Jannie Pretorius

Jannie Pretorius was vir 20 jaar ’n biologie-onderwyser by drie skole in die Vrystaat. In 2007 is hy aangestel as lektor in die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit van die Vrystaat, waar hy hoofsaaklik die Metodiek van Lewens- en Natuurwetenskappe doseer. In 2015 is hy bevorder tot senior lektor. Die metafoor waarbinne hy sy opleiding en navorsing doen, is die onderwyser as kunstenaar. As sulks het hy verskeie navorsingsprojekte met dié tema onderneem: wat die opvoedkundige by die kunstenaar kan leer oor onderrig en om mense se aandag te behou. Kunstenaars wat bestudeer is, sluit Cliff Richard, Neil Diamond, Caravaggio, Hennie Aucamp en ABBA in. Tans is hy besig met navorsingsprojekte oor Shania Twain, Mohammed Ali en die gebruik van humor in wetenskaponderrig.

Pure act(s) for all Christians: dancing, paving and Van Gogh’s The starry night

Jannie Pretorius Academic research 2019-10-30

The starry night is a manifestation, a pulsating picture, of God’s Spirit hovering over the dark earth immediately before He said ‘Let there be light.’”

Louter handeling vir alle Christene: dans, plavei en Van Gogh se Die sterrenag

Jannie Pretorius LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-10-30

Die sterrenag is ’n manifestasie, ’n polsende prentjie, van God se Gees wat fladder oor die donker aarde onmiddellik voordat Hy sou sê: ‘Laat daar lig wees.’”

Spuug tydens sport

Jannie Pretorius Menings 2019-01-15

"'Daar is vyf goue reëls vir spoeg tydens fietsry,' val hy opgewonde weg en druk afgemete met sy een hand se wysvinger op die ander hand se vingers."

O behoede my tog, Tannie!

Jannie Pretorius SêNet-briewe 2015-11-25

In die Frasier-sitkom van vroeër vra Roz, Frasier se wulpse assistent, per geleentheid vir hom hoekom die samelewing dit aanvaar as 'n ouer man by 'n jonger vrou aanlê, maar nie andersom nie.

Oor gryses en kerke en klippe wat uitroep

Jannie Pretorius 2014-07-30 "Ou kerkgeboue is vir my onweerstaanbaar – veral as hulle leeg is. Hulle ruik vir my na lidmate uit vergange tye en desperate gebede."

Is Hy dan nie ’n timmerman nie?

Jannie Pretorius 2014-06-02 Jannie Pretorius peins oor waarom Jesus met hout gewerk het.

Advokaat Gerrie Nel, Beste Professor en die groter prentjie

Jannie Pretorius 2014-05-28 Of advokaat Gerrie Nel  ’n goeie advokaat  is? Of hy te beledigend en sarkasties is?

Hennie Aucamp – vaarwel aan ’n geliefde mentor en vriend

Jannie Pretorius 2014-04-01 Jannie Pretorius deel die rol wat Hennie Aucamp as mentor en vriend in sy en Coenie de Villiers se lewens gespeel het.

’n Persoonlike waardering van Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)

Jannie Pretorius 2013-03-12 "In hierdie studie benut die navorser die 5D-siklus van Waarderende Ondersoek om ’n persoonlike waardering van die lewe en werk van Michelangelo Merisi da Caravaggio, Italiaanse meesterskilder, te doen."

Palissanderhout en Boerneef

Jannie Pretorius 2013-03-04 Kan enigiemand my help met die konneksie tussen Boerneef en palissanderhout?

’n Ope brief aan my psigiater oor my vermeende kettieprobleem

Jannie Pretorius 2013-01-30 Jannie Pretorius het moontlik 'n probleem. Dis nie spekskiet nie, dis 'n kettieprobleem.

LitNet Akademies: Jannie Pretorius reageer op Suzanne Bester en Dorothea Steenkamp se kommentaar oor sy waarderende artikel oor Emme-Lancia Faro

Jannie Pretorius 2012-09-25 Jannie Pretorius reageer op Suzanne Bester en Dorothea Steenkamp se kommentaar op sy LitNet Akademies-artikel "’n Positiewe profiel van ’n buitengewone hoofmeisie as rolmodel: Emme-Lancia Veronique Faro van die Sekondêre Meisieskool Oranje".

’n Positiewe profiel van ’n buitengewone hoofmeisie as rolmodel: Emme-Lancia Veronique Faro van die Sekondêre Meisieskool Oranje

Jannie Pretorius 2012-02-21 Die behoefte aan suksesvolle rolmodelle vir skoolleiers in die sukkelende Suid-Afrikaanse onderrigstelsel dien as begronding van en motivering vir hierdie studie. In hierdie navorsing is waarderende onderhoude met ses onderwysers en sewe leerders van die Christelike en Nasionale Sekondêre Meisieskool Oranje gevoer om ? profiel van Emme-Lancia Veronique Faro – ? buitengewone voormalige hoofmeisie van die skool – saam te stel.

'n Waarderende ondersoek na die pedagogiese hoedanighede van Gerhardus P.V. Bosch

Jannie Pretorius 2010-10-14 Tydens hierdie waarderende ondersoek na die pedagogiese hoedanighede van Gerhardus Bosch, ’n ervare biologie-onderwyser aan die Christelike en Nasionale Sekondêre Meisieskool Oranje in Bloemfontein, Suid-Afrika, is onderhoude met ses ...

Cliff Richard: 'n Opvoedkundige waardering

Jannie Pretorius 2009-11-25 In hierdie artikel word geargumenteer dat daar gemeenskaplike hoedanighede tussen estetiese ervarings en opvoedkundige ervarings, en tussen kunstenaarskap in die wêrelde van die kunste en die onderwys bestaan. Deur middel van ...
Top