LitNet Akademies

tao200

Telefoon: 021 886 5169
E-pos: [email protected]

LitNet Akademies, as onderafdeling of node van LitNet waar portuurbeoordeelde artikels gepubliseer word, vorm ’n geakkrediteerde akademiese aanlyn joernaal wat Afrikaanse navorsingsartikels publiseer. Om navigasie te vergemaklik, is dit verdeel in die volgende onderafdelings:

Al hierdie afdelings vorm deel van die aanlyn joernaal LitNet Akademies. Hierdie geakkrediteerde gedeelte van LitNet is volkome geïntegreer met die LitNet-hiperteksomgewing: Die akademiese artikels wat hier geskakel word, word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se Seminare & Essays en resensie-essays in ons node Boeke en skrywers. Elke artikel wat hier gepubliseer word, is dus deel van ’n multidissiplinêre en dinamiese benadering binne ’n hiperteksomgewing.

• Navrae en voorleggings kan gerig word aan [email protected]

LitNet Akademies vra geen bladgelde van bydraers nie.

• Die skrywers van artikels of ander materiaal behou kopiereg.

Wanneer die tyd uit lit is: Aktivisme of apatie?
2005

Bert Olivier 2007-06-13 Hoe weet mens die tyd is uit lit[1], ont-wrig? Wanneer, ten spyte van mooi beloftes, die gaping tussen ryk en arm lande (asook ryk en arm mense in dieselfde land) al hoe groter word. Wanneer die voortbestaan van al hoe meer van die lewende ...

Waar is die nuwe generasie swart Afrikaanse skrywers?
2005

Nèlleke de Jager 2007-06-13 You can only be a proper grown-up publishing house in this country if you publish the very best of home-grown fiction. – Nicholas Pearson, Britse uitgewer van Vikram Seth se A Suitable Boy en Jonathan Franzen se The Corrections[1] Fred ...

Dit reën op Rietfontein!
2006

Desmond Painter 2007-06-13 'n Beskouing oor Eugène Marais se Versamelde Werke, The Soul of the White Ant, The Soul of the Ape en Dwaalstories. Hierdie gesamentlike heruitgawe van Eugène Marais se tweedelige Versamelde Werke, geredigeer en versorg deur sy ...

Die Groot Small – oor die lewe en werk van Adam Small

Steward van Wyk 2007-06-13 Baie dankie aan prof Van Zyl en die Woordfees vir die uitnodiging om deel van hierdie program te wees. Ek wil begin deur enkele biografiese besonderhede te noem, waarna ek chronologies na Small se werk sal kyk en ‘n paar temas en vormlike ...

Die lyf as landskap
2005

Hennie Aucamp 2007-06-13 Aan die nagedagtenis van Sheila Cussons, wat geen onderskeid getref het tussen sensualiteit en mistiek nie. Die naaktfiguur in die kunste - of wat ons vandag met terugskouende wysheid kunste noem - is so oud soos die mensheid self, en kom voor ...

CJ Langenhoven as kunstenaar
2005

Thijs Nel 2007-06-13 Langenhoven het gesê: Onsterflikheid kan maar na die dood kom. Onthou dit, o kunstenaar, en wees getroos. [1] In sy volgende spreuk volg hy dit op met: Daar is geen kuns by sukkel nie en geen sukkel by kuns nie. [2] Elders het hy ...

Versoening in die ban van geskiedskrywing as ''memory politics''?
2006

Loammi Wolf 2007-06-13 ’n Paar inleidende opmerkings Onlangs het ’n woordewisseling op SêNet ontstaan oor die gebruik van bepaalde gelaaide woorde soos joiners, hensoppers en etniesesuiwering in die taaldebat. Kort voor lank is ander persone daarvan ...

LitNet Akademies: Mei 2005 – Vol 2
LW: Hierdie artikels is nie geakkrediteer nie

LitNet 2007-06-13 LitNet Akademies: Mei 2005 Vol 2 LW: Hierdie artikels is nie geakkrediteer nie Inhoudsopgawe Was daar 'n Tagtigerbeweging? 2005 Elize Botha — ...

Was daar 'n Tagtigerbeweging?
2005

Elize Botha 2007-06-13 My optrede vanaand het 'n preambel nodig. Van groot belang is dit om daarop te wys dat dit nie die bedoeling was dat ek vanaand alleen hier voor u staan nie. My wens was dat Piet Roodt, my eertydse kollega in die Departement Afrikaans van die ...

Afrikaans: 'n Koalisie van gewilliges is nodig
2004

Chris Brink 2007-06-13 Voorsitter, dames en here, namens die Universiteit, welkom op Stellenbosch. Dankie en geluk aan NTLA met die idee van 'n nasionale taalberaad. Van die universiteit af: ons stem saam dat 'n nasionale strategie vir Afrikaans 'n goeie ...

Verwyderd die uwe, Henry James
2004

Hennie Aucamp 2007-06-13 Colm Tóibín is 'n eietydse Ierse skrywer wat in Ierland woon en werk. Sy status as romanskrywer en essayis groei met elke nuwe publikasie, sy seksoriëntasie ten spyt, want die gehalte van sy werk is so onomstootlik dat dit alle ...

Karnaval van die diere: die skrywende waterkewer eerder as die jollie bobbejaan
2005

Willie Burger 2007-06-13 Anton van Niekerk het in sy stuk (eers op LitNet en toe in Rapport, 6 Februarie) deeglik gereageer op Johann Rossouw se resensie van Agaat. Dit is altyd goed as daar 'n debat oor enige literêre teks ontstaan. Agaat is boonop 'n roman wat baie ...

Taal, landskap en identiteit
2003

2007-06-13 Die kwessie rondom taal is besig om dié aangaande ras te vervang as die belangrikste enkele strydpunt in Suid-Afrika. Selfs gedurende die grondwetlike onderhandelinge tussen die Nasionale Party en die ANC tydens die aanloop tot die ...

Die subteks van 'n ysberg
2004

Hennie Aucamp 2007-06-13 Die onvoltooide kunswerk, of dit nou 'n musiekkomposisie, 'n skildery of 'n literêre werk is, hou 'n groot bekoring vir die navorser sowel as die leek in, maar ook verleiding. Gestel ék kon dié werk end-uit voer, is die vraag wat kreatief- ...

Amerikaanse sielkunde en die liberale ideaal
2003

Desmond Painter 2007-06-13 Akademiese publikasies soos die artikel “Political Conservatism as Motivated Social Cognition” deur die Amerikaanse sielkundiges John Jost, Jack Glaser, Arie Kruglanski en Frank Sulloway (2003) trek nie gewoonlik veel aandag by die ...

Kennis van sensuur
2004

André P Brink 2007-06-13 Met die jongste heruitgawe van Kennis van die Aand in Human & Rousseau se Klassiek-reeks kan ek dit eintlik nie verhelp om terug te dink aan die gedoe rondom die verbod op die boek net mooi dertig jaar gelede nie. Vandag is dit moeilik, selfs vir ...

Dryfhout: die ontstaansgeskiedenis
2004

Hennie Aucamp 2007-06-13 In sellofaan verseël DJ Opperman het gesê hy praat nie oor brood in die oond nie. Dis 'n wyse beleid wat gerus deur ander skrywers gevolg kan word, want die muse is 'n kribbige ou dame wat geheimhouding van haar kliënte eis, en by ...

Erotiese verhulling as invalshoek vir outobiografiese prosa
2004

Eben Venter 2007-06-13 Daar word beweer dat daar 'n storieboek in elkeen van ons steek. Op 'n dag, die dag toe jy jou verstand kry, trek jy 'n laai oop en daar is jou storie in al sy gedaantes en skakerings, aanwesig in 'n veelheid van fasette in tientalle vakkies en ...

Hoe dit gekom het dat ek Poppie geskryf het
2004

Elsa Joubert LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2007-06-13

Nou onlangs met 'n besoek aan Namibië staan ek weer langs die gruispad net buitekant Tsumeb waar ek in 1974, dertig jaar gelede, staan en kyk het na die lang konvooie vlugtelinge wat uit Suid-Angola oor die grens die destydse Suidwes-Afrika ...

'n Skedonk van misterie
2005

Abraham H de Vries 2007-06-13 Tot verhaal kom Uitgewers: Human & Rousseau (Pty) Ltd ISBN: 0798143533 Publikasie datum: 2003 Bladsye: 128 Formaat: Sagteband Suspended between the choice of pure history and pure fiction, the contemporary writer ...
Top