LitNet Akademies

tao200

Telefoon: 021 886 5169
E-pos: [email protected]

LitNet Akademies, as onderafdeling of node van LitNet waar portuurbeoordeelde artikels gepubliseer word, vorm ’n geakkrediteerde akademiese aanlyn joernaal wat Afrikaanse navorsingsartikels publiseer. Om navigasie te vergemaklik, is dit verdeel in die volgende onderafdelings:

Al hierdie afdelings vorm deel van die aanlyn joernaal LitNet Akademies. Hierdie geakkrediteerde gedeelte van LitNet is volkome geïntegreer met die LitNet-hiperteksomgewing: Die akademiese artikels wat hier geskakel word, word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se Seminare & Essays en resensie-essays in ons node Boeke en skrywers. Elke artikel wat hier gepubliseer word, is dus deel van ’n multidissiplinêre en dinamiese benadering binne ’n hiperteksomgewing.

• Navrae en voorleggings kan gerig word aan [email protected]

LitNet Akademies vra geen bladgelde van bydraers nie.

• Die skrywers van artikels of ander materiaal behou kopiereg.

Peter Blum en die Commonwealth Mycological Institute: Van digter tot abstraheerder

Johan C Coetzee 2009-08-05 It is known that the acclaimed Afrikaans poet Peter Blum was employed by the Commonwealth Mycological Institute (CMI) in London for a number of years after his sudden departure from South Africa in 1960. Blum was, however, unwilling to ...

Inligtingsoorlogvoering, die opkomende magprojekteringinstrument: soeke na ’n definisie

Rianne van Vuuren 2009-07-31 Information warfare has become an integral part of practically all international conflict situations. The most prominent recent manifestations include the Hamas-Israel conflict, the Estonia–Russia cyberwar and the Georgia-Russia war. While elements ...

Estetiese hoedanighede in die lewe en werk van Lorraine Botha: ’n estetiese ondersoek na pedagogiese kunstenaarskap

Jannie Pretorius 2009-07-15 In this article the attributes of the pedagogical artistry of Lorraine Frances Botha, lecturer at the Centre for Educational Development of the School of Education at the University of the Free State in Bloemfontein, are investigated. Specific reference is made to ...

Is die onderwysstelsels van die wêreld gerat vir die eise van die een-en-twintigste eeu?

Charl Wolhuter, Hennie Steyn 2009-07-10 Are the education systems of the world geared for the imperatives of the twenty-first century? The objective of this research is to determine the extent to which the education systems of the world are geared to negotiate the exigencies of the early twenty-first ...

De la Rey, De la Rey, sal jy die Boere kom lei?

Lizabé Lambrechts, Johann Visagie 2009-07-02 More than a decade after the democratic elections in 1994, South African society is still very unstable, and especially many white Afrikaners are experiencing a profound identity crisis. This crisis goes hand in hand with the search for a “new” identity. In ...

Die argument van 'n storie – Etienne van Heerden se Asbesmiddag

Chris van der Merwe 2009-06-25 The argument of a story - Etienne van Heerden's Asbesmiddag In accordance with the views of Jerome Bruner, two ways of acquiring knowledge are compared: the scientific way of the natural sciences, and the narrative way. The former is strongly based on the ...

Die tydskrif Wurm (1966-1970) en die Afrikaanse literatuurgeskiedskrywing

Philip John 2009-06-19 This paper deals with the publication of Wurm, an Afrikaans avant-garde magazine, or "little magazine", in 1966 and its evaluation by the Afrikaans literary critical establishment. The avant-garde nature of the magazine is described, as is the ...

Marlene van Niekerk se idees oor musiek en die aanwending van verwysings daarna in Agaat

Heinrich van der Mescht 2009-06-04 It is striking how frequently references to music and music activities are found in the novel Agaat (2004) by Marlene van Niekerk. In an interview and in written responses to questions, Van Niekerk supplied explanations about her views on the power and ...

LitNet Akademies Jaargang 6 (1) - Maart 2009

2009-05-13 LitNet Akademies: Maart 2009 Jaargang 6 (1) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai Inhoudsopgawe 'Om leeg te word soos ’n skulp': verlies en verganklikheid in Die boek van ...

Nora and the Afrikaners: Thoughts about the impact of the first professional production Henrik Ibsen's Et dukkehjem (A Doll’s House) in Afrikaans

Temple Hauptfleisch, Hilda van Lill 2009-05-13 The first locally initiated professional production of an Ibsen play in South Africa was an Afrikaans version of Et dukkehjem (A Doll’s House / ’n Pophuis, renamed Geleende Geld (Borrowed Money) by Paul De Groot as a sop to contemporary audiences in rural ...

Liefs nie op straat nie. Die openbare rol van die intellektueel vandag

Benda Hofmeyr 2009-05-07 In hierdie artikel poog ek om die vraag aangaande die openbare rol van die akademikus as intellektueel te kontekstualiseer aan die hand van die hedendaagse globale, neoliberale "regeer-mentaliteit". Met die hulp van denkers soos Bourdieu, ...

Wij spreken zo niet onder ons - taalstandaardisasie en die konstruksie van identiteit

Heinrich Grebe Academic research 2009-04-23

It is unlikely that Standard Afrikaans has been based on one relatively uniform vernacular. Ana Deumert has convincingly argued that what we recognise as Standard Afrikaans today is a construction to be attributed to language entrepreneurs ...

Die moderne strewe na artistieke outonomie: 'n Waardering vir 'n gefaalde projek

Frikkie Potgieter 2009-04-16 The modern quest for artistic autonomy: An appreciation for a failed project This article argues that the modern quest for artistic autonomy contributed to emancipation in general, essentially by undermining the violence that results from correspondence ...

Religie en Bernard Stiegler se "otium van die volk"

Johann Rossouw 2009-04-02 In this article the concept of the “otium of the people” of the contemporary philosopher Bernard Stiegler as a worthy spiritual and political ideal is critically investigated. Firstly, Stiegler’s analysis of the condition of “symbolic misery” is treated. Secondly, ...

Verbrande Paradys: verwikkelde verhoudings in 'n gemaklike vertelstyl

Cari Coetzee, Cari Coetzee 2009-03-25 "Hans du Plessis se jongste roman, Verbrande Paradys, is ’n fiktiewe verhaal oor die hedendaagse probleme waarmee die plaaseienaars van Vredefortkoepel worstel."

Die produksiegehalte van Palindroom en Kladboek deur Joan Hambidge as gevallestudies binne die uitgewersbedryf

Reinhardt Fourie 2009-03-20 This article investigates the quality of specific products of two publishing houses. Within this context Palindroom (2008) and Kladboek (2008) are used as case studies to determine how the different chains of production at different publishing houses influence ...

Duiwelskloof: geskiedenis, storie en oraliteit

Helize van Vuuren, Anne-Mart Kruger 2009-02-26 In Devil’s Valley (2000) André Brink employs various postmodern methods to critique the lack of emphasis placed on orality by the historian and “official history”. This is an intertextual study of texts and geography that have influenced Brink in the writing of ...

Die digkuns van Johann de Lange met spesifieke verwysing na Nagsweet

Joan Hambidge 2009-02-20 The poetry of Johann de Lange with particular reference to Nagsweet This article explores Nagsweet by Johann de Lange, a volume of poems originally part of Wordende naak. The complex gender politics of these poems is examined to highlight the fact ...

“Om leeg te word soos ’n skulp”: verlies en verganklikheid in Die boek van toeval en toeverlaat

Thys Human 2009-02-13 "Om leeg te word soos ’n skulp”: loss and mortality in The book of happenstance Experiences of loss and grief are central to the oeuvre of Lettie Viljoen / Ingrid Winterbach. Winterbach’s latest novel, The Book of Happenstance (2008), may be ...
Top