Henning Snyman

 

LitNet Akademies-resensie-essay: Vlam in die sneeu, die liefdesbriewe van André P Brink en Ingrid Jonker, redakteur Francis Galloway

Henning Snyman Resensies 2016-11-21

"Al hierdie faktore dra by tot die literêre rykheid van die versameling. As die leser die briewe lees sonder die konteks van die hopelose realiteit daarvan, word die briewe wel ook ’n letterkundige werk uit eie reg."

LitNet Akademies-resensie-essay: 'n Hunkering se grein deur Johann de Lange

Henning Snyman Resensies 2016-09-15

"'n Hunkering se grein is 'n veelkantige bundel en plaas telkens die fokus op 'n verdere aspek van die mens en sy pyn en eensaamheid."

Repliek op Willie Burger se kommentaar aangaande literêre teorie

Henning Snyman Menings 2016-03-11

"Nêrens gee ek te kenne dat 'n teks net op een manier gelees kan en moet word nie."

Repliek: Elke teks is 'n vorm van taalhandeling

Henning Snyman Menings 2016-03-04

"Persoonlik wil ek die teks fundamenteel lees en die skoonheid en diepte daarvan vir die leser probeer uitwys; 'n betekenis van die teks oopmaak, eerstens deur die wendinge en 'mistiek' van die taalmiddele."

Teks en teorie: Leser se spel met teks, of teks se spel met leser?

Henning Snyman Seminare en essays 2016-02-16

"Die interpretasie van 'n literêre teks is 'n bedryf wat lesers, akademici en studente as lewensbrood ervaar. Die teorie bly nie agter nie, en menige teoretiese benadering tot 'n teks het al gekom, gegaan, en dan maar weer opgevolg deur 'n ander. Vir studente het hierdie skaakspelery een groot nadeel: hulle gaan dikwels weg van die universiteit met een benadering, maar hoor dan later dat daardie benadering nou weer verouderd is."

LitNet Akademies-resensie-essay: Wonderboom deur Lien Botha

Henning Snyman Seminare en essays 2015-07-22

"Die roman handel oor verval, oor die soeke na wortels, en oor ontnugtering."

LitNet Akademies-resensie-essay: Buys deur Willem Anker

Henning Snyman 2014-11-07 "Die trek is die reis van die wilde gees wat nie gevange kan voel nie en steeds die vryheid soek buite bindende grense. Die trek van plek tot plek is deels ontvlugting, soms van die wet en die gereg; deels is dit die konstante gang van verloor en weer opbou, deels van vernietig en weer begin."

'n Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling (BDV – Die Bybel: 'n Direkte Vertaling)

Henning Snyman 2014-10-28 "’n Nuwe vertaling van die Bybel in Afrikaans is belangrike nuus. Dat dit nou, vir die eerste keer, ’n werklik bronteksgetroue vertaling is, is opwindende nuus."

Onderhoudend: Helize van Vuuren

Helize van Vuuren, Henning Snyman 2014-05-08 Met die uitvoerige ontleding van die gedig "Vuurbees" in haar artikel ontstaan die vraag: Is hierdie gedig werklik deel van Opperman se laatwerk? Is dit vanweë die ontstaanstyd of is daar kenmerke in die teks wat dit as laatwerk onderskei? Dus: hoe word "laatwerk" bepaal?

Meditasies deur Joan Hambidge

Henning Snyman 2014-02-21 Henning Snyman gee sy mening oor Joan Hambidge se jongste digbundel.

LitNet Akademies-resensie-essay: Kaar 'n klein ensiklopedie van woord en digkuns

Henning Snyman 2013-12-04 Die ooreenkomste van Kaar met die twee vroeëre bundels gaan egter veel verder as net die rol van die land en die landskap. Ten minste net so sterk is die rol van die enkeling teenoor die groep.

The Historical Karoo betrek sovéél dat dit selfs vir Karookenners iets nuuts bied

Henning Snyman 2013-11-26 "The Historical Karoo is 'n uiters aantreklike boek oor presies wat die titel direk sê: aspekte van die geskiedenis van die Karoodorpe, mooi geïllustreer met historiese en moderne foto's. Die boek betrek al die dorpe, en dorpies, wat deel uitmaak van die Groot Karoo."

Die laaste karretjiegraf deur Athol Fugard

Henning Snyman 2013-11-05 “Die laaste karretjiegraf is 'n openbarende teks oor die donker emosies van die mens, oor die karretjiemense en hulle gebruike, en oor die Karoo as "puur aarde". Dit word 'n geheelbeeld van die ruwe en tegelyk eerlike aspekte van menswees.”

Koffer in Berlyn – Essays oor kabaret

Henning Snyman 2013-08-08 Hennie Aucamp is 'n uitnemende kenner van die kabaret en hy het wye ervaring binne die gebied, veral ook as die skrywer van kabaret- en verwante tekste. Inderdaad getuig hierdie samestelling van essays oortuigend van Aucamp se kennis en betrokkenheid.

Contrary – Critical Responses to the Novels of André Brink

Henning Snyman 2013-07-10 "Inderdaad 'n belangrike werk vir die Afrikaanse literêre argief en vir die lesers van Brink se werk."
Top