LitNet Akademies

tao200

Telefoon: 021 886 5169
E-pos: [email protected]

LitNet Akademies, as onderafdeling of node van LitNet waar portuurbeoordeelde artikels gepubliseer word, vorm ’n geakkrediteerde akademiese aanlyn joernaal wat Afrikaanse navorsingsartikels publiseer. Om navigasie te vergemaklik, is dit verdeel in die volgende onderafdelings:

Al hierdie afdelings vorm deel van die aanlyn joernaal LitNet Akademies. Hierdie geakkrediteerde gedeelte van LitNet is volkome geïntegreer met die LitNet-hiperteksomgewing: Die akademiese artikels wat hier geskakel word, word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se Seminare & Essays en resensie-essays in ons node Boeke en skrywers. Elke artikel wat hier gepubliseer word, is dus deel van ’n multidissiplinêre en dinamiese benadering binne ’n hiperteksomgewing.

• Navrae en voorleggings kan gerig word aan [email protected]

LitNet Akademies vra geen bladgelde van bydraers nie.

• Die skrywers van artikels of ander materiaal behou kopiereg.

LitNet Akademies Jaargang 5 (3) - Desember 2008

2009-02-13 LitNet Akademies: Desember 2008 Jaargang 5 (3)

'n Middelnederlandse teks vir die moderne Afrikaansklaskamer

Terrence R Carney 2009-02-05 Due to the fact that Afrikaans is such a young language with a young literary tradition, the Afrikaans classroom has no real equivalent to older texts like Chaucer or Shakespeare. The absence of these types of texts from the Afrikaans classroom may ...

Naamgewingstrategieë in André P. Brink se Duiwelskloof en Devil's Valley: 'n vergelykende perspektief

Bertie Neethling 2009-01-29 André P. Brink, celebrated Afrikaans novelist in South Africa, often translates or reworks his own work into English. In 1998 he published the Afrikaans novel Duiwelskloof, as well as the English version with the title Devil's Valley.

Nomades, oorlogmasjiene, Freud en The Doors: ’n Skisoanalise van Alexander Strachan se “Visioen” (1984) met verwysing na Apocalypse Now

Willem Anker 2009-01-22 In the thought of Deleuze and Guattari, subjectivity is seen as a radical multiplicity which continuously transforms itself. Some literary texts can be read as portrayals of such a multiple and so-called nomadic subjectivity. I set out to read Alexander Strachan’s short  ...

Die opleiding en praktyke van die onderwyser as kunstenaar

Jannie Pretorius 2009-01-16 In this essay it is argued that education exhibits more of an artistic that a scientific nature, and that the educator should rather be an artist than a presenter following a specific recipe. The interactive, idiosyncratic nature of events within and about the ...

Liggaam, teks en parateks in Antjie Krog se Verweerskrif

Adéle Nel 2008-12-04 The cover of Antjie Krog’s latest volume of poetry bears a confrontational photograph, by the internationally acclaimed photographer David Goldblatt, showing an ageing woman’s naked upper body. This article will focus in the first instance on the cover ...

Die meer “beskeie” opsies van ’n “buitestander”: M. Nienaber-Luitingh in die Afrikaanse literêre sisteem

Hennie van Coller, Bernard Odendaal 2008-11-25 A previous article (Van Coller and Odendaal, 2006) has shown that the “outsiders” of Dutch descent H.A. Mulder and Jan Greshoff were, for certain reasons, able to attain authoritative positions in the Afrikaans literary system. As poets and critics with a  ...

“Onder my duim lê die fyn sintaksis van jou strot”: Krog in gesprek met Pablo Picasso

Marlies Taljard 2008-11-20 Metatextual commentary on paintings by Marlene Dumas and Pablo Picasso is the theme of a number of ecphrastic poems in the section “Skilderysonnette e.a.” (Painting sonnets and others) from Antjie Krog’s volume of poetry Kleur kom nooit alleen nie

LitNet Akademies Jaargang 5(2) - Oktober 2008

2008-11-13 LitNet Akademies: Oktober 2008 Jaargang 5 (2)

Portrette van en gesprekke met vaders: die vader-dogter-verhouding in die werk van enkele vrouedigters

Marius Crous 2008-11-12 This paper investigates the father-daughter relationship in the poetry of four canonised female poets in Afrikaans, namely, Elisabeth Eybers, Olga Kirsch, Lina Spies and Joan Hambidge. The theoretical point of departure is underpinned by views on sexuality ...

Die verwerking van trauma in twee Afrikaanse romans

Johan Anker 2008-11-05 The portrayal of trauma in two Afrikaans novels This article discusses the traumatic experiences of characters in two recent Afrikaans novels: Stiltetyd (Time of silence) by Marita van der Vyver (2006) and Chinchilla by Nanette van Rooyen (2007) ...

’n Menswetenskap in onmenslike tye: Dreyer Kruger en die fenomenologiese sielkunde in Suid-Afrika, 1976–1990

Desmond Painter 2008-10-29 This article discusses the development of phenomenological psychology in South Africa from the mid-1970s to 1990, with specific reference to the pioneering work done by Dreyer Kruger and his contemporaries at Rhodes University. It focuses specifically on ...

Die ANC/SAKP en die USSR. Deel 1: Wêreldbeskouings

Leopold Scholtz, Ingrid Scholtz 2008-10-21 Die geykte siening van die bondgenootskap tussen die ANC/SAKP en die Sowjetunie is dat dit ’n geleentheidshuwelik was, sonder ideologiese affiniteit. In haar biografie van Oliver Tambo skryf die Marxistiese historikus Luli Callinicos byvoorbeeld dat ...

Die ANC/SAKP en die USSR.
Deel 2: Gevallestudies

Leopold Scholtz, Ingrid Scholtz 2008-10-21 In die eerste aflewering van dié beskouing is gekyk na die ooreenkomste tussen die wêreldbeskouings van die USSR enersyds en die ANC en SA Kommunistiese Party andersyds. Daar is egter verdere interessante boustowwe te vinde as ’n mens ook ...

Die verhouding tussen religie en mag in Tibettaanse Boeddhisme

Rashid Begg, Sandra Troskie 2008-10-09 The role of religion in promoting the political aspirations and interests of individuals or groups is well documented within the social sciences. The history of the most influential civilisations in the world speaks to the ability of political aspirants to utilise ...

LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008

2008-10-03 LitNet Akademies: Augustus 2008 Jaargang 5 (1)

Arnold van Wyk se Ricordanza as musikale aandenking

Matildie Thom Wium 2008-10-02 Arnold van Wyk's Ricordanza as a musical memoir The fact that most of Arnold van Wyk’s music is so little known and little loved has been bemoaned regularly by South African musicologists since the composer’s death in 1983. Despite the publication of ...

Bemagtig opvoeders vir onmiddellike mobilisasie van grondslagfase-leerders se geletterdheid

Mariëtte Koen 2008-10-02 In November 2007 the dark picture of the underachievement of South African learners in respect of basic reading skills was emphasised once again when the research results of the University of Pretoria were published. Since 1994 much debate has ...

Die denke van Deleuze en Guattari: filosofie as teater

Willem Anker 2008-10-02 The thinking of Deleuze and Guattari: philosophy as theatre The French philosophers Gilles Deleuze and Félix Guattari are relatively unknown in Afrikaans literary circles. Their work can be best described as a post-Nietzschean, post-Marxist and anti-Freudian ...

Beeldvorming in geleentheidsgedigte op gedenkkeramiek oor die Nederlandse koningshuis

Gerard de Kamper, Renée Marais 2008-08-27 In various countries across the globe, both events and individuals are commemorated by means of a variety of commemorative articles. In the Netherlands, various ceramic articles have been specially crafted since 1574 to commemorate the ...
Top