LitNet Akademies

tao200

Telefoon: 021 886 5169
E-pos: [email protected]

LitNet Akademies, as onderafdeling of node van LitNet waar portuurbeoordeelde artikels gepubliseer word, vorm ’n geakkrediteerde akademiese aanlyn joernaal wat Afrikaanse navorsingsartikels publiseer. Om navigasie te vergemaklik, is dit verdeel in die volgende onderafdelings:

Al hierdie afdelings vorm deel van die aanlyn joernaal LitNet Akademies. Hierdie geakkrediteerde gedeelte van LitNet is volkome geïntegreer met die LitNet-hiperteksomgewing: Die akademiese artikels wat hier geskakel word, word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se Seminare & Essays en resensie-essays in ons node Boeke en skrywers. Elke artikel wat hier gepubliseer word, is dus deel van ’n multidissiplinêre en dinamiese benadering binne ’n hiperteksomgewing.

• Navrae en voorleggings kan gerig word aan [email protected]

LitNet Akademies vra geen bladgelde van bydraers nie.

• Die skrywers van artikels of ander materiaal behou kopiereg.

Die stand van die demokrasie in Suid-Afrika: 'n kritiese perspektief

Chris Nelson 2010-02-02 Meer as vyftien jaar nadat Suid-Afrika die volle oorgang na ’n inklusiewe demokrasie gemaak het, is baie Suid-Afrikaners trots oor die sukses wat bereik is. Daar heers egter kommer by talle waarnemers oor die vraag of die demokratiese model wel ...

//Gãuwa dwaal vennag: Anna M Louw se Kroniek van Perdepoort ondergrawe deur trieksters en transdans

Gitte Postel 2010-01-20 Kroniek van Perdepoort (1975) van Anna M. Louw is tot op hede veral gelees as ’n plaasroman wat handel oor die sewe doodsondes. Maar by nadere beskouing blyk dit dat daar subtiele maar strukturele verwysings in die teks is na die kultuur en die  ...

Van (luister)liedjie tot chanson: 'n oorsese reis in vertaling

Naòmi Morgan 2010-01-13 Daar is min bronne beskikbaar oor die vertaalproses van liedjies of chansons. Na aanleiding van die onlangse vrystelling van die Afri-Frans-CD word daar in hierdie artikel op ’n praktiese wyse gekyk na die kreatiewe (liedjie)vertaalproses binne die ...

LitNet Akademies (Natuurwetenskappe): Inligting

LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 2010-01-01

 LitNet Akademies (Natuurwetenskappe): Inligting

LitNet Akademies Jaargang 6(3) - Desember 2009

LitNet 2009-12-21 LitNet Akademies: Desember 2009 Jaargang 6(3) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai. Inhoudsopgawe Die poeliesman het ’n gun: Die prestasie van Kaapssprekende plattelandse leerders ...

"ik hoop dat je mij toch verstaat" - Ad Zuiderent se stemposgedig oor Venda

Ena Jansen 2009-12-08 Die artikel is ’n kort huldeblyk aan die Nederlandse digter Ad Zuiderent en boekstaaf sy betrekkinge met die Afrikaanse literêre omgewing by geleentheid van sy 65ste verjaardag. Sy gedig “Telefoon uit een thuisland” word ontleed met verwysing na ...

Enkele tendense en uitdagings op die koppelvlak van bevolking, ontwikkeling en omgewing in Suid-Afrika

André Pelser 2009-12-08 Sedert die Bevolkingsbeleid vir Suid-Afrika in 1998 in die Parlement ter tafel gelê is, was daar toenemende erkenning van owerheidskant van die verwantskap en interaksie tussen bevolking, plek en ontwikkeling, asook die koppeling tussen menslike aktiwiteite  ...

"Dolosse as plaaslike munt": Geld en die Kuniese filosowe

Phlip Bosman 2009-12-02 Die artikel bied ’n interpretasie aan van Diogenes van Sinope se voorstel om, in sy ideale staat, die muntstelsel met dolosse te vervang. Die uitspraak word gekontekstualiseer teen die agtergrond van die ontstaan van geld in argaïese ...

Afrikaanse digters in gesprek met Breyten Breytenbach as digter

Louise Viljoen (US) 2009-11-26 In die Afrikaanse poësie bestaan daar ’n uitgebreide versameling gedigte waarin Afrikaanse digters in gesprek tree met Breytenbach deur te reageer op sy optrede as openbare figuur en op sy poësie. Hierdie artikel fokus op daardie gedigte waarin ...

Cliff Richard: 'n Opvoedkundige waardering

Jannie Pretorius 2009-11-25 In hierdie artikel word geargumenteer dat daar gemeenskaplike hoedanighede tussen estetiese ervarings en opvoedkundige ervarings, en tussen kunstenaarskap in die wêrelde van die kunste en die onderwys bestaan. Deur middel van ...

Taalwetgewing in Suid-Afrika

Theodorus du Plessis 2009-11-12 Taalwetgewing word toenemend beskou as ’n belangrike meganisme by die inrig van ’n ampstaalbestel in meertalige lande. As besonderse vorm van intervensie rondom die gebruik van ’n taal kom wetlike intervensie meestal in die vorm van ...

Sewe M-bleme vir Marlene (van Niekerk) en Marlene (Dumas): ’n Metatekstuele lesing van Memorandum: ’n verhaal met skilderye

Adéle Nel 2009-11-05 Die doel van hierdie artikel is om ’n metatekstuele dialoog tussen Marlene van Niekerk in die roman Memorandum: ’n verhaal met skilderye (2005) en die beeldende kunstenaar Marlene Dumas se oeuvre te identifiseer. Memorandum word gekenmerk  ...

Verwysings na klassieke musiek in Marlene van Niekerk se roman Agaat

Heinrich van der Mescht Academic research 2009-10-22

Marlene van Niekerk se roman Agaat (2004) het groot lof ontvang vir die ingewikkelde verwysings wat daarin voorkom. In hierdie artikel word die verwysings na klassieke musiek nagegaan. Die hoofkarakter Milla het musiekopleiding ontvang en hunker na ...

Tegnologiese singulariteit en transendentale monisme: medeskeppers van volhoubare alternatiewe toekomste

Jan Hendrik Naude 2009-10-01 Die versmelting van tegnologiese singulariteit met transendentale monisme word gepostuleer as die mees aangewese kompromie vir die skep van volhoubare alternatiewe toekomste. Vier moontlike toekomste kan na vore kom wanneer twee tipes  ...

Na-beeld/Na-beelding: stedelike gelykenisse

Dirk van den Berg 2009-09-11 A performative analysis of the metapicture dynamics of a Norman Catherine print, Mirror Mirror (1991), serves as a platform to probe after-imaging processes effective in portraiture which integrates urban settings into the eventual portrait likeness.

Aspekte van postkoloniale verset in Eilande deur Dan Sleigh

Johan Anker 2009-09-03 This article discusses the portrayal of various aspects of postcolonial resistance in the historical novel Islands by Dan Sleigh. The article place emphasis on the strategies of resistance followed in this novel by referring to structural aspects like the ...

"Te hel met heling, Niggie!": Wanneer traumanarratiewe tekort skiet

Thys Human 2009-08-27 Until the late nineteenth century, trauma was a strictly medical term referring to physiological wounds or scars. Due to the work of Charcot and Freud, amongst others, the meaning of the word trauma was moved from physiology to ...

LitNet Akademies Jaargang 6(2) - Augustus 2009

2009-08-21 LitNet Akademies: Augustus 2009 Jaargang 6(2) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai. Inhoudsopgawe Nora en die Afrikaners: Gedagtes oor die impak van die eerste professionele produksie van ...

Die poeliesman het ’n gun: Die prestasie van Kaapssprekende plattelandse leerders op ’n Afrikaans-medium taaltoets wat dialek-neutraal sou wees

Frenette Southwood, Ondene van Dulm 2009-08-21 Most child language tests are based on their developers’ knowledge of mainstream language varieties, which can lead to misdiagnosis of speakers of non-mainstream dialects. The accurate diagnosis of language problems is of utmost importance in a  ...
Top