NeerlandiNet

Nederlandse tekste, asook artikels en rubrieke oor Nederlandse en Belgiese literatuur en kultuursake

Belgiese akademikus stuur sterk boodskap aan US

Menán van Heerden, Yves T'Sjoen Onderhoude 2021-04-16

Wat is die stand van Afrikaans en Nederlands as onderrigtale aan hoëronderwysinstellings in Suid-Afrika en in die buiteland? Menán van Heerden voer ’n videogesprek met Yves T'Sjoen.

Persbericht ‒ Online najaarscursus literair vertalen Nederlands-Afrikaans: inschrijfperiode verlengd

LitNet NeerlandiNet 2021-04-13

De Online najaarscursus literair vertalen Nederlands-Afrikaans is bedoeld voor vertalers die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieus van plan zijn om daadwerkelijk de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. Kandidaten hebben een relevante (ver)taalopleiding of vergelijkbare cursussen afgerond of al enige professionele ervaring als vertaler. Aanmelden voor deze cursus Nederlands-Afrikaans kan tot en met zondag 18 april 2021.

100 x Congo: Een eeuw Congolese kunst in Antwerpen

Herman Meulemans NeerlandiNet 2021-03-30

"De spraakmakende tentoonstelling 100 x Congo, het gelijknamige boek, de bezoekersgids, de flankerende educatieve activiteiten doorbreken de stilte rond de aartsmoeilijke, ethische discussies over restitutie en culturele toe-eigening. Zij doorbreken niet alleen de stilte maar creëren ook een praktijk van verdere dekolonisering op die terreinen waar de weg nog niet helemaal is afgelegd."

Uit die argief, US-taaldebat 2021: Referaat: Die impak van taalpolitiek op universiteite in Suid-Afrika – die geval Afrikaans

Wannie Carstens NeerlandiNet 2021-03-18

Wannie Carstens was vanjaar een van die sprekers by die Universiteit Gent se 3de Colloquium Afrikaans. Lees sy volledige referaat: "[E]nige mens wat in SA woon, is bewus dat politiek en taal nie juis van mekaar geskei kan word nie, veral as jy Afrikaans praat."

Herinneringen aan Karel Schoeman (1939–2017): Een Nederlandse correspondentie

Olf Praamstra NeerlandiNet 2021-03-02

"Van 1997 tot 2015 heb ik met Karel Schoeman gecorrespondeerd, soms per brief, meestal via de e-mail en een enkele keer stuurde hij een ansichtkaart. Alles bij elkaar gaat het om ongeveer 240 brieven en mails."

Slavernij zindert overal na: spraakmakende tentoonstelling in het Rijksmuseum, Amsterdam

Herman Meulemans NeerlandiNet 2021-02-15

"De tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum is spraakmakend en verrassend. Ze smeekt om te worden bezocht in deze vreemde tijd."

“Een brief in een fles is dit, Breyten”

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2020-12-21

"Blijkbaar hechtte Kouwenaar belang aan de politiek geëngageerde gelegenheidsverzen en hij heeft de teksten een vaste plek gegeven in het gebundeld en later verzameld dichtwerk. De dichter, over wiens werk menig critici wel eens stelt dat het autonomistisch is en dus een autonome taalwerkelijkheid opbouwt, heeft zich niet alleen in de marxistische beginfase van zijn dichterschap maar ook later politiek uitgesproken."

Belgisch poëziedebuut van Breytenbach in Yang Kahier (1968)

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2020-12-14

"Breytenbach heeft van de publicatiemogelijkheden in de Lage Landen sinds eind jaren zestig dankbaar gebruik gemaakt. De receptie van Breytenbach in Nederland is in kaart gebracht en becommentarieerd. De aanwezigheid in het Vlaamse literaire landschap, precies in hetzelfde jaar van Breytenbachs literaire introductie in Nederland, verdient zonder meer evenveel aandacht."

Reguit met Robinson: ’n Zoom-gesprek met Kris Van de Poel, Conrad Steenkamp en Maarten Vidal

Freek Robinson, Conrad Steenkamp, Kris Van de Poel, Maarten Vidal Onderhoude 2020-12-07

Freek Robinson gesels met Conrad Steenkamp, uitvoerende hoof van die Afrikaanse Taalraad, Kris Van de Poel, die algemene sekretaris van die (Nederlandse) Taalunie en Maarten Vidal, beleidsekretaris by die (Nederlandse) Taalunie, oor hul samewerkingsooreenkoms.

Persbericht: Webinar van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika

LitNet Akademies en skole 2020-12-04

Dit webinar zal op woensdag 16 december plaatsvinden (13u Belgische tijd), met bijdragen door collega’s van de UGent en van partnerinstellingen uit Zuid-Afrika.

Het beloofde land: Verkenning van het Zuid-Afrikaanse landconflict

Herman Meulemans NeerlandiNet 2020-11-30

"Promised Land spreekt tot de verbeelding omdat de lezer wordt meegetrokken in een reeks verhalen, die een uiterst complexe situatie met heel veel verschillende actoren – landloze en landhongerige mensen, corrupte politici en ambtenaren, racistische boeren, internationale investeerders, wanhopige migranten en vreemdelingen, bedriegers en gangsters – tot de essentie herleiden."

Persverklaring: Prestasiebeurs van die Van Ewijck-Stigting weer beskikbaar 

LitNet NeerlandiNet 2020-10-20

Daar kan weer aansoek gedoen word vir die Van Ewijck-Stigting se  prestasieprys van R75 000.

De Achtste Zonnebloemen. De zoektocht naar van Goghs verdwenen schilderij door Pauline Vijverberg

Herman Meulemans NeerlandiNet 2020-10-15

"Dat het universeel thema van migratie zo spannend wordt beschreven, maakt de roman onvergetelijk."

Aster Berkhof (1920–2020): monumentale literaire erfenis over het dorp en de wereld

Herman Meulemans NeerlandiNet 2020-10-09

"Aster Berkhof, pseudoniem van Lode Van Den Bergh, een van de meest gelezen Vlaamse auteurs van de vorige eeuw, is op 29 september jongstleden overleden in zijn woonzorgcentrum – hoe mooi toch klinkt dat in het Afrikaans: aftreeoord – nabij Antwerpen."

On(ver)taalbaarheden

Yves T'Sjoen, Naòmi Morgan NeerlandiNet 2020-10-07

"Vraag is vervolgens hoe dergelijke woorden, waarvan de semantische inhoud niet vastligt, in een andere taal worden omgezet. Dit vergt van de vertaler creativiteit. Naòmi Morgan, die het boek van Antoine de Saint-Exupéry (Le petit prince) ook zelf heeft vertaald, ondernam een vergelijkend onderzoek."

Regulating religion door Helena van Coller

Frank Judo Lesersindrukke 2020-09-17

"Kortom: als u belangstelling hebt voor religie, en denkt dat juridische boeken vervelend zijn, moet u dit boek ter hand nemen om van gedachten te veranderen. En als u houdt van recht, en meent dat religie als thema niet meer van deze tijd is, moet u hetzelfde doen."

Persvrystelling ‒ Digitale paneelgesprek Persbericht ‒ Online panelgesprek

LitNet NeerlandiNet 2020-09-01

"Livestream" via Facebook | Donderdag 10 September, 18.00-19.00 | Yves T’Sjoen (Universiteit Gent) en Alwyn Roux (UNISA) in gesprek met Daniel Hugo (digter en vertaler) en Saskia De Coster (skrywer)

De krekel, de mier en Antjie Krog

Herman Meulemans NeerlandiNet 2020-08-21

"Toen ik het kortste hoofdstuk uit Hoe alles hier verandert van Antjie Krog las, moest ik denken aan de fabel van de krekel en de mier."

Professor Paul de Keyser en Zuid-Afrikaanse dissertaties: Ernst van Heerden promoveert in Gent

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2020-08-21

"Dankzij archiefonderzoek aan de Universiteit Gent, meer bepaald in de nalatenschap van professor Paul (Pietje) de Keyser, is een document opgedoken waarin bijzonderheden staan over de promotie van Ernst van Heerden."

Uys Krige en literaire contacten in Vlaanderen

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2020-07-29

"De paden van Tone Brulin en Uys Krige hebben elkaar meermaals gekruist. Zo regisseerde Brulin Die sluipskutter (1951) van Uys Krige voor de Vlaamse televisie (uitzending op 17 of 18 mei 1962)."

Top