Jason Lloyd

Jason Lloyd thinks and writes about ordinary people, dilapidated buildings and abandoned back roads. He studied journalism at Nelson Mandela University and economics and politics at the University of South Africa (Unisa).

Jason Lloyd dink en skryf oor gewone mense, vervalle geboue en verlate agterpaaie. Hy het joernalistiek aan Nelson Mandela-universiteit en ekonomie en politiek aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa) studeer. 

Bestaan linkse politiek nog?

Jason Lloyd Rubrieke 2021-08-16

"Die linkses se kreatiewe en vernuwende vermoëns is morsdood en hulle kan met niks nuuts vorendag kom nie. Hier in Suid-Afrika het hulle eerder besuinigingsmaatreëls ingestel wat verdere ekonomiese druk op arm en werklose mense plaas. Besuinigingsmaatreëls moet liewer ten tye van oorloë en pandemies vermy word, omdat dit vernietigend vir minderbevoorregte mense is."

Pieter Wagener was ’n renaissance-persoon

Jason Lloyd In memoriam 2021-07-16

"Ek was bevoorreg om hom iewers in 2009 te ontmoet. Ek het gereeld by hom koffie gedrink as ek in die omgewing van Fort Beaufort was."

"Gee jou hart vir Alicedale"

Jason Lloyd Rubrieke 2021-06-15

"Dit is belangrik dat dié vrae beantwoord word, want tienerswangerskap vererger armoede. Gegewe die noodkrete vir armoedeverligting vir die Alicedale-gemeenskap tydens die vergadering, besef ek weer eens dat die uitwissing van armoede ’n reusetaak is."

Gemeenskapsdiens ook tussen verkiesings is noodsaaklik

Jason Lloyd Rubrieke 2021-06-02

"Die derde vlak van regering in Suid-Afrika, plaaslike regering, word allerweë beskou as die belangrikste vlak van regering, of liewer diensleweringsvlak, omdat dit die naaste aan die mense of gemeenskap(pe) is."

Meer toelaes kan lewe beter maak in Suid-Afrika

Jason Lloyd Menings 2020-11-03

"Hierdie outeurs skryf ook dat Suid-Afrikaners wat nog jonk genoeg is om te werk ’n grondwetlike reg op maatskaplike hulp het."

Mbali Ntuli gaan nie die DA se leier word nie, maar …

Jason Lloyd Menings 2020-10-28

"Die dinamiese jong politikus, Mbali Ntuli (32) van KwaZulu-Natal, sal na alle waarskynlikheid nie die DA-leier word nie omdat – soos sy dit onlangs gestel het – 'die DA nie die vermoë het om die verbeelding van Suid-Afrikaners, veral voorheen benadeeldes, aan te gryp nie'. Ntuli is saam met John Steenhuisen, waarnemende DA-leier, ’n kandidaat vir die pos van DA-leier."

Hier is die foutlyn in die DA

Jason Lloyd Rubrieke 2020-10-20

"Kom ons veronderstel dit is waar dat die DA nie omgee om steun te verloor nie. Hoekom sou Ngwenya so iets sê? Want geen ervare politikus sou so iets in die openbaar sê nie. Dit is politieke selfmoord."

Oproep vir humanitêre hulp aan Afrika is laat, maar nodig

Jason Lloyd Rubrieke 2020-10-13

"Dis nodig om te noem dat die humanitêre krisis, of voedselnood, in Afrika nie ’n nuwe verskynsel is nie. Dit het reeds lank voor die uitbreek van COVID-19 veral hier in Afrika verwoesting kom saai."

Alles is nie net wit of swart nie; let ook op die grys gebiede tussenin

Jason Lloyd Rubrieke 2020-10-13

"Suid-Afrika bevind hom tans op ’n ongemaklike gebied van moeilike politieke en ekonomiese uitdagings, wat nie maklik oplosbaar is nie. Oplossings tot dié kompleksiteit moet liewer nie net op die gebied van wit of swart areas gesoek word nie. Miskien moet die grys gebiede tussenin ook bewandel word om oplossings te vind."

Om mekaar in die hare te vlieg

Jason Lloyd Rubrieke 2020-10-05

"Ongetwyfeld herinner die 'reguit hare versus kroeshare'-issue ’n mens aan die potloodtoets – hoe dit deur die apartheidsregering gebruik – of misbruik – was om ’n persoon se ras te bepaal. Dit is reeds hierdie letsels wat nog vandag voortleef dat mense aan hul hare geken word."

Het die DA of John Moodey se waardes en beginsels verander?

Jason Lloyd Rubrieke 2020-10-01

"Wie is meer skuldig? Die een wat in die donkerte struikel en val of die een wat die donkerte veroorsaak het?"

Trevor Manuel het deel aan "die byna drie dekades van ANC-bewind wat vermors is"

Jason Lloyd Rubrieke 2020-09-09

"Die waarheid is dat die huidige ekonomiese trajek waarop ons is, ons moontlik oor die afgrond kan druk waaronder die arm en honger mense die ergste gaan ly."

Korrupsie hou die ANC bymekaar, daarom sal dit nie skeur nie

Jason Lloyd Rubrieke 2020-09-01

"In ’n week van hoë politieke drama het die ANC se kunsmatige eenheid soos ’n besmette stinksweer oopgebars omdat die skelms, diewe, selfverrykers, nepotiste, tenderpreneurs, pantiepreneurs en Covidpreneurs in die ANC se vet besig is om uit te braai."

COVID-19: ’n Basiese inkomstetoelaag vir armes is juis nou nodig

Jason Lloyd Rubrieke 2020-08-14

"COVID-19 vra menslike en ekonomiese opofferings, maar waar is die regering se opofferings om te sorg dat diegene wat ’n werk of ’n KMMO verloor het, ten minste kos op hul tafel het?"

Hoe gaan die DA hom strategies posisioneer teenoor die ANC?

Jason Lloyd Rubrieke 2020-08-06

"Is die tafel nou behoorlik met verskillende beleidsopsies vir die DA gedek om hulle daadwerklik so strategies te posisioneer om ’n tasbare alternatief vir die ANC te kan wees?"

Top