Pieter Redelinghuys

Anestesioloog Töölö Sairaala Helsinki Finland

Konversieterapie (conversion therapy) in homoseksualiteit

Pieter Redelinghuys SêNet-briewe 2020-06-24

"Miskien kan die Christelike kerke die voorbeeld stel en die voortou neem in ’n kampanje om hierdie barbaarse praktyk onwettig te verklaar."

André Carl van der Merwe se roman Moffie herbesoek

Pieter Redelinghuys SêNet-briewe 2020-05-04

"Nou ja liewe lesers, nou wonder ek regtig of dit nie liewer beter sou gewees het destyds om al die kweekskole in Suid-Afrika permament te sluit nie – en ook sommige kerke – as dit dan die Christelike boodskap was wat vir jong mense verkondig is."

Homoseksualiteit en die beskawing

Pieter Redelinghuys SêNet-briewe 2019-09-02

"Hierdie advies is baie insiggewend omdat dit lig werp op die feit dat mans nie 'n 'natuurlike' seksuele weersin vir mekaar het nie, maar dat dit kunsmatig geskep moet word en 'n naam daarvoor gegee moet word om die vrees van die duiwel in hom te jaag."

Der Untergang des Westens

Pieter Redelinghuys 2014-09-02

Tien Top Filmtitels vir Wouter Ferns

Pieter Redelinghuys 2014-08-28

The Moon is Blue

Pieter Redelinghuys 2014-08-18

Vir CM: biljoendollar-bedrywe

Pieter Redelinghuys 2014-08-05

YouTube: 'n Onlangse ontdekte Skatkis

Pieter Redelinghuys 2014-08-04

Thomas: Geskape in die beeld van God

Pieter Redelinghuys 2014-07-28

Ook beter as godsdiens

Pieter Redelinghuys 2014-07-24

Beter as godsdiens

Pieter Redelinghuys 2014-07-23
Top