LitNet Akademies

tao200

Telefoon: 021 886 5169
E-pos: [email protected]

LitNet Akademies, as onderafdeling of node van LitNet waar portuurbeoordeelde artikels gepubliseer word, vorm ’n geakkrediteerde akademiese aanlyn joernaal wat Afrikaanse navorsingsartikels publiseer. Om navigasie te vergemaklik, is dit verdeel in die volgende onderafdelings:

Al hierdie afdelings vorm deel van die aanlyn joernaal LitNet Akademies. Hierdie geakkrediteerde gedeelte van LitNet is volkome geïntegreer met die LitNet-hiperteksomgewing: Die akademiese artikels wat hier geskakel word, word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se Seminare & Essays en resensie-essays in ons node Boeke en skrywers. Elke artikel wat hier gepubliseer word, is dus deel van ’n multidissiplinêre en dinamiese benadering binne ’n hiperteksomgewing.

• Navrae en voorleggings kan gerig word aan [email protected]

LitNet Akademies vra geen bladgelde van bydraers nie.

• Die skrywers van artikels of ander materiaal behou kopiereg.

'n Ander bestekopname van die Afrikaanse poësie, 2004–2007

Leti Kleyn 2008-08-05 In this article an overview is provided of Afrikaans poetry for the period 2004–2007. Book publications and activities concerning Afrikaans poetry, such as arts festivals, radio programmes and websites, are discussed. Background information on the ...

Stephan Bouwer (1948-1999): 'n Herwaardering met spesifieke verwysing na sy poësie-oeuvre

2008-07-22 Afrikaans poet, actor, stage and television director and literary critic, Stephan Bouwer, passed away suddenly in July 1999. Despite his significant contribution to the Afrikaans literary and cultural world, very little has been written on his work. The ...

Die onopgeloste raaisel met spesifieke verwysing na Die Jakkalssomer van Dirk Jordaan

Joan Hambidge 2008-07-17 This article presents a psychoanalytic reading of Dirk Jordaan’s Die Jakkalssomer with special reference to the unsolved riddle in the text. The article refers to the Oedipus myth, the riddle and Lacanian theory. It is concluded that the text refuses to ...

Buren-Marsch: Die Transvaalse volkslied in Duitse gewaad

Winfried Lüdemann 2008-07-17 This article discusses a march for brass ensemble that was written and published in Germany between 1901 and 1904 by a composer by the name of August Bernhard Ueberwasser (1866-1925). The march is noteworthy because it incorporates a ...

Tegniek en Republiek: Wisselende vryheidsbegrippe in Afrikaner- en Suid-Afrikaanse politiek

Johann Rossouw 2008-07-11 Technics and Republic: Varying concepts of freedom in Afrikaner and South African politics In this article different concepts of freedom that have occurred especially among Afrikaners, and to a lesser extent in South African politics, since the Dutch ...

S.V. Petersen se tydskrifverhale

Steward van Wyk Academic research 2008-07-11

S.V. Petersen’s magazine stories S.V. Petersen (1914–1987) is known for his poetry and is regarded as the first black Afrikaans poet. He started his writing career with a number of short stories and sketches that were published in journals and magazines ...

Musiekgeskiedenis en fiksie: Hans Holleman en Arnold van Wyk in Holmer Johanssen se roman Gety

Stephanus Muller 2008-07-11 Music history and fiction: Hans Holleman and Arnold van Wyk in Holmer Johanssen’s Novel Gety In 1938 Unie-Volkspers Beperk in Cape Town published an Afrikaans novel by Holmer Johanssen (pseudonym of the anthropologist Hans Holleman) ...

LitNet Akademies: Mei 2007 – Vol 4

2007-06-29 LitNet Akademies: Mei 2007 Vol 4 LW: Hierdie artikels is nie geakkrediteer nie Inhoudsopgawe Oor bemagtiging, taal en die Afrikaans-debat in die Coca-Cola-demokrasie ...

Oor bemagtiging, taal en die Afrikaans-debat in die Coca-Cola-demokrasie
2006

Jaco Alant 2007-06-29 By die amptelike viering van Nelson Mandela se 85ste verjaarsdag op 19 Julie 2003, regstreeks uitgesaai op SABC3 vanaf die Sandton Konvensiesentrum, is nie ’n enkele woord in Afrikaans gesing nie. Daar is swierig konsert gehou saam met ...

Voorwaardes vir die behoud van Afrikaans as wetenskapstaal: 'n taalbeplanningsperspektief
2006

Vic Webb 2007-06-29 Daar is die afgelope tyd buitengewoon baie gedebatteer oor taalbeleid by HAU's, en ek neem aan dat HAU's wat die beginsels van toeganklikheid, gelykheid, transformasie, kompeterende akademiese opleiding en die bevordering van ...

'n Volhoubare plek vir Afrikaans in hoër onderwys en regeringsteun daarvoor
2006

Niek Grové 2007-06-29 It is a frequently asked question whether and why languages should be maintained. In a global human heritage perspective, languages are as unique as biological species and linguistic diversity should therefore be maintained in the same spirit as ...

'n Volhoubare plek vir Afrikaans 2006

Frederik Van Zyl Slabbert 2007-06-29 ’n Paar kantopmerkings oor die sosiale konteks van die vraagstelling 1. Die nasionale politieke klimaat word op die oomblik aan die een kant oorheers deur die interne spanninge binne die ANC rondom alliansiekonsensus, leierskapsoorgang en ...

Etlike gedagtes oor moedertaalonderrig in Suid-Afrika na Apartheid
2006

Neville Alexander 2007-06-29 Hoekom praat ons nou oor hierdie vraag? Die feit dat Afrikaans op die oog af aan die kwyn is, is net een van die redes. Baie belangrik is ook die aaklige druipsyfers, veral in die jaarlikse matriekeksamen, onder niemoedertaalsprekers van ...

Die staat en onderrigtaal aan universiteite
2006

Christo Viljoen 2007-06-29 Inleiding* Afgesien van die vier oorblywende historiese Afrikaanse universiteite (HAU’e) (van die oorspronklike vyf bly vier oor na die verdwyning van die RAU), is geen van die ander Suid-Afrikaanse universiteite se onderrigtaal anders as ...

Die posisie van Afrikaans aan die Universiteite vir Tegnologie
2006

Johan Anker 2007-06-29 Die vrae van hierdie Taalberaad wentel om die volhoubaarheid van Afrikaans aan tersiêre inrigtings en strategieë om dit of volhoubaar te maak of die volhoubaarheid voort te sit. Ek moet net eers beklemtoon dat statistiek wat in hierdie ...

Johan Combrink-gedenklesing: 'n Perspektief op Afrikaans
2007

Russel Botman 2007-06-29 Toe ek onlangs saam met my gesin die Apartheidsmuseum in Johannesburg besoek het, het dit my opgeval dié museum se hardste kreet is die onreg wat in die naam van Afrikaans gepleeg is: die wetgewing, die skellende plakkate teen Afrikaans, die ...

NP van Wyk Louw: 100 jaar
2006

IanRaper 2007-06-29 Nicolaas Petrus van Wyk Louw is op 11 Junie 1906 op Sutherland in die Karoo gebore. Hy studeer aan die Universiteit van Kaapstad en word in 1929 daar dosent in die Opvoedkunde. In September 1930 is hy met Joan Wessels getroud. ...

C Louis Leipoldt: 'n Fiktiewe Portret
2006

Hennie Aucamp 2007-06-29 Die geromanseerde lewensbeskrywings van Karel Schoeman is 'n onderverkende faset van sy oeuvre, wat enigsins vreemd is, aangesien dié vies romancées, om Kannemeyer se terminologie te gebruik, kennelik wegbereiders is vir sy latere ...

In stede van 'n psigoanalise: Narkotiese ritmes van 'n onophoudelike trom
2007

Joan Hambidge 2007-06-29 Etienne van Heerden se roman In stede van die liefde is ’n roman oor verglyding; oor geweld; oor artefakte en kuns; oor paranoia; oor dwelmmisbruik; oor die familiewe-lewe; oor die okapi; oor selfmoord; oor kinderdiefstal – ’n volledige ...

Die nuwe oppervlakkigheid en trourokke: 'n requiem
2006

Andries 'Roof' Bezuidenhout 2007-06-29 In swart of wit getooi, in 'n stoet of in konvooi, wonder elkeen hoe lank alles nog sal duur. En leef holderstebolder, want die kis wag op die solder. Die lewe is ’n skadu teen die muur.- Koos du Plessis Soms sukkel ek om my gedagtes ...
Top