NeerlandiNet

Nederlandse tekste, asook artikels en rubrieke oor Nederlandse en Belgiese literatuur en kultuursake

Annemarié van Niekerk se reis na SA se moorddadige hart

Annemarié van Niekerk, Melt Myburgh Skrywersonderhoude 2021-10-27

"Die boek is ’n aangrypende, ontstellende verkenning van die oorsake en omvang van die enorme geweld wat in Suid-Afrika aan die orde is, en Van Niekerk bou die narratief rondom plaasmoorde wat op Ida in die Oos-Kaap plaasgevind het." – Melt Myburgh in gesprek met Annemarié van Niekerk oor Om het hart terug te brengen.

SAVN: ’n Gesprek tussen Yves T'Sjoen en Alwyn Roux

Alwyn Roux, Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2021-09-16

In hierdie YouTube-video gesels Alwyn Roux en Yves T'Sjoen oor die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek en Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans.

Ter gelegenheid van een verjaardag: Laudatie voor Breyten Breytenbach

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2021-09-16

"Voor mij is Breytenbach in alle betekenissen van het woord de naam van een dichter: een heteroniem voor hybriditeit, metamorfose, transformatie."

"Een lang vervloeien in een strak gebogen glans vlietend uit": Over de lyriek van Eddy van Vliet

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2021-09-14

"Beste Afrikaanse lezer, maak kennis met de Vlaamse dichter Eddy van Vliet (1942–2002). Volgend jaar zal het twintig jaar geleden zijn dat de schrijver na een slepende ziekte overleed."

Alle problemen begonnen met Van Riebeeck: de verbazende oogst van tien jaar journalistiek werk in Zuid-Afrika

Herman Meulemans NeerlandiNet 2021-08-24

"Zijn nieuw boek is verbazingwekkend omdat het de geschiedenis van Zuid-Afrika vanaf de komst van commandeur Van Riebeeck in 1652 samenbalt tot een snedig, verrassend en soms ontroerend verhaal. Het is uitermate leesbaar."

Guido Gezelle en Zuid-Afrika (Deel 2): "Die nasionale digter van Vlaandere in ons verre Suid-hoek"

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2021-07-29

"Het Gezellearchief bracht mij op nog een ander spoor van Gezelle in Zuid-Afrika. In het honderdste geboortejaar van de priester-dichter zijn niet alleen vieringen georganiseerd in Vlaanderen, in Nederland en Frans-Vlaanderen, ook in Zuid-Afrika."

Gent-Universiteit hang solank die vlae uit vir Antjie se koms

Melt Myburgh, Yves T'Sjoen, Louise Viljoen NeerlandiNet 2021-07-07

Die Universiteit van Gent in België ontvang Antjie Krog in Oktober en November 2021 as hul eerste literêre gasskrywer. Yves T’Sjoen en Louise Viljoen besin oor Krog se internasionale statuur as skrywer en haar posisie as kulturele bemiddelaar.

Dromen van een beter leven

Herman Meulemans NeerlandiNet 2021-07-06

"Confronting inequality, Does community development work? en Beneath the surface zijn met zoveel sociologische verbeeldingskracht en praktijkbetrokkenheid geschreven dat Pierre Bourdieu er zich erg aangesproken door zou voelen."

Persbericht ‒ Jongerenproject: Virtuele studiereis na Nederland en België

LitNet NeerlandiNet 2021-07-06

Afrikaanse studente kan van 16 tot 20 Augustus 2021 ’n virtuele studiereis na Nederland en België onderneem, met die komplimente van die Zuid-Afrikahuis en die Vlaams Zuid-Afrikaanse Vereniging. Doen hier aansoek; beperkte plekke beskikbaar.

Persbericht: Antjie Krog ‒ UGent Writer in Residence (oktober‒november 2021)

LitNet NeerlandiNet 2021-06-28

De Zuid-Afrikaanse auteur, vertaler en buitengewoon hoogleraar Antjie Krog, verbonden aan de Universiteit van Wes-Kaapland (UWK), is de eerste literaire gastschrijver van de UGent.

Guido Gezelle en Zuid-Afrika: "Die nasionale digter van Vlaandere in ons verre Suid-hoek"

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2021-06-28

"In de eerste Zuid-Afrikaanse oorlog (1880‒1881) tussen Boer en Brit koos Gezelle resoluut het kamp van de weliswaar calvinistische maar taalverwante Afrikaners. Over het lot van de zwarte bevolking heeft hij niets opgetekend."

Gents alumnus wordt rector van de Universiteit Stellenbosch (1926‒1933)

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2021-05-31

"Een illustere voorganger van Wim de Villiers, rector en vice-chancelor van de Universiteit Stellenbosch, is de Vlaamse historicus Willem Blommaert (1886-1934). In de periode van 1926 tot 1933, tot kort voor zijn overlijden, was Blommaert rector magnificus in Stellenbosch. Tijdens zijn ambtsperiode, zo vermeldt de US-webpagina, is onder meer het departement Bos- en Houtkunde opgericht en naast academiegebouwen bijvoorbeeld ook de indrukwekkende sportinfrastructuur Coetzenburg."

Unieke lewens en aktuele biografie: ’n Onderhoud met Hans Renders

Heinrich Matthee, Hans Renders Onderhoude 2021-05-25

"Nou, punt een zou ik willen opmerken, low biography en high biography heeft niets met ethiek te maken. Ik bedoel daarmee; high biography kan over iedereen gaan, ook over iemand uit low culture, maar is high research. Dus dat gaat om de werkwijze. Bronnenonderzoek, serieus onderzoek naar de context. En low biography kan best over een hermetisch dichter gaan, maar kan slecht onderzocht zijn. Dus dat levert slechte biografieën op."

Wat zou Marius ervan gedacht hebben? Een herinnering aan Marius de Waal

Frank Judo In memoriam 2021-05-03

"Een informele kennismaking leidde tot een aangename samenwerking en tot versterking van de academische banden tussen Zuid-Afrika en de Lage Landen. Niet dat De Waal behoefte had aan een internationaal netwerk – het zijne was indrukwekkend. Hij doceerde in Parijs, deed onderzoek in Berlijn en publiceerde in Oxford, met een gemak dat velen verbaasde."

Belgiese akademikus stuur sterk boodskap aan US

Menán van Heerden, Yves T'Sjoen Onderhoude 2021-04-16

Wat is die stand van Afrikaans en Nederlands as onderrigtale aan hoëronderwysinstellings in Suid-Afrika en in die buiteland? Menán van Heerden voer ’n videogesprek met Yves T'Sjoen.

Persbericht ‒ Online najaarscursus literair vertalen Nederlands-Afrikaans: inschrijfperiode verlengd

LitNet NeerlandiNet 2021-04-13

De Online najaarscursus literair vertalen Nederlands-Afrikaans is bedoeld voor vertalers die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieus van plan zijn om daadwerkelijk de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. Kandidaten hebben een relevante (ver)taalopleiding of vergelijkbare cursussen afgerond of al enige professionele ervaring als vertaler. Aanmelden voor deze cursus Nederlands-Afrikaans kan tot en met zondag 18 april 2021.

100 x Congo: Een eeuw Congolese kunst in Antwerpen

Herman Meulemans NeerlandiNet 2021-03-30

"De spraakmakende tentoonstelling 100 x Congo, het gelijknamige boek, de bezoekersgids, de flankerende educatieve activiteiten doorbreken de stilte rond de aartsmoeilijke, ethische discussies over restitutie en culturele toe-eigening. Zij doorbreken niet alleen de stilte maar creëren ook een praktijk van verdere dekolonisering op die terreinen waar de weg nog niet helemaal is afgelegd."

Uit die argief, US-taaldebat 2021: Referaat: Die impak van taalpolitiek op universiteite in Suid-Afrika – die geval Afrikaans

Wannie Carstens NeerlandiNet 2021-03-18

Wannie Carstens was vanjaar een van die sprekers by die Universiteit Gent se 3de Colloquium Afrikaans. Lees sy volledige referaat: "[E]nige mens wat in SA woon, is bewus dat politiek en taal nie juis van mekaar geskei kan word nie, veral as jy Afrikaans praat."

Herinneringen aan Karel Schoeman (1939–2017): Een Nederlandse correspondentie

Olf Praamstra NeerlandiNet 2021-03-02

"Van 1997 tot 2015 heb ik met Karel Schoeman gecorrespondeerd, soms per brief, meestal via de e-mail en een enkele keer stuurde hij een ansichtkaart. Alles bij elkaar gaat het om ongeveer 240 brieven en mails."

Slavernij zindert overal na: spraakmakende tentoonstelling in het Rijksmuseum, Amsterdam

Herman Meulemans NeerlandiNet 2021-02-15

"De tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum is spraakmakend en verrassend. Ze smeekt om te worden bezocht in deze vreemde tijd."

Top