Jacques van der Elst


Ons kom van vêr, noordelike boekbekendstelling

Jacques van der Elst Boeke en skrywers 2017-03-08

"Sommige stemme wroeg, ander debatteer en argumenteer; die politiek praat naas die kultuur. Daar is bydraes oor krisante kweek, oor ’n afkop blom en oor Klopse en kerrievis."

In memoriam: Jannie Earle

Jacques van der Elst In memoriam 2016-10-14

"Hy het indringende mensekennis gehad en kon mense se motiewe in moeilike situasies raak opsom. Hy was trouens ook van plan om hom ná sy aftrede by die Taalraad opnuut toe te wy aan traumaberading, wat vir hom ‘n eerste liefde was."

Aan die Rektor en Visekanselier: die konfederasie van 40 Afrikaanse lidorgansiasies reageer

Jacques van der Elst Seminare en essays 2015-11-30

"Ons wys u daarop dat enige onderwysinstelling die opdrag het om kennisproduksie en hulpbronontwikkeling vir sy studente te ontsluit en wel in ’n taal wat hulle die beste ken."

Universiteit van die Vrystaat volg selfs nog 'n erger roete as die Universiteit Stellenbosch

Jacques van der Elst Seminare en essays 2015-11-20

"Die Afrikaanse Taalraad het begrip vir die anglisering in die tersiêre sektor, maar pleit vir ‘n vaste plek vir Afrikaans op die UV-kampus."

Afrikaans in 'n vryval by Stellenbosch

Jacques van der Elst Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2015-11-13

"Hierdie besluit marginaliseer nie net Afrikaans nie, maar is tewens 'n terugslag vir ander inheemse tale  in Suid-Afrika."

Literêre reus oorlede

Jacques van der Elst Die Afrikaanse Taalraad-portaal 2015-07-30

"Sy veelsydige digterskap en groot talent is ook geopenbaar in sy deelname aan die beryming van die psalms – hier het hy ’n onskatbare bydrae tot die Afrikaanse geestelike liedereskat gelewer."

Afrikaans armer sonder André

Jacques van der Elst 2015-02-08 Die Afrikaanse Taalraad bring hulde aan een van Afrikaans se belangrikste skrywers.

Heksejag op Afrikaans duur voort: Afdreiging van Minister is ongepas

Jacques van der Elst 2014-12-01 Die heksejag op Afrikaans as onderrigtaal in die hoër onderwys het ’n nuwe dimensie gekry met die Minister van Hoër Onderwys se dreigement dat hy ’n universiteit sal sluit as so ’n instelling enkel Afrikaans as onderrigmedium sou gebruik. 

Hoe die Afrikaanse Taalraad oor die US se hersiene taalbeleid voel

Jacques van der Elst 2014-11-27 "Taal is gelyk aan identiteit – dis nie sommer ’n nutsmiddel nie."

Afrikaanse Taalraad kies nuwe voorsitter

Jacques van der Elst 2014-11-12 Anne-Marie Beukes is by die afgelope jaarvergadering van die Afrikaanse Taalraad verkies tot nuwe voorsitter.

Gelukwensing aan David Kramer

Jacques van der Elst 2014-04-28 "Die Afrikaanse Taalraad wat ongeveer 40 Afrikaanse organisasies in die land verteenwoordig, is saam met u bly met die eer wat u te beurt geval het met die toekenning van ‘n eredoktorsgraad van die Universiteit van Stellenbosch."

Meertaligheid op lughawens

Jacques van der Elst 2014-03-11 Die hantering van taaldiversiteit, by name die kwessie van Afrikaans, in munisipaliteite en op lughawens in die Wes-Kaap geniet tans die ernstige aandag van die Wes-Kaapse regering

Regter verstaan nie taaldiversiteit nie

Jacques van der Elst 2013-04-12 Die Afrikaanse Taalraad verskil ernstig van Regter Cynthia Pretorius se pleidooi voor die Regterlike Dienskommissie dat Engels maar die enigste hoftaal in Suid-Afrika moet wees.

Vals noot in 7e laan

Jacques van der Elst 2013-04-04 "Die ATR het kennis geneem van die mooi manier waarop die akteurs hul ondersteuners bedank het deur middel van ’n TV-advertensie, maar het geen begrip vir die feit dat die advertensie slegs in Engels verskyn het."

Aan Gerrit Brand – namens die Afrikaanse Taalraad

Jacques van der Elst 2013-03-07 "Die verlies is groot vir die ATR – maar baie groter is die verlies vir sy gesin, sy eggenote en kinders."
Top