan haal 
tender verduister die geld 
wat die armes moes betaal"

Poskantoor-tou (vir hernuwing van motorlisensies)

Jannie Pretorius Poësie 2020-10-14

"Eenduisend-vyfhonderd-ses-en-tagtig rand 
(betaal ek met vreugde, die kaartmasjien wérk); 
ek stap uit met drie nuwe skyfies 
en prys die Heer, die Poskantoor is ’n kerk"

The context of the origin and educational role of Caravaggio’s The beheading of St John the Baptist in the 17th century

Jannie Pretorius Academic research 2020-09-03

"The didactic, memorial and ceremonial value of The martyrdom functioned in symbiotic partnership with Caravaggio’s The beheading to train the novices in the nature, spiritual environment and circumstances of a cruel, bloodthirsty death."

Die konteks van die ontstaan en opvoedkundige rol van Caravaggio se Die onthoofding van Sint Johannes die Doper in die 17de eeu

Jannie Pretorius LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2020-09-03

"Die Ridders se Oratorium of klaskamer het gedien om nuwelinge op te lei in die aard, geestelike omgewing en omstandighede van ’n wrede, bloeddorstige dood. Die twee skilderye weerspieël die wrede, bloeddorstige realiteite van ’n geveg met die Turke."

Ballade vir Joost se boetie

Jannie Pretorius Poësie 2020-08-14

"Bedieninge-gemeente, waar die mense staan en sing 
en dertig gemeentelede aan die Here hulde bring
het op Sondag, 26 Julie 2020, ’n makabere toneel 
van skote en dood en bloed in die samekoms afgespeel."

Sterrenag

Jannie Pretorius Poësie 2020-07-21

"sê my, Vincent, wéét jy dalk dat Sterrenag nou een van die mees ikoniese skilderye is"

sonke

Jannie Pretorius Poësie 2020-07-02

"rooi is die lug en purperrooi die see
met haar wang in die sand
lê mevrou Viljee
rooi is die lug en skarlaken die see"

"Sou ék?" I en II deur Jannie Pretorius

Jannie Pretorius Poësie 2020-06-23

"sou ék nie moord pleeg om haar te verower nie
ek, met sonde besmet nog voor ek gebore was
sou ék hom nie vervolg het soos ’n moorddadige rower nie"

Vleis-en-hopies-wol

Jannie Pretorius Poësie 2020-06-02

"By die kerk
én in die malhuis,
in Mpumalanga én Modderrivier én Umfeleni
lê vleis-en-hopies-wol."

Hoekom?

Jannie Pretorius Poësie 2020-05-25

"Duisende muggies speel:
stapelgek, uitbundig
en paaldans op en af"

Die dosent as kunstenaar

Pieter GR de Villiers, Jannie Pretorius Onderhoude 2020-04-24

"Toe ek ’n aangrypende artikel van die bekende Elliot Eisner lees waarin hy die onderwyser met die dirigent van ’n simfonie-orkes vergelyk, was ek in ekstase – ek het my filosofie en metafoor gevind: die onderwyser as kunstenaar."

Hoe Paulus die Beleg van Malta in 1565 gewen het

Jannie Pretorius Seminare en essays 2020-03-02

"Die verhaal van Paulus se stranding op Malta is in Handelinge 28:1–11 opgeteken: hoe die skipbreukelinge ontdek het dat hulle op Malta is, hoe die Maltese hulle vriendelik ontvang het en hoe Paulus ʼn giftige slangbyt oorleef het. Hy is daarna as ’n god beskou."

Pure act(s) for all Christians: dancing, paving and Van Gogh’s The starry night

Jannie Pretorius Academic research 2019-10-30

The starry night is a manifestation, a pulsating picture, of God’s Spirit hovering over the dark earth immediately before He said ‘Let there be light.’”

Louter handeling vir alle Christene: dans, plavei en Van Gogh se Die sterrenag

Jannie Pretorius LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-10-30

Die sterrenag is ’n manifestasie, ’n polsende prentjie, van God se Gees wat fladder oor die donker aarde onmiddellik voordat Hy sou sê: ‘Laat daar lig wees.’”

Top