Henriëtte Loubser

Henriëtte Linde-Loubser is ’n liefhebber van woorde en taal, veral die Afrikaanse taal. So is dit reeds van kindsbeen af. Tans is sy ’n woordvraat vir Nordic Noir en verslind boeke deur skrywers soos Yrsa Sigurdardottir, Henning Mankell, Jo Nesbo en dies meer, maar volgens haar kan Afrikaanse krimis met die beste ter wêreld meeding.

Sy is ’n medewerker en deeltydse dosent in die Departement Kurrikulumstudie aan die Universiteit Stellenbosch. Sy verwerf haar Ph.D. (US) in Omgewingsopvoeding in 2017, getiteld Die uitbeelding van omgewingskwessies in geselekteerde tekste uit die Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur: ’n Ekokritiese perspektief.  Haar belangstellingsveld is die gebruik van kinder- en jeugliteratuur in ekobewusmaking by jong lesers en dit spruit uit haar beheptheid, van kindsbeen af reeds, met die wonderwêreld van ’n lewe na aan die grond en die natuur.  Sy doen gereeld navorsing oor die ekokritiek, posthumanisme en nuwe materialisme en die invloed daarvan op kinder- en jeugliteratuur.  Sy glo vas in die krag van die ekoteks vir omgewingsbewusmaking en dit is haar doelwit om, deur middel van stories vir kinders, omgewingsbewustheid te kweek. Talle akademiese artikels het reeds uit haar pen verskyn.

Sy is ook ’n skrywer en daarom het dit tyd geword om haar voltyds aan hierdie passie te wy. Talle kortverhale vir volwassenes en ook vir die jeug het reeds uit haar pen verskyn. Van haar werk is opgeneem in versamelbundels soos byvoorbeeld die Woordfeesbundel, Bly (2016) en Boereoorlogstories 2 (2012) en in voorgeskrewe werke vir skole. Sy is voorheen ook reeds benoem as finalis vir die Sanlamprys vir Jeuglektuur.  Sy is ’n Vryskutskrywer vir populêre tydskrifte en van haar verse is gepubliseer in Nuwe Kinderverseboek in 2009 deur Tafelberg uitgegee en ook in Vonk@Verse! deur Best Books in 2011 uitgegee. Sy skryf gereeld resensies oor jeugboeke en tree soms as keurder op. ’n Kinderboek, Die skugter vyf, verskyn in 2020 by Tafelberg Uitgewers. LAPA Uitgewers publiseer ook in 2020 haar eerste roman, Plek van Poue (’n gotiese roman).

Kammawaarwêreld deur Estelle Kruger: ’n lesersindruk

Henriëtte Loubser Lesersindrukke 2023-09-20

"Kenmerkend aan die roman en ook tipies van hierdie talentvolle kunstenaar-skrywer, is daar die aanbieding in die teks van ander kunsvorme. Daar is musiek, digkuns, die visuele kunste, vakmanskap en dan natuurlik die toordery-met-woorde teenwoordig."

Waar jakkalse huil deur Elrien Scheepers: ’n resensie

Henriëtte Loubser Resensies 2023-09-12

"Voorop in hierdie teks staan die terugkerende tema van die jeug as redders en bemiddelaars in die nadraai van onverantwoordelike optrede en onverskillige sosiale praktyke deur vorige generasies en heersende regeringsmagte."

"We will begin again": Kraak and Snak (2018) by Rouxnette Meiring as eco-dystopian youth fiction

Henriëtte Loubser Academic research 2023-02-13

"In Kraak and Snak an imaginary world is depicted that is more terrifying than ever before. They depict not only a loss of personal freedom, but also the struggle to survive in unknown and strange circumstances."

"Ons gaan weer nuut begin": Kraak en Snak (2018) deur Rouxnette Meiring as ekodistopiese jeugverhale

Henriëtte Loubser LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2023-02-13

"In Kraak en Snak word ’n wêreld verbeel wat vreesaanjaender is as ooit voorheen. Verlies aan persoonlike vryheid word uitgebeeld, asook ’n stryd om oorlewing in ongekend vreemde omstandighede."

Dryf deur Cecilia Steyn: ’n resensie

Henriëtte Loubser Resensies 2022-11-08

"Met Dryf vestig Steyn haarself as ’n bedrewe, veelsydige skrywer en verras sy lesers van haar heerlike liefdesverhale met ’n uitdagende en bevredigende speurverhaal. Dryf is ’n verhaal wat die leser mag bybly en laat nadink oor die vervlegtheid tussen mens en natuur en oor hoe lank dit nog moontlik sal wees om onbevange in die see te kan dryf asof jy 'tussen skitterende sterre sweef'."

In memoriam: Derick van der Walt

Henriëtte Loubser In memoriam 2022-03-29

"Derick is hopeloos te vroeg weg. Op 63 het hierdie skrywer van aangrypende tekste soos Lien se lankstaanskoene (2008) en Torings van Jasmyn (2019) nog soveel gehad om vir sy aanhangers te bied; soveel stories wat ons aan sy lippe sou laat hang."

Anderkind deur Betsie van Niekerk: ’n resensie

Henriëtte Loubser Resensies 2022-03-04

"Met die lees van Anderkind kan die jong lesers hulle vereenselwig met uitdagende, vreesaanjaende en moeilike situasies oor tye heen. Hulle mag egter ook bewus raak van oplossings en moontlikhede; van die uitkoms wat hoop bring."

Lesmateriaal vir Afrikaans-onderwysers: Henriëtte Loubser se kortverhaal rondom ekologie en natuurbewaring

Naomi Meyer, Henriëtte Loubser Skole 2021-09-13

"Verder kan debatvoering oor ekotemas soos besoedeling, optrede om die aarde te beskerm, klimaatsverandering, uitwissing van spesies, uitputting van natuurlike hulpbronne en die toekoms van die planeet gevoer word. Daar kan idees uitgeruil word en voorstelle gemaak word om kwessies soos besoedeling en vernietiging aan te spreek; optredes te oorweeg, dus."

Skeur deur Carel van Rooyen: ’n resensie

Henriëtte Loubser Resensies 2021-09-07

"Dat die jong, talentvolle skrywer van hierdie debuutwerk voorwaar iemand is om in die toekoms dop te hou, maak my mateloos opgewonde. Jong skrywers wat in die taal van hulle portuur krities belangrike boodskappe kan deel, is broodnodig."

Plek van poue: ’n onderhoud met Henriëtte Linde-Loubser

Naomi Meyer, Henriëtte Loubser Skrywersonderhoude 2020-09-01

"Die pou was nog altyd vir my fassinerend, en alhoewel ek hom aanvanklik nie bewustelik gekies het nie, het ek gou begin verstaan hoekom hy met Stela se aankoms by die kasteel reeds vir haar op die muurtjie sit en wag het." 

Gesprek: Omstrede kwessies in Afrikaanse en Nederlandse jeugliteratuur

Estelle Kruger, Elize Vos, Janneke de Jong-Slagman, Ronel van Oort, Nicol Faasen, Henriëtte Loubser Onderhoude 2020-08-17

Ronel van Oort: "Voordat daar van selfgerigte lees gepraat kan word, behoort leerders in multikulturele klasse eerstens sodanig deur die onderwyser geïnspireer te word om letterkunde te geniet, en tweedens om leesstrategieë te gebruik om selfgerig te kan lees en leer."

Omgewingsopvoeding – ’n kwessie van hoe vroeër, hoe beter

Cliffordene Norton, Henriëtte Loubser Onderhoude 2020-06-04

"Omgewingsopvoeding behels onderrig vir aksie/optrede. Dit is juis die einddoel van OO: om ingeligte, verantwoordelike wêreldburgers van huidige en toekomstige generasies te maak en hulle uit te stuur om ’n verskil te gaan maak."

LitNet Akademies Weerdink: Die klaskamer in ’n posthumanistiese samelewing

Menán van Heerden, Henriëtte Loubser Onderhoude 2020-02-07

"Die ideale kurrikulum sal interdissiplinêr van aard wees, waar daar oor vakgebiede heen volle samewerking is met een hoofdoel voor oë: dat leerders taal- en wiskundevaardighede sal bemeester. Máár: sentraal in hierdie kurrikulum sal omgewingsopvoeding en die ontwikkeling van ekogeletterdheid by leerders staan."

The ecotext in the classroom

Henriëtte Loubser Academic research 2019-12-09

“It is crucial that educators acknowledge the potential role of environmentally oriented narratives and utilise children’s love for stories by applying ecotexts in classrooms.”

Die ekoteks in die klaskamer

Henriëtte Loubser LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-12-09

“Dit is belangrik dat opvoeders die potensiële rol van omgewingsgerigte verhale sal erken, kinders se liefde vir stories sal ontgin en die belangrike rol wat die ekoteks kan speel sal besef.”

Top