Henriëtte Loubser

Henriëtte Loubser is ’n bibliotekaris in die Fakulteit Opvoedkunde van die Universiteit Stellenbosch. Hier leef sy haar uit in ’n omgewing waar haar passies vervloei – ’n wêreld van boeke, lees, jongmense en navorsing. Sy verwerf haar PhD in Omgewingsopvoeding in 2017 (US) met die titel “Die uitbeelding van omgewingskwessies in geselekteerde tekste uit die Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur: ’n Ekokritiese perspektief”. Sy tree aan die einde van 2019 uit as bibliotekaris, maar sal steeds aan die US verbonde bly.

Haar belangstellingsveld is die gebruik van kinder- en jeugliteratuur in ekobewusmaking by jong lesers en dit spruit uit haar beheptheid, reeds van kindsbeen af, met die wonderwêreld van ’n lewe na aan die grond en die natuur. Sy doen gereeld navorsing oor die ekokritiek, posthumanisme en die nuwe materialisme en die invloed daarvan op kinder- en jeugliteratuur. Sy glo vas in die krag van die ekoteks vir omgewingsbewusmaking en dit is haar doel om deur middel van stories vir kinders omgewingsbewustheid te kweek. Talle akademiese artikels het reeds uit haar pen verskyn.

Sy is ook die skrywer van verskeie kortverhale (onder die skrywersvan Linde-Loubser) vir volwassenes en ook vir die jeug. Van haar werk is opgeneem in versamelbundels soos die Woordfeesbundel Bly (2016) en Boereoorlogstories 2 (2012), asook in talle voorgeskrewe werke vir skole. Sy is voorheen ook benoem as ’n finalis vir die Sanlamprys vir Jeuglektuur. Sy is ’n vryskutskrywer vir populêre tydskrifte soos Rooi Rose en van haar verse is in Nuwe Kinderverseboek (2009) en Vonk@Verse! (2011) gepubliseer. Henriëtte skryf gereeld resensies oor jeugboeke en tree soms as keurder op, soos onlangs by die toekenning van die 2019-MER-prys vir jeugliteratuur. Haar eerste bundel ekoverhale vir kinders verskyn in 2020 by Tafelberg.

Lesmateriaal vir Afrikaans-onderwysers: Henriëtte Loubser se kortverhaal rondom ekologie en natuurbewaring

Naomi Meyer, Henriëtte Loubser Skole 2021-09-13

"Verder kan debatvoering oor ekotemas soos besoedeling, optrede om die aarde te beskerm, klimaatsverandering, uitwissing van spesies, uitputting van natuurlike hulpbronne en die toekoms van die planeet gevoer word. Daar kan idees uitgeruil word en voorstelle gemaak word om kwessies soos besoedeling en vernietiging aan te spreek; optredes te oorweeg, dus."

Skeur deur Carel van Rooyen: ’n resensie

Henriëtte Loubser Resensies 2021-09-07

"Dat die jong, talentvolle skrywer van hierdie debuutwerk voorwaar iemand is om in die toekoms dop te hou, maak my mateloos opgewonde. Jong skrywers wat in die taal van hulle portuur krities belangrike boodskappe kan deel, is broodnodig."

Plek van poue: ’n onderhoud met Henriëtte Linde-Loubser

Naomi Meyer, Henriëtte Loubser Skrywersonderhoude 2020-09-01

"Die pou was nog altyd vir my fassinerend, en alhoewel ek hom aanvanklik nie bewustelik gekies het nie, het ek gou begin verstaan hoekom hy met Stela se aankoms by die kasteel reeds vir haar op die muurtjie sit en wag het." 

Gesprek: Omstrede kwessies in Afrikaanse en Nederlandse jeugliteratuur

Estelle Kruger, Elize Vos, Janneke de Jong-Slagman, Ronel van Oort, Nicol Faasen, Henriëtte Loubser Onderhoude 2020-08-17

Ronel van Oort: "Voordat daar van selfgerigte lees gepraat kan word, behoort leerders in multikulturele klasse eerstens sodanig deur die onderwyser geïnspireer te word om letterkunde te geniet, en tweedens om leesstrategieë te gebruik om selfgerig te kan lees en leer."

Omgewingsopvoeding – ’n kwessie van hoe vroeër, hoe beter

Cliffordene Norton, Henriëtte Loubser Onderhoude 2020-06-04

"Omgewingsopvoeding behels onderrig vir aksie/optrede. Dit is juis die einddoel van OO: om ingeligte, verantwoordelike wêreldburgers van huidige en toekomstige generasies te maak en hulle uit te stuur om ’n verskil te gaan maak."

LitNet Akademies Weerdink: Die klaskamer in ’n posthumanistiese samelewing

Menán van Heerden, Henriëtte Loubser Onderhoude 2020-02-07

"Die ideale kurrikulum sal interdissiplinêr van aard wees, waar daar oor vakgebiede heen volle samewerking is met een hoofdoel voor oë: dat leerders taal- en wiskundevaardighede sal bemeester. Máár: sentraal in hierdie kurrikulum sal omgewingsopvoeding en die ontwikkeling van ekogeletterdheid by leerders staan."

The ecotext in the classroom

Henriëtte Loubser Academic research 2019-12-09

“It is crucial that educators acknowledge the potential role of environmentally oriented narratives and utilise children’s love for stories by applying ecotexts in classrooms.”

Die ekoteks in die klaskamer

Henriëtte Loubser LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-12-09

“Dit is belangrik dat opvoeders die potensiële rol van omgewingsgerigte verhale sal erken, kinders se liefde vir stories sal ontgin en die belangrike rol wat die ekoteks kan speel sal besef.”

Onderwys, opvoeding en gebruike in ’n nuwe era

Estelle Kruger, Henriëtte Loubser Onderhoude 2018-10-17

"[T]oe ek begin met my navorsing, was ek reeds deeglik bewus van die heersende toestand van verbruik en misbruik van die aarde se natuurlike hulpbronne, maar ek het nooit werklik besin oor die meerderwaardigheid waarmee die mens die niemenslike bejeën nie."

Challenges of the Anthropocene: Education in a world dominated by human activity

Henriëtte Loubser Academic research 2018-10-11

"The reality today is that we live in a world of dramatically increasing environmental changes, where stability can no longer simply be taken for granted and where the future is no longer guaranteed. It would be unproductive to shelter those we teach from these harsh realities, and it is necessary to talk absolutely frankly about (for example) erosion, pollution, the horrifying accumulation of waste, and the massive loss of biodiversity."

Skadujagter deur Dihanna Taute: ’n resensie

Henriëtte Loubser Resensies 2018-10-11

"Skadujagter is ’n aangrypende verhaal wat die skrywer met intense deernis, maar ook met hope insae, deel. Sy skryf vernuftig en behendig, met ’n styl en aanslag wat by die jong volwassene aanklank sal vind."

Uitdagings van die Antroposeen: onderwys in die era van ’n mensgemaakte wêreld

Henriëtte Loubser LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-10-11

"Die opvoedkunde beskik oor die potensiaal om maniere te bied waarop die dreigende omgewingskrisisse van die huidige geologiese epog aangespreek kan word. Dit is nodig om aandag te gee aan die vervlegtheid van alle lewensvorme en om toe te sien dat daar ’n radikale strewe ontwikkel na die vervaging van grense tussen die mens en die niemenslike."

Jong lesers: Dink hieraan as jy ’n boek resenseer

Henriëtte Loubser Jong lesers 2018-08-08

"Onthou, alhoewel ’n resensie ’n ernstige saak is, moet dit steeds lekker leesstof wees wat belangstelling in ’n boek sal prikkel. Dit behoort ’n potensiële leser te laat besluit of hy/sy die moeite wil doen om die boek te lees of nie. Geniet dit!"

Soen deur Jan Vermeulen: ’n resensie

Henriëtte Loubser Resensies 2018-01-25

"Soen spreek die soeke na ’n eie identiteit aan. Wie is ek? Waar pas ek in?"

Blou is nie ’n kleur nie deur Carin Krahtz: ’n resensie

Henriëtte Loubser Resensies 2018-01-25

"Blou is nie ’n kleur nie slaan jou asem weg. Dit pluk aan jou binnegoed. Dit betrap jou onverhoeds in ’n leeservaring wat jou soms duiselig sal laat."

Top