Die sielkunde agter samesweringsteorieë

 • 21

Agtergrondfoto: Miguel Á. Padriñán | Pixabay

Wit Afrikanermans vrees die inenting en gryp na ivermektien weens hulle verlaagde status in die nuwe Suid-Afrika. Dit sou een verklaring wees vir die Middeleeuse manier waarop mense hulle tans aan die neus laat lei.

In Augustus 2017 het Karen Douglas, Robbie Sutton en Aleksandra Cichocka ’n literatuuroorsig gepubliseer om die sielkunde agter samesweringsteorieë te probeer verduidelik. Hulle artikel heet “The psychology of conspiracy theories”.

Die artikel is voor Covid gepubliseer, maar toe is daar reeds ondersoek ingestel na die vrees vir inentings wat onder gemarginaliseerde groepe voorkom en spoed optel onder regse Westerse mense; dít ten spyte van die feit dat inentings een van die grootste deurbrake ooit in die Westerse mediese geskiedenis is.

Drie goed wat mense na ’n samesweringsteorie lok

Samesweringsteorieë bied gewoonlik verstaanbare antwoorde wat die deelnemers in beheer laat voel en boonop beter oor hulself laat voel.

Kom ons breek die sin op:

 • verstaanbaar
 • in beheer laat voel
 • beter laat voel.

Douglas et al beskryf dit as empiriese, eksistensiële en sosiale motiewe wat mense agter onjuiste inligting laat aanhardloop.

Kom ons toets hierdie drie motiewe aan die hand van bestaande samesweringsteorieë wat aangeblaas word op die sosiale media deur mense wat hulself voordoen as die “alternatiewe media”, maar hulself nie aan etiese perskodes onderwerp nie. Die “bronne” van die alternatiewe media is instansies wat inligting kureer op maniere wat vrees by sekere mense wek, en agterdog bewerkstellig teen demokratiese instansies – veral teen enigiets wat op “liberale” menseregte betrekking het. QAnon is een van die bekendste bronne. Dié netjies gekureerde inligting word dan versprei en herversprei onder mense wat inkoop in die sameswerings. So ontstaan “eggokamers” waar valshede op een ruimte gelegitimeer kan word deur bronverwysings na soortgelyke ruimtes wat ook deur komplotdenkers beheer word.

...
Die Wêreldgesondheidsorganisasie se artikel is helder en baie duidelik, maar o wee, die regse eggokamers het klaar besluit ons mag nie na hulle luister nie, want hulle is deel van die kabaal.

...

COVID-19 is niks anders as gewone griep nie

Dit is nie waar nie, maar ... Die rede waarom mediese dokters COVID-19 anders hanteer as “gewone” griepuitbrake, lê in die hoeveelheid mense wat hospitalisering nodig het én die groter aantal sterftes weens COVID-19.

Die probleem is:

 • Die mediese wetenskap en regerings wêreldwyd sit met enorme hoeveelhede data wat moeilik is om te interpreteer.
 • Wetenskaplikes praat in waarskynlikhede, bitter selde in absolute terme.
 • Daar gaan boonop wel elke jaar duisende mense dood weens “gewone” griepuitbrake – in Suid-Afrika ’n geskatte 11 000 mense per jaar.*
 • Mediese dokters en verpleegpersoneel ervaar die aanslag van die virus eerstehands, terwyl die gemiddelde wit, Afrikaanssprekende man gedwing word om 22:00 by die huis te wees en ’n masker te dra, en nou heel dikwels minder verdien weens die geweldige probleem wat inperking vir die ekonomie teweegbring; hy weet gewoon nie wat in die hospitale gebeur nie.

* Kom ons kyk na hierdie een enkele stukkie statistiek. Ek skryf “’n geskatte 11 000 mense per jaar” sterf aan griep. Kyk hoe moeilik is dit om ’n ware syfer te kry.

Iemand wat eenvoudige swart en wit antwoorde soek, is reeds verlore.

Dan is daar hierdie artikel, wat ek hoegenaamd nie verstaan nie. Ek deel dit bloot om te wys hoe kompleks hierdie studies soms is. Ek, as leek, kon geen snars verstaan nie.

Die Wêreldgesondheidsorganisasie se artikel is egter helder en baie duidelik, maar o wee, die regse eggokamers het klaar besluit ons mag nie na hulle luister nie, want hulle is deel van die kabaal.

Vergelyk dit met inligting in die eggokamers.

 • Daardie inligting is eenvoudig en maklik om te verstaan.
 • Die eggokamers se data is fyn gekureer om seker te maak dit fokus op slegs ’n baie klein deel van die waarheid. Dikwels, nie altyd nie, word baie geldige data verkeerd aangewend om die deelnemer ’n valse sin van sekuriteit te gee.

Die man wat dus vuur spoeg op Facebook het nie ’n idee wat in die hospitale aangaan nie. Hy lees nie die amptelike data nie, want hy word vertel dis deur kommuniste opgemaak. Hy is tevrede daarmee dat die data wat hy wel lees nie sy eie idees uitdaag nie en voel dan baie goed oor homself wanneer hy joernaliste slegsê en allerlei skakels na regse eggokamers op ’n byna aktivistiese manier versprei.

Kom ons gebruik Douglas et al.

 • Empiries: Die samesweerder wíl ingelig wees en verstaanbare data hê, maar die wetenskaplikes gee ingewikkelde data wat met waarskynlikhede werk. Die eggokamers weet wat presies hy wil hê en kureer die data op maniere wat hom laat glo hy is reg.
 • Eksistensieel: Die swart regering het nou alreeds alles van hom weggevat. Sy familie is nie meer in die regering nie, sy taal is nie meer al een wat gesing word in die nasionale lied nie en nou het “hulle” boonop sy besigheid vernietig. Hy vind dus aanklank by QAnon-volgelinge waar almal weer in Trump die heropstanding van die wit man gesien het. Trump wou nie maskers hê nie; Trump het in die openbaar sy mediese mense afgejak ... Trump se mense spreek ook tot die gebroke, wit Afrikanerman se mense.
 • Sosiaal: Binne die warm gevoel van die eggokamers is daar ander wat ook verstaan. Hier voel die wit Afrikaner geborge. Hier is ander wat ook hulle inkomste verloor het. Hier is dit dus reg om te beweer dat mediese dokters saamsweer met die kommuniste en die illuminati en die Vrymesselaars om gewone mense se besighede seer te maak. Hier, in die alternatiewe ruimte waar ons saamstem dat COVID-19 ’n samesweringsteorie is, is dit vir ’n oomblik warm en oukei.

Inentings is skadelik

Dit is nie waar nie. Inentings het ontsettend baie beteken vir die Weste. Die Covid-inentings is ook nie “ongetoetste” goed nie. Dit is ook nie oor maande heen gemaak nie.

Die volledige RNA van COVID-19 is reeds in Januarie 2020 gepubliseer, en toe is bestaande tegnologie gebruik om hierdie inentings te produseer. LitNet het dit al verduidelik en ander webruimtes, soos News24, het baie toeganklik daaroor geskryf.

Maar ...

 • Die wetenskaplikes produseer die hele tyd inligting oor die vordering én die probleme. Bloedklonte! Gevaar! Ja, maar vir minder as een uit ’n miljoen.**
 • Die regering kondig met groot ophef aan dat AstraZeneca in die land aangekom het, dan hou hulle op om dit te gebruik en verkoop die besending aan ander lande.
 • Die regering sê dat hulle twee miljoen dosisse Johnson & Johnson-inentings gaan weggooi.
 • Selfs Izak ken ’n mediese dokter wat in die hospitaal beland het ná ’n inenting; sy was blerrie siek.***
 • Die slim mense sê selfs met die heel beste inenting in die arm, gaan ons almal skynbaar weer COVID-19 kan kry, maar hopelik dan nie in die hospitaal beland nie.

Weer eens is die data moeilik om te verstaan, of word dit soms geïgnoreer.

 • ** Neem bloedklonte. Die data is beskikbaar. Kyk hierdie baie mooi infografika, met goeie verwysings.
 • Tussen 10 en 12 vroue per 100 000 kry bloedklonte tydens ’n bevalling. Dit beteken meer as 100 uit ’n miljoen. Inentings? Minder as 1 uit ’n miljoen. Word daar in die regse eggokamers oor bloedklonte tydens swangerskappe gepraat? Ek weet van geen wit Afrikanermans wat nie meer wil seks hê met vroue weens hierdie statistiek nie.
 • Die feit dat AstraZeneca skynbaar té konserwatief vervaardig is en dus minder effektief is, beteken nie dis oneffektief nie.
 • *** Iets meer oor daardie mediese dokter. Ek deel die volgende met haar toestemmig. Sy het die Vrydag Johnson & Johnson gekry, Sondag siek gevoel en is teen die Woensdag in die hospitaal opgeneem. En nou kan sy weer rustig voortgaan met haar werk. Wat van die miljoene mense wat niks oorkom nie en dadelik hulle lewens kon hervat? In Suid-Afrika is meer as 2,1 miljoen mense reeds ingeënt. China het reeds meer as 1 miljard mense ingeënt. In die VSA staan die getal reeds op 318 miljoen. Wêreldwyd is die syfer bo 2,66 miljard.

Die wetenskaplikes se data is kompleks en vol grys gebiede. Daarteenoor weet die eggokamers wat om te sê:

 • Gister is ’n pasiënt dood in Spanje kort na sy ingeënt is!
 • ’n Lykskouing op ’n bejaarde het tekens van die teenliggaampies getoon en raai wat – hy was ingeënt!

Die eggokamers se kurators deel dikwels selfs skakels na erkende mediese joernale. Dié skakels bewys dikwels die teendeel van die eggokamer se “feite”, maar omdat die data so kompleks is, lees die deelnemers nie die artikel binne konteks nie, of hulle lees dit glad nie.

Kom ons gebruik Douglas et al.

 • Empiries: Die eggokamers gee vir die deelnemers eenvoudige data wat maklik is om te verstaan. Dié data is slim gekureer om selfs wetenskaplike artikels te betrek, maar weerhou die komplekse aard van die data, en ook dikwels die ware aard van die navorsing. Teenoor die eggokamers se eenvoudige, oorredende onwaarhede, publiseer die wetenskap enorme hoeveelhede data wat moeilik is om te verstaan en dikwels wys dat daar steeds veel meer vrae as antwoorde is.
 • Eksistensieel: Douglas et al sê mense wat bang en swak opgelei is, val die maklikste vir samesweringsteorieë. Die vrees vir die dood is ’n maklike plek om mense se bangmeters in die rooi te druk. Dit is dus maklik om mense bang te maak vir inentings. En “swak opgelei”? Selfs die beste viroloë in die wêreld leer tans nog elke dag iets nuut oor COVID-19. Die gemiddelde persoon, met of sonder grade, sal ’n leeftyd lank ’n leek bly op so ’n gespesialiseerde gebied. Die eggokamers reduseer daarom die “waarhede” tot verstaanbare, deelbare inligting wat vrees aanwakker en gebruik die komplekse data van die wetenskap om hulle verstaanbare, maar vals, “feite” te bewys.
 • Sosiaal: Trump was die poster boy vir almal wat bang en oningelig voel. Hy het eenvoudige antwoorde as salwing uitgedeel aan almal wat onseker gevoel het oor die komplekse aard van ’n virus wat selfs die slimste wetenskaplikes laat kopkrap. Trump het vir die underdog gewys dat jy nie komplekse data hoef te verstaan nie, jy moet net die wetenskaplikes bevraagteken, dan maak jy van Amerika ’n beter plek. In Suid-Afrika het die leierlose wit Afrikaner Trump aangegryp as ’n held. Die mense wat sy eggokamers geskep het, praat dus ook die taal wat iemand in Bloemfontein, Bellville en Boksburg kan verstaan. Hier was vir ’n oomblik weer ’n sterk wit man wat vir ’n oomblik weer die droom van wit baasskap in mense se harte wakker gemaak het. Hy het saamgestem dat die wetenskaplikes nie die antwoorde het nie.

Ivermektien is die “silver bullet”

Suid-Afrika was in die greep van ’n dodelike pandemie. Mense sit in hulle huise, hulle besighede lei skade. Die wetenskaplikes beloof ’n entstof wat nêrens beskikbaar is nie. Dan ... WOW! Hier kom ’n WhatsApp-boodskap van die Vrystaat af in goeie Afrikaans wat sê ivermektien is die “silver bullet”.

Waarom het hierdie enkele stemboodskap die vervaardigers van ivermektien oornag ryk gemaak en veeartse laat skarrel?

Kom ons ondersoek die drie boustene.

 • Empiries: Dit is lank reeds bekend dat ivermektien in die laboratorium bind aan die stekels van die koronavirus. As ’n mens weet hoe die liggaam se immuunstelsel werk, dan klink dit na goeie nuus, want uiteindelik vervaardig ons liggame teenliggame wat aan die virus bind en op dié manier word ’n potensieel dodelike virus ’n stuk nuttelose proteïen. Dit klink goed! Ja, maar dit is in talle toetse bewys as oneffektief in ons liggame. Die probleem lê daarin dat Suid-Afrika nie enigste land is waar allerlei konkoksies getoets is nie, so oral op die internet is daar studies oor ivermektien. Die feit dat daar nog net een studie is wat aan al die standaarde voldoen het en die feit dat daardie studie bewys het dat ivermektien nie effektief is nie, is moeilik om te verstaan. Die inligting is beskikbaar, ek het het daaroor geskryf, maar enigeen wat die video van daardie seminaar so wou volg (dit is aan te bevele), sal moet erken dit is alles moeilik om te verstaan. Daarteenoor bied die eggokamers die maklike antwoorde, met talle datastelle wat indrukwekkend opgestapel word. Die feit dat die inligting misleidend is, word natuurlik nie gedeel nie. Soek jy dus “bewyse” dat ivermektien werk, gaan jy dit kry. Soek jy vir die teendeel, loop jy jou vas in studies wat moeilik is om te volg. Die feit dat daar nog nie een enkele studie uit die Vrystaat gekom het om daardie WhatsApp-boodskap se beloftes as korrek te bewys nie, word oral verswyg.
 • Eksistensieel: Die wit, Afrikaanse man is nie meer in beheer nie en die inperking het dit nog erger gemaak. Wie dan beter as ’n wit, Afrikaanse man wat skielik beweer die magiese kuur teen hierdie vreemde virus kan op die wit, Afrikaanse baas se plaas gevind word?
 • Sosiaal: Dis nie moeilik om te verstaan waarom wit, Afrikaanse mans se harte geswel het toe daardie WhatsApp-boodskap hulle bereik het nie.
...
Trump, die man wat met sy minagting vir feite die VSA in ’n COVID-19-slagveld omskep het, se eenvoudige, vals uitsprake maak harte warm in die laers hier in Suid-Afrika.

...

’n Kollektiewe narsissisme

Douglas et al het bevind dat groepe wat uitgestoot voel, of polities aan die verloorkant is, samesweringsteorieë makliker glo as groepe wat aan die wenkant van die politieke spel is.

Conspiracy belief has also been linked to prejudice against powerful groups […] and those perceived as enemies […]. These findings suggest that conspiracy theories may be recruited defensively, to relieve the self or in-group from a sense of culpability for their disadvantaged position (Douglas et al, 540).

Die wit Afrikanerman het in 1990 sy status as heerser verloor. Aanvalle op eiendom, taal en kultuur het sedertdien vererger. Hy wat eens die heerser was, is nou teen die toue. Toe kom inperking. “Hulle” (die swart regering) maak nou dat “ons” ons vryheid en ons besighede gaan verloor. “Hulle” wil “ons” nou finaal breek ...

In keeping with this defensive motivation, conspiracy belief is associated with narcissism—an inflated view of oneself that requires external validation and is linked to paranoid ideation […]. Conspiracy belief is also predicted by collective narcissism—a belief in the in-group’s greatness paired with a belief that other people do not appreciate it enough […]. Groups who feel that they have been victimized are more likely to endorse conspiracy theories about powerful out-groups […] (Ibid).

Die regering se onbeholpenheid en moedswillige uitsprake deur mense soos Malema dryf die eens almagtige wit Afrikanerman nog verder terug op die agtervoet.

Die magteloosheid, vererger deur inperking, veroorsaak ’n kollektiewe narsisme in ’n laer wat steeds digter trek teen die regering. Binne hierdie laer het deelnemers toegang tot Trump, die laaste hoop van die wit man, se eggokamers.

Tydens die inperking word die verkiesing van Trump “gesteel” – talle mense erken steeds nie dat Biden gewen het nie.

Trump, die man wat met sy minagting vir feite die VSA in ’n COVID-19-slagveld omskep het, se eenvoudige, vals uitsprake maak harte warm in die laers hier in Suid-Afrika.

Die kollektiewe narsissisme binne die laer, gekoppel aan data wat gekureer word om te bevredig, nie uit die daag nie, hou die deelnemers aan samesweringsteorieë knus.

Die literatuuroorsig

Douglas et al se artikel is aanlyn beskikbaar: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0963721417718261.

Douglas, K, Sutton, R en Cichocka, A. 2017. The psychology of conspiracy theories. Current Directions in Psychological Science, 26(6):538–42.

Lees ook:

Dodelike entstoffiksie: Wat is die waarheid?

COVID-19: Verdraaide feite wat so vinnig soos ’n virus versprei

Herman Wasserman en die infodemie: Disinformasie in die Globale Suide

Saphra kry pak oor ivermektien; inperking, reisbeperkings en inentings ook ondersoek

Jy is ’n belangrike deel van die nuwe wapenwedloop

COVID-19: Jeremy Nel on vaccines, returning to normal and ivermectin

Wat gebeur wanneer ons ’n entstof kry?

Waarom ’n entstof jou lewe kan red, maar nie jou DNS kan verander nie

 • 21

Kommentaar

 • Die wit Afrikanerman word hier lelik met ‘n breë kwas van boosheid wat glo aan samesweringsteorieë geverf. In my woonbuurt is alle mans wit Afrikaners tussen 55 en 70 en almal is vir die entstof. En die bo sestigers het hul almal laat inspuit al het hul nooit na registrasie hul SMS’e gekry nie. Moeite gedoen om dit by die hospitaal te kry. Party mense wend hul tot ivermektien agv die toestande van ons hospitale en gesondheidsorg en die stadige uitrol van die vaksines.
  Ek het ook van etlike swartes en bruines gehoor wat nie die entstof wil hê nie. My huiswerker se kinders het haar afgeraai, want hulle sê die regering wil ou mense doodmaak. Ek het haar registreer en sy het dit geneem. Ek dink dit het tyd geword vir party joernaliste om af te klim van hul hoë perdjies en meer navorsing doen voor hulle begin met hul Afrikanerman-bashing. Dis so yesterday.

 • Interessante artikel oor samesweringsteorieë en die uittreksel van "The Psychology of conspiracy theories".
  Ongelukkig is jou toepassing van die teorie van 'n goeie artikel en jou growwe veralgemening van alle wit Afrikanermans verkeerd. Jou inforsering van Trump en Trump ondersteuners in die vergelyking, veroorsaak ook dat deur jou redenering gesien word as vooropgestel en nie objektief in die toepassing nie.
  Daar is baie samesweringsteorie gelowiges wat nie jou narratief pas nie.

 • Johan Viljoen

  'n Samesweringsteorie word dikwels gemotiveer deur die samesweerders self, juis as 'n rookskerm vir die sameswering. Mense wat gewoonlik in 'n staat van ontkenning is aangaande die werklike feite maak dit dikwels ook af as 'n samesweringsteorie.

 • Ek is deur verskeie maats gevra om my 'teorie' te gee oor die 42% van Afrikaners wat die vaksiene weier óf skepties is oor die teenmiddelinspuiting, teenoor die nasionale gemiddelde van 29% wat die inspuiting(s) vir Covid19 verwerp.
  Ter agtergrond.
  Wêreldwyd is daar vandag 'n verdieping in twee uiterstes.
  Aan die een kant 'n groeiende en alomvattende konserwatisme en aan die ander 'n liberale uitgangspunt soos vergestalt in die meeste liberale demokrasieë in veral die Weste.
  Hierdie twee benaderings is nie altyd onderling eksklusief nie en daar is oorvleueling wat betref aspekte soos verkiesings, 'n vry pers en die ekonomie.
  Die groot onderskeid tussen hierdie twee denkrigtings, is die rol van godsdiens en 'n nasionale identiteit (lees : nasionalisme).
  Hierdie denkrigting steun 'n tipe fundamentalistiese dogma wat berus op eiesoortigheid en eksklusiwiteit.
  Ons as Suid-Afrikaners sal weet dat ons vir bykans 'n half eeu onder só 'n bedeling gelewe het.

  Die Pew Research Centre, 'n internasionaal-geakkrediteerde navorsingsinstituut, het gevind dat in die 2016 verkiesings in die VSA het 80% van kiesers wat as "Evangeliese Christene" identifiseer, vir Trump gestem het.
  Die statistiek vir die 2020 verkiesing was omtrent dieselfde.
  Die korrelasie tussen konserwatisme en diegene wat identifiseer as gelowiges is ooglopend duidelik.
  Dit is ook opvallend dat in die VSA die grootste gros anti-vaxxers stem vir die Republiekeinse party.

  Soos daar is die patroon hier by ons ook dieselfde.
  Hier by ons het 'n aantal hoëprofiel-gelowiges reeds hul bedenkinge uitgespreek oor die teenmiddel.
  Hul teenkanting, of ten minste hul skeptisisme teen die vaksiene, is nie gebasseer op wetenskaplike studies deur epidemologieë en viroloë nie, maar op Bybeltekste en samesweringsteorieë (lees: die 666 merk van die duiwel en die koms van die 'Een wêreld', die antichris).
  Goedgelowiges glo soos die een tannie op Facebook wat reguit sê sy het nie die inspuiting nodig nie, want Jesus beskerm haar teen alles.
  Hierdie tipe denkpatroon dui op 'n kuddementaliteit waar samehorigheid en "een wees" disproporsioneel die belangrikste oorweging word en onderling gesteun word tydens kerkbyeenkomste en aanlynbybelstudiegroepe.
  Ons lewe vandag in 'n empiries-gefundeerde samelewing waar die wetenskap ons onkunde oor baie dinge vervang en ondersteun met onweerlegbare feite.
  Soos die een ou gesê het: "Fact not fiction must direct our lives".

 • Elred Ferreira

  Ek het bitter selde in my lewe so 'n belaglike, eensydige artikel gelees. Ek sal verstom wees as die skrywer van die artikel werklik hulself glo!

 • Gustaf Claassens

  Lanklaas so 'n stuk growwe veralgemenings en snert gelees. Dit wil voorkom of die skrywer uit 'n nagmerrie wakker geskrik het en alles wat hom oorweldig het wou neerpen.

  Sarie som dit reg op en vat dit pragtig saam.

 • William Harmsen

  Die artikel weerspieël die neiging van linkes om almal wat hul doen en late bevraagteken as ver regs af te maak. Daar is baie vrae oor Covid 19 en ons regering se hantering van die krisis wat onbeantwoord bly.

 • Wit Afrikanermans vrees die inenting ... Wat 'n absoluut onsinnige veralgemening. Waarop is hierdie stelling gebaseer? Hoe groot is die groep "Afrikanermans" waarna verwys word? Hoeveel van hulle se mening oor inenting is gevra? Soos my oupa (wat 91 jaar op dieselfde plaas gebly het) en my pa (albei Afrikanermans) sou gesê oor sulke onsinnige stellings: Dit lyk my jy soek geselskap.

 • Naas+Ferreira

  "Alle wit Afrikanermans glo in samesweringsteorieë en is teen inenting." Izak de Vries is 'n wit Afrikanerman: ergo: Izak de Vries glo in samesweringsteorieë en is teen inenting. Dit is die probleem met menings: elkeen met 'n honeursgraad in skeppende skryfwerk kan 'n aantal "kenners" aanhaal, veralgemenings maak (sonder bewyse - 'n tipiese Trump-foefie) en dit opdis as lesse geleer uit die "Universiteit van die Lewe." LitNet sal dit publiseer. Gaan eis jou geld by die "Universiteit van die Lewe" terug. Jy het niks geleer nie.

 • Ek is 'n wit Afrikanerman in die land - sover ek kon vasstel, meer as twee of drie geslagte. Ek ken die skrywer van die artikel/brief van geen kant nie. Hy het duidelik iewers pak of 'n afjak by 'n wit Afrikanerman gekry. Ek het 'n eenvoudige les in my lewe al geleer. Dit is moeilik om 'n argument met 'n slim ou te wen. Dit is egter moeiliker om 'n argument met 'n dom ou te wen. Dit klink vir my dat dit mode is om wit Afrikanermans, vernaam ouer mans, te demoniseer/verkleineer/skop en te marginaliseer. Die ergste is dat die houding/tendens kom uit Afrikanergeledere.

 • Ag nee LitNet. Ek is 'n pro-vaxxer. Deur deurentyd die blanke Afrikanerman af te kraak, die skrywer maak afbreuk aan die geloofwaardigheid van die artikel. Ek sien samesweringsteorieë orals in die wêreld. Ek sien ook baie vroue wat in sulke goed glo. My gunsteling samesweringsteorie is die een oor die maanlanding. Die goed wat mans en vrouens kwytraak hieroor, vermaak my soms, maar irriteer my meestal erg.
  My eie teorie is dat baie mense, mans en vrouens, heeltemal te min weet of verstaan van wetenskap. Ek kan darem die basiese konsepte verstaan van hoe virusse en vaksienes werk. Dit het te doene met my studierigting op skool en ook omdat ek in 'n natuurwetenskaplike rigting werk vir meer as veertig jaar.
  Daar is dekselse goeie Afrikanermans in die wetenskap en mediese veld, wat misken word, maar steeds kop om hoog hou. Ek sal graag wil glo dat hulle ook pro-vaxxers is
  Daar is ook baie Afrikanermans in ander rigtings wat die statistiese interpretasie van Covid statistiek in konteks verstaan
  en in die vaksiene glo.
  Dit is duidelik dat die skrywer van die artikel weet hoe om met woorde om te gaan. Ek is egter nie oortuig van sy knaende verwysings en veralgemenings oor Afrikanermans nie.
  Wilde veralgemenings in my lyn van werk, is iets wat my gereeld teister.
  My slotsom oor hoekom samesweringteorieë bestaan, is maar skrams en met baie bevooroordelings verduidelik.

 • Pieter Marais

  Seker een van die swakste skrywes wat ek in 'n lang tyd onder oë gehad het. Met verhewe woorde probeer die skrywer 'n intellektuele posisie inneem sonder deeglike navorsing en vanuit 'n voorveroordelende paradigma. Hy het dit duidelik in vir 'n sekere groep, Afrikanermans, en probeer sy inligting so inkleur om die groep te probeer oortuig hulle is onnosel en kan nie vir hulleself dink nie. Miskien moet jy jou eie twyfel in dit wat jy glo eerder verwoord vir wat dit is en die wat objektief sonder samesweringsteorieë vir hulleself kan dink uitlos. Gaan doen maar jou eie navorsing en moet nie net slaafs jou eie opinie ondergeskik stel aan ander wat vir jou dink nie. Die Afrikanerman is OK in homself en in die land.

 • Francois Verster

  Dieigene wat Afrikaners deesdae skynbaar met al groter venyn aanval beweer enersyds dat alle mense gelyk en dieselfde is, maar anderyds dat Afrikaners spesifiek skuim is. Dalk moet 'n mens aflei dat Afrikaners dan nie mense is nie. Is dit die begin van die verontmensliking wat lei tot "genocide?" As volksmoord dan nie die doel is nie - ek kan darem nog nie daarn glo nie (om Malema skuins aan te haal), is karaktermoord beslis op die agenda. ek stel dit onomwonde: ek is wit, Afrikaans, manlik en 59 jaar oud. Ek het my twee inspuitings gaan kry en my vrou ook. Sonder kla of teenstand. My voorsate het (meestal) sedert Van Riebeeck se tyd hier aangekom - die Mosterts en De Waals heel vroeg, die Moutons saam met die ander Hugenote, en die Versters (ek het 'n boek daaroor egskryf - "Op die spore van Jacobus Verster", wat op LitNet bespreek was) wel eers in die 1750's. Maar sedertdien is ons Afrikaners, en tevrede daarmee, geen swartsmeerdery gaan dit verander nie.

 • Andries van Der Walt

  Ag nee. Lyk my Izak de Vries het hom nou ook gevoeg by diegene wat hulle graag besig hou met "Afrikaner Bashing". En dis nie net wit Afrikanermans nie. Daar is ewe veel anderstaliges wat ewe lekker samesweringsteorieë verkondig, ook groot Trumpists is en hy is nie ears Afrikaans nie.

 • Dis waar. Ek weet en werk saam met talle ander mense wat glad nie 'n Afrikaner soos ek is nie. Hulle vertrou nie die vax nie en dit is dit. Net soos dit tans reg oor die wêreld is. Ek raak so moeg vir Afrikaners wat so baie te sê het oor hoe ons is. Ek probeer uitwerk wat hulle kry oor al die snert wat hulle skryf.

 • AGH van Der Walt

  En nou het Elsabe Brits ook op die "bandwagon" geklim met haar artikel in Voertaal oor wit Afrikanermans en inenting, en dan sommer aangegaan om 'n jammerlike patetiese aanval te doen op die Afrikaners. Miskien is sy skaam oor haar herkoms. Ek is nie en is ook ingeënt. Maar wat kan mens van 'n vryskutjoernalis anders verwag?
  Mens kan nie anders as om haar artikel te verwerp met die minagting wat dit verdien nie.

 • As ek na die geskiedenis kyk was daar altyd die meerderheid wat 'n sekere ding geglo het, soos dat die aarde plat is en die son om die aarde beweeg. Een persoon (of 'n klein groepie) sê iets anders en word dan uitgeskuif en selfs doodgemaak oor wat hulle sê. 'n Paar jaar later word hulle reg bewys. Daarom is ek baie versigtig om die mense wat deel uitmaak van die kleiner groep net af te maak as dom / verkeerd / konserwatief. Dit is hoekom ek my eie vrae vra, self na die statistieke kyk en artikels uit beide geledere met 'n oop gemoed lees. Hierdie artikel is 'n baie goeie voorbeeld van die absolute swak redenering en joernalistiek van die pro-vaksien-skrywers. Nog 'n voorbeeld van 'n swak artikel is een wat die eerste helfte gewy het daaraan om te verduidelik hoe min wetenskaplikes weet van hoe natuurlike immuniteit werk en hoe lank dit duur en hoe goed dit is, ens. Die tweede helfte het gegaan oor hoe wonderlik goed die vaksiene is en dat dit die enigste manier is om uit die pandemie te kom. Rêrig? Terwyl daar elke keer so 2-3 weke na 'n inentingsprogram in 'n land begin is, skielik 'n nuwe golf was. Kom ons dink weer vir onsself.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top