Henriëtte Loubser

Henriëtte Loubser is ’n bibliotekaris in die Fakulteit Opvoedkunde van die Universiteit Stellenbosch. Hier leef sy haar uit in ’n omgewing waar haar passies vervloei – ’n wêreld van boeke, lees, jongmense en navorsing. Sy verwerf haar PhD in Omgewingsopvoeding in 2017 (US) met die titel “Die uitbeelding van omgewingskwessies in geselekteerde tekste uit die Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur: ’n Ekokritiese perspektief”. Sy tree aan die einde van 2019 uit as bibliotekaris, maar sal steeds aan die US verbonde bly.

Haar belangstellingsveld is die gebruik van kinder- en jeugliteratuur in ekobewusmaking by jong lesers en dit spruit uit haar beheptheid, reeds van kindsbeen af, met die wonderwêreld van ’n lewe na aan die grond en die natuur. Sy doen gereeld navorsing oor die ekokritiek, posthumanisme en die nuwe materialisme en die invloed daarvan op kinder- en jeugliteratuur. Sy glo vas in die krag van die ekoteks vir omgewingsbewusmaking en dit is haar doel om deur middel van stories vir kinders omgewingsbewustheid te kweek. Talle akademiese artikels het reeds uit haar pen verskyn.

Sy is ook die skrywer van verskeie kortverhale (onder die skrywersvan Linde-Loubser) vir volwassenes en ook vir die jeug. Van haar werk is opgeneem in versamelbundels soos die Woordfeesbundel Bly (2016) en Boereoorlogstories 2 (2012), asook in talle voorgeskrewe werke vir skole. Sy is voorheen ook benoem as ’n finalis vir die Sanlamprys vir Jeuglektuur. Sy is ’n vryskutskrywer vir populêre tydskrifte soos Rooi Rose en van haar verse is in Nuwe Kinderverseboek (2009) en Vonk@Verse! (2011) gepubliseer. Henriëtte skryf gereeld resensies oor jeugboeke en tree soms as keurder op, soos onlangs by die toekenning van die 2019-MER-prys vir jeugliteratuur. Haar eerste bundel ekoverhale vir kinders verskyn in 2020 by Tafelberg.

Jeugfiksie en 'n verkenning van die natuur: ’n onderhoud

Estelle Kruger, Henriëtte Loubser Onderhoude 2017-12-06

"Werklike belewenis van die natuurlike omgewing is nie noodwendig vir kinders in stedelike gebiede beskore nie. Om in ’n digte woud te gaan stap en onbevange daar te kan speel, is deesdae bykans onvoorstelbaar."

Developing ecoliteracy in an Afrikaans reading series

Henriëtte Loubser Academic research 2017-11-28

"Through knowledge of the natural systems and an understanding of the intertwinement of all things in the cycle of life, the child reader may be empowered to engage in talking about the natural environment and environmental issues in an informed and critical way."

Die ontwikkeling van ekogeletterdheid deur middel van ’n Afrikaanse leesreeks

Henriëtte Loubser LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2017-11-28

"Met beter kennis van natuurlike stelsels en groter begrip vir die vervlegtheid van alle bestaansvorme word die kind bemagtig tot ingeligte en kritiese deelname aan gesprekke oor die natuurlike omgewing en omgewingskwessies."

Elevation: the rising tide deur Helen Brain: ’n resensie

Henriëtte Loubser Resensies 2017-09-19

"Lesers van jongvolwassene-literatuur en fantasieverhale behoort hierdie reeks as uitdagende, maar opwindende leesstof te ervaar."

Die Poort: Krygers deur Nelia Engelbrecht, ’n resensie

Henriëtte Loubser Resensies 2017-09-05

"Tieners lees dikwels eerder Engels as Afrikaans, waarskynlik omdat die genres wat hulle verkies (soos fantasie, wetenskapfiksie en futuristiese verhale), nie geredelik in Afrikaans beskikbaar is nie. Juis om hierdie rede is die Poort-reeks so ‘n lekkerlees- en uiters waardevolle toevoeging tot die fantasiegenre in Afrikaans."

Environmental discourse in science fiction for children with reference to the Anna Atoom series by Elizabeth Wasserman

Henriëtte Loubser Academic research 2017-06-15

"The value of nature relative to the community is a critical issue. The Anna Atoom series shows the beauty of nature and emphasises the worth of the non-human."

Die jeugboek Anna Atoom, wetenskapfiksie en omgewingsgesprekke

Estelle Kruger, Henriëtte Loubser Onderhoude 2017-06-15

"Niks verhoed ... die wetenskaponderwyser om fiksietekste soos die Anna Atoom-reeks, met die talle feiteblokke, in die klaskamer in te span nie."

Omgewingsdiskoers in wetenskapfiksie vir kinders met verwysing na die Anna Atoom-reeks deur Elizabeth Wasserman

Henriëtte Loubser LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2017-06-12

"Die Anna Atoom-reeks bied ’n vorm van omgewingsdiskoers wat nuwe insigte oor die natuur en die mens se plek daarin bring. Diskoers wat ’n uitbuitverhouding met die natuur ontmoedig, soos wat in hierdie reeks aangetref word, kan ’n belangrike rol speel in die stryd teen misbruik en vernietiging van die aarde."

Met bome soos met boeke

Estelle Kruger, Henriëtte Loubser Onderhoude 2016-10-27

 "’n Liefde vir lees moet gekwéék word."

The pedagogical value of ecoliterary texts: an application of Adrian Rainbow’s views on an Afrikaans youth novel, a cross-over novel and a picture book for children

Henriëtte Loubser Academic research 2016-10-21

"With this article I investigate the value of ecologically oriented fiction texts in creating environmental awareness, and in environmental education."

Die opvoedkundige waarde van ekoliterêre tekste: ’n Toepassing van Adrian Rainbow se sienings op ’n Afrikaanse jeugverhaal, ’n oorgangsroman en ’n prenteboek vir kinders

Henriëtte Loubser LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2016-10-21

"Hoe suksesvol kan fiksietekste aangewend word om jong lesers ekologies op te voed en hulle meer sensitief ten opsigte van die natuurlike omgewing en die mens se verhouding met die natuur te stem?"

Boekresensie: Elf dae in Parys deur Elizabeth Wasserman

Henriëtte Loubser Resensies 2016-09-30

"Elf dae in Parys trek jou in, dit sleur mee, dit verskerp jou sinne en dit laat jou met die nodige kennis oor wat om met jou volgende besoek aan Parys te gaan doen."

Boekresensie: Ek en Prins Donkerkuif deur Dihanna Taute

Henriëtte Loubser Resensies 2016-08-02

"Dihanna Taute het beslis ’n op-die-pols-aanvoeling vir wat in jong gemoedere aangaan."

Boekresensie: Hartbreker deur Cecilia Steyn

Henriëtte Loubser Resensies 2016-07-26

"Iemand het eendag gesê daar is niks so opwindend, maar tog ook so dramaties, soos jong liefde nie.  En met haar Tienerharte-reeks en spesifiek dan nou met Hartbreker kry Cecilia Steyn dit reg om hierdie belangrike fase in die lewe van jongmense met deernis, begrip en groot sukses uit te beeld."

Boekresensie: Rympies vir pikkies en peuters, saamgestel deur Riana Scheepers, Suzette Kotzé-Myburgh en Gertie Smit

Henriëtte Loubser Resensies 2016-03-01

"Kinderletterkunde beklee immers ‘n baie belangrike plek in die totale opvoedingsproses van jong kinders. Elkeen van die samestellers van hierdie pragwerk verdien ‘n pluim in die hoed!"

Top